Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Multihal i Stavtrup

Når man læser Teknik og Miljøs besvarelse af forudgående høring dateret 5. februar 2023
fremgår det, som jeg forstår det, at placering af multihal ikke er til diskussion. Og at det aldrig har været det. Desuden er det uklart, hvem der har taget denne beslutning – hvornår og hvorfor.
Jeg er derfor i tvivl, om det nytter at deltage i endnu en høring, men vil alligevel gøre opmærksom på følgende.
Hallens størrelse og funktioner.
Vi er blevet mange flere borgere i Stavtrup, men nu falder børnetallet.
Der er ønsker om, at der både skal være plads til idræt og kultur i hallen. Men ud over nærheden til Århus mange kulturtilbud, så har vi i Stavtrup allerede rige muligheder for fællesskab og kultur. Bl.a. musik, korsang og foredrag i Sognegården, teater i den gamle skole og på Folkestedet er der babyrytmik, bridge undervisning, banko, yoga, mødelokaler m.m. Her er desuden populær mulighed for fællesskab og et varmt måltid, kaffe og kage, alt sammen takket være lokale frivillige kræfter.
Vil en kommende hal dræne de eksisterende kulturtilbud for frivillige kræfter og behov? Kan vi ende med at stå tilbage med halvtomme triste lokaler både her og der?

Hallens placering.
Der argumenteres for at placeringen på Bispemarken er central - midt i Stavtrup, og dette argument gentages af Teknik og Miljø. Ifølge tidligere høringssvar (Kilde: Teknik og Miljø 5. februar 2023) ønsker halvdelen af svarerne denne placering. Som man tydeligt kan se på et kort, så ligger i marken udkanten af Stavtrup. Central er Bispemarken kun for stationsbyens borgere, og ca. halvdelen høringssvarerne er imod denne placering.
For placering på Bispemarken argumenteres desuden med nærhed til de mange andre aktiviteter i området: fodbold, tennis, padeltennis, spejder, Folkestedet samt den voksende mængde nye outdoor aktiviteter ved og i søen og skoven.
Her kan man omvendt mene, at det er nok med det nuværende aktivitetsniveau, både med hensyn til biltrafik, parkering, støj - bl.a. fra padel-tennis og fodboldkampe - og sliddet på naturen.
Bygherrer og arkitekter argumenter optimistisk for, at biltrafik og parkeringsproblemer i forhold til ny hal løses ved at opfordre til, at man cykler og går derhen. Det er overhovedet ikke den adfærd, vi ser i forhold til alle de nuværende aktiviteter i området.

Endelig er der udfordring med fortsat beskyttelse af drikkevand i den nordlige ende af marken. Det kan beskyttes af en membran, men hvor længe holder den? Og kan vi fremover stole på diverse forskrifter mht. at beskytte vores vand overholdes?

Der er meget, vi alle risikerer at miste ved placering af stort byggeri på Bispemarken.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne-Sofie Petersen

Indsendt

26/07/2023 21:35

Sagsnummer

HS9292256

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00