Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Helhedsplanen for Randersvej

Det er dejligt at se, at i har lyttet, og at helhedsplanen er blevet redigeret og nu primært fokuseres omkring Randersvej. Som beboer nordøst for Randersvej er jeg dog stadig bekymret for fortætningsgraden i planen hér. Det er stadig en del af planen at tillade højt byggeri ud mod Randersvej og i flere lag langt ind i kvarteret (helt ind til skæringen mellem Nordvestpassagen og Reginehøjvej), hvilket blandt andet giver betydelige skygge-gener for de boliger der ligger her.
Desuden bør man være opmærksom på, at fortætningsgraden allerede er høj i denne del af kvarteret, da det også er her den almennyttige boligforening Reginehøj ligger (som udlejer 403 familieboliger).
Jeg er endvidere bekymret for trafikken på de små villaveje her. De er i dag allerede meget belastet, da det eksempelvis ikke er muligt at køre ind i kvarteret når man kommer nordfra via Randersvej, her kan indkørslen KUN ske ad små villaveje. I Miljørapporten skriver man ”… og områderne bag Randersvej både mod øst og vest skal opnå bedre og mere fredelig trafikafvikling. Der kan flyttes noget trafik fra boligvejen og ud på det overordnede vejnet, hvilket kun vil være en positiv trafikal konsekvens af helhedsplanen, hvis den realiseres. De øgede byggemuligheder helhedsplanen peger på, forventes ikke at generere væsentlig mere trafik og det der genereres, vil blive afledt til de overordnede trafikveje”. Dette kan ikke antages for området nordøst for Randersvej!

Det er ærgerligt, at i holder fast i at fortætte langs vækstakserne fra 2017 uden hensyntagen til hvad der allerede er her i dag. Vi skriver 2023 og konsekvenserne af klimaforandringerne er for alvor begyndt at vise sig, det har vi alle været vidne til i løbet af sommeren. I Aarhus bør vi udvikle hvor der er plads og hvor det giver mening. Vi bør ikke gøre det økonomisk attraktivt at opkøbe og nedrive gode eksisterende boliger. Nybyggeri har et kæmpe klimaaftryk og det bliver kun endnu større, hvis man skal nedrive gode eksisterende bygninger i processen. En helhedsplan bør som minimum analysere alle klimamæssige aftryk den indeholder.

Det er ærgerligt, at der ikke er blevet plads til mere grønt i planen. Jeg foreslår at man laver en bypark på den gamle Shell grund ud mod Randersvej, med kvashegn, insekthoteller og store træer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jannie Tornvig

Indsendt

11/08/2023 21:24

Sagsnummer

HS0113482

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00