Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Den rigtige palcering for Stedet der samler Stavtrup

Siden de første spæde tanke om en ny Multihal i Stavtrup opstod for ca. 12 år siden, har jeg med stor interesse både deltaget i arbejdet som medlem af Stavtrup Lokalråd og siden fulgt med i processen fra sidelinjen. Processen har hele vejen været åben for alle der har ønsket at deltage, og de der har deltaget har lavet en enorm indsats og et kæmpe arbejde for at være kommet så langt som vi er nu – en stor tak til alle herfra!

I Lokalrådet og i Multihalsudvalget under Stavtrup IF har indstillingen hele tiden været klar: opgaven er at tilgodese flest mulige borgere i Stavtrup og skabe de bedst mulige betingelser for, at både vi og vores børn kan udfolde os fysisk og mentalt såvel i naturen som i idræts- og kulturfaciliteter. I mange år fremad!
Sammenhængskraften i de rekreative tilbud i Stavtrup er og bør netop være, at kunne sammenkæde brugen af Brabrandsøen og Aarslev Engsø med idrætsfaciliteter som fodboldbaner, tennisbaner, løberuter på Hammelbanen, Spejderhuset, brug af Storskoven og den nye ”forbedrede” Klokkeskov, de udedørs fitness faciliteter og den kommende Multihal.
Aarhus kommune skabte netop sammen med lokalrådet det udedørs fitnessområde i bunden af Bispevej til stor glæde for både os i Stavtrup, men med placeringen ligeledes til stor fornøjelse for ALLE brugere af Brabrand stien.
Behovet for en Multihal i Stavtrup er kæmpe stor, og placeringen på Bispevej er perfekt til at fremtidssikre Stavtrup som en by med en unik natur og optimale faciliteter til idræt og kultur.

Til sidst bliver jeg nødt til kommentere på "Den grønne kile"s arbejde imod placeringen på Bispevej. Det er naturligt at naboer (som hovedparten af medlemmer i gruppen er) til den nuværende mark på matrikel 15m er trætte af, at der kommer byggeri på grunden. Men at tage naturen som gidsel så det nærmest minder om "Greenwashing" er pinligt at se på. Ingen fra "Den grønne kile" har på noget tidspunkt været interesseret i at deltage i Lokalrådets arbejde for grønne områder i Stavtrup, i "Vild med Statrup"s arbejde for biodiversitet og blomstrende grøfter - eller på anden vis vist interesse for grønne områder ud over deres egen agenda.

Vi kan alle ud fra projektbeskrivelsen se, at naturen vil blive en integreret det af den kommende Multihal - som vil ligge helt korrekt placeret på matrikel 15m som samlingspunkt for hele lokalområdet. Vi glæder os!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Oddershede

Indsendt

15/08/2023 13:42

Sagsnummer

HS6754330

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00