Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Helhedsplan for Randersvej

Som udgangspunkt kan jeg fuldt ud tilslutte mig høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd, både vedr. den kritik der fremsættes og de forslag og opfordringer til at gentænke helhedsplanen der også indgår i deres høringssvar.

Dertil vil jeg gerne supplere nedenstående.
Jeg skal oplyse at jeg er beboer på Reginehøjvej, sidder i afdelingsbestyrelsen for Boligkontoret Århus' afd. 25 (Reginehøjvej) og endvidere sidder i organisationsbestyrelsen for Boligkontoret Århus. Nedenstående supplerende høringssvar skal ses i det lys.

1. Der mangler kultur- og fritidstilbud i helhedsplanen, især rettet mod børn og unge!
Ved gennemlæsning af høringsmaterialet står det klart, at der overhovedet ikke er tænkt på at udlægge arealer langs Randersvej til etablering af kultur- og fritidstilbud rettet mod børn og unge, til trods for at helhedsplanen netop bliver præsenteret med argumentet om en "holistisk" tilgang til planlægning. Helhedsplanen i sin nuværende form er nærmest ensidigt udarbejdet med fokus på, hvad der måtte interessere voksne og veletablerede mennesker. Og især er fokus lagt MEGET tungt på fortætning og bebyggelsesprocenter ift. at få klemt flest mulige boligenheder ud af det tilgængelige jordareal.
Men et sådant ensidigt fokus på boligbyggeri (i højden) samt forskellige indskudte butiks- og småerhvervsbyggerier vil ikke i sig selv skabe de nødvendige rammer for et fremtidigt godt liv for alle generationer i lokalområdet omkring Randersvej.
Det må have været en forglemmelse i den foreliggende helhedsplan for Randersvej, at der overhovedet ikke er tænkt på kultur- og fritidstilbud til børn og unge, hvis ambitionen er at nå frem til en "holistisk" plan for området.
Hvis man primært ønsker flere boliger i området, så fremtidige skatteydende børnefamilier føler sig tiltrukket til at bosætte sig i området, så må man også forvente, at der kommer flere børn og unge til området. Og jeg nægter at tro, at Aarhus Kommunes planlæggere realistiske set forventer, at samtlige af disse børn og unge udelukkende vil sætte sig ind på værelset og spille online spil i hele deres fritid, uden at have interesse for ret meget andet. Det er simpelthen ikke realistisk - der skal noget mere til i lokalområdet, hvis mulighederne for trivsel og udvikling også samtidig skal sikres for børn og unge i området.

2. Uden støjværn og -dæmpning er flere af planelementerne decideret utopiske i den foreliggende helhedsplan for Randersvej
Dette kommer især til udtryk i den bycenter dannelse som man i helhedsplanen forstiller sig der vil ske foran/nær de udlagte butiks-/erhvervsområder.
Der er INGEN mennesker der vil sætte sig ned på fortovet eller i kantzonen foran restaurationer, og nyde en forfriskning i ro og mag, med det støjnivau der fortsat kan forventes at være op og ned langs Randersvej.
Det vil blive til mennesketomme "rekreationsområder", der alene bliver gennemstrømmet af personer, der er på vej videre til et andet sted, med mindre der gøres noget seriøst ved de støj problemer, der kan forventes.
Og hvis det hyggelige bycentermiljø udebliver fra at opstå, vil det også forventeligt være begrænset hvor meget og hvilke typer af butikker og småerhverv, der vil finde det attraktivt at etablere forretning i de pågældende bygninger nær bycenter områderne i helhedsplanen.
På dette punkt er realismen i helhedsplanen lav, endda MEGET lav.
Der skal gøres noget seriøst ved støj problemerne!

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Nielsen

Indsendt

11/08/2023 23:41

Sagsnummer

HS8911967

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00