Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg støtter fuldtud høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd ang. den reviderede Helhedsplan for Randersvej. Som deltager i begge borgerorienteringsmøder ang. helhedsplanen forventede jeg at få en fornuftig og velbegrundet forklaring på, hvorfor der skal være etageejendomme ud mod Randersvej fra Nordvestpassagen til Ringvejen, og dermed ødelægge villakvarteret mellem Randersvej og Bakkevænget, som hænger uløseligt sammen med Hvedevangens villakvarter.
Det fik jeg ikke! Kommunens folk snakkede kun om "nedtrapning" af eventuelle etageejendomme ud mod Randersvej. De skulle nedtrappes i højden i forhold til de bagvedliggende villaer. Om det drejede sig om begge sider af Bakkevænget eller kun den ene, fremgik ikke klart.
Området, der omkranses af Nordvestpassagen, Randersvej, Ringvejen og Risvangs Alle, er et sammenhængende og velfungerende villakvarter, som ikke bør spoleres af etagebyggeri ud til Randersvej, med dertilhørende støjgener, skyggepåvirkninger, øget trafik med tilhørende øget parkeringsproblemer m.m. Der er allerede i dag store parkeringsproblemer i området.
Den reviderede helhedsplan er bedre end den første, men den er langt fra god nok.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Vedel-Smith

Indsendt

11/08/2023 20:47

Sagsnummer

HS8504005

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00