Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Kæmpe ja til placering og Stedet der Samler

Et oversigtskort over Stavtrup viser tydeligt, at den foreslåede placering af en idræts- og kulturfacilitet, Stedet der Samler, er rigtig god. Det er den eneste centrale ledige plads tilbage i byen, og den er ovenikøbet oprindeligt udlagt til formålet. Netop dén placering vil muliggøre et af de største formål med byggeriet - at skabe et samlingssted for alle i byen. Det vil en placering yderligt i byen ikke tilsvarende kunne skabe. Den centrale placering på Bispemarken vil ligeledes være den bedste af trafikale hensyn, da færre borgere har behov for at tage bilen dertil, end hvis beliggenheden var yderlig i byen. Flere vil gå og cykle.

Der har helt fra begyndelsen af planlægningsfasen været et stort og vigtigt fokus på de trafikale udfordringer, der kan opstå. Der er absolut ingen, der ikke ønsker en god løsning og derfor vil alle kræfter også blive lagt i en optimal trafikal løsning. Trafikudfordringer vil sikkert opstå i udvalgte perioder. Der er trafikale udfordringer hver dag kl 17 ved REMA 1000/Coop 365 og hver dag kl 07.45 ved Højvangskolen. Og det lever vi jo fint med. Der vil dagligt være færre besøgende i hallen, og de vil være fordelt ud over et længere tidsrum, så selvom trafikken vil øges, er udfordringerne helt sikkert overskuelige.

Skulle det værst tænkelige vise sig: at placeringen på Bispemarken ikke godkendes; er konsekvensen efter min vurdering, at Stavtrup aldrig bliver beriget med nye og bedre faciliteter til idrætslige og kulturelle formål. Det har nu taget i omegnen af 10 år og tusindvis af frivillige arbejdstimer, at nå hertil i processen; at skulle vedtage at bygge på en grund der dels er ledig, ejet af kommunen og udlagt til formålet. Ingen af disse præmisser er gældende for andre placeringer i byen! Så nedstemmes dette forslag, starter processen ikke bare helt forfra, men endnu længere tilbage, og så er 10 år ikke tilstrækkeligt til at komme til, hvor vi er nu.

Vi er meget tæt på at komme i mål med projektet, og jeg glæder mig helt enormt til realiseringen; at vores børn og vi selv får muligheder for et idrætsaktivt liv, der ikke er begrænset af dårlige og utilstrækkelige faciliteter; at se idræts- og kulturlivet blomstre i byen og opleve liv i og omkring hallen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon Lønbro

Indsendt

15/08/2023 09:10

Sagsnummer

HS1939844

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00