Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Den helt rigtige placering til tiltrængte idræts- og fritidsfaciliteter i Stavtrup

Der mangler idræts- og fritidsfaciliteter i Aarhus Kommune, derfor bør en oplagt og rigtig god placering på af disse faciliteter på Bispemarken i Stavtrup prioriteres og godkendes hurtigst muligst.
Aarhus kommune publicerede i 2019 en analyse af idrætsfaciliteter i Aarhus i et 10 års perspektiv(*1, og konklusionen er meget klar, nemlig at der er behov for udbygning af idrætshaller og sportssale, her nævnes Stavtrup specifikt som et område hvor behovet er stort, og derfor et det selvfølgelig meget glædeligt at vi endelig er så tæt på at være klar til at godkende en Multihal i Stavtrup. Jeg er af den overbevisning at denne beslutning ikke kan udsættes, der skal hverken bruges kræfter på at kigge på alternativ placering eller indføres nye/yderligere krav til den godkendte lokalplan og eller de foreliggende tegninger til multihallen, da dette kraftigt vil forsinke processen om opførelse af multihallen I Stavtrup.

Et af opmærksomhedspunkterne i analysen fra 2019 er at idrætsfaciliteterne skal placeres, hvor borgerne er – og ikke hvor der kan findes areal. Derfor finder jeg det omsonst hvis diskussionen om alternativ placering i Stavtrup igen skal genoptages, da den valgte placering på Bispemarken er en perfekt placering midt i byen blandt borgerne, men stisystemer hele vejen rundt om og i nærheden af eksisterende boldbaner med parkeringsmuligheder. Dette specificeres også i rapporten, hvor det fremhæves at ”nye idrætsfaciliteter placeres i centre i sammenhæng med andre idrætsanlæg, da dette erfaringsmæssigt giver dette den bedste kapacitetsudnyttelse, højest aktivitet og mange synergieffekter.”
Sammenlignes Aarhus med de øvrige kommuner i Danmark ligger Aarhus blandt de 10 kommuner med dårligst facilitetsdækning pr. indbygger.
Facilitetsdækningen for Idrætshaller i Stavtrup er forringet sammenlignet med andre områder i Aarhus, med en dækningsgrad på mere end 25% flere indbyggere pr. normeret idrætshal, set i dette lys kan jeg kun tilskynde at Aarhus kommune hurtigt behandler høringsprocessen og tillader igangsættelse af den multihal som er inkluderet i høring materialet.


*1) Analyse af behov for udbygning af idrætsfaciliteter i Aarhus i et 10 års perspektiv Nina Leunbach Wang, Sport & Fritid nov. 2019
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tania PorsgaardBayer

Indsendt

15/08/2023 13:58

Sagsnummer

HS7874154

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00