Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Placering på Bispemarken er IKKE optimal!

Den optimale placering har altid været den oprindeligt planlagte, som hele Stavtrup bakkede op om, og som de fleste i årenes løb har givet bidrag til. Nemlig at en ny hal skulle placeres i forbindelse med fodboldbanerne og det nuværende klubhus. En oplagt placering i forhold til aktiviteter, anlæg, tilgængelighed og parkeringspladser.

Men så kom der et andet behov imellem. Fodboldklubben ønskede en kunstgræs bane, og det var nemmest og billigst at anlægge den på det areal, der var tiltænkt den nye hal. En særinteresse gik her forud for halprojektet og man måtte så kigge efter en anden placering. Først nu faldt blikket på Bispemarken - og Nej - Bispemarken har ikke "i årevis" været udlagt til halbyggeri. Den har været udlagt til sports aktiviteter, men ikke noget med større byggeri. Tværtimod er området omkring stationsbyen i den nuværende lokalplan underlagt meget skrappe bestemmelser omkring bygningers udseende, højde og størrelse.

Det er både tragisk og ironisk at projektet, der blev lanceret under sloganet "Stedet der samler" har medført en hidtil uset splittelse i Stavtrup. Den er der nogen, der slet ikke kan få øje på, men her i stationsbyen er det meget mærkbart. Og set herfra virker det som om placeringen aldrig har været til egentlig diskussion: alle forslag til alternativer er straks fejet af bordet, og alle de rejste indvendinger loves bekymringsløst - men ikke bindende - klaret efterfølgende.

Vi er faktisk mange, der bor rundt om Bispemarken. Bliver projektet tromlet igennem på trods af os de nærmeste beboeres store bekymring, så må vi fortsat have fokus på de forventede følgeproblemer og følge op på dem ad alle tilgængelige kanaler. Man kan frygte, at en multihal på Bispemarken fra start kan blive årsag til uro, klager og konflikter.

Jeg vil her opfordre til, at man nu besinder sig og igen får set på alternative placeringer, hvor der mere styr på trafiksikkerhed, parkering - og på gener for miljø og omgivelser.
Syd for de nuværende fodboldanlæg er der store arealer med god plads til både bygninger og parkeringspladser. Ved en placering her, kan der nemt anlægges sikre cykel og gangstier til hallen fra det centrale Stavtrup, så børn og unge ikke behøver at krydse de til tider meget trafikerede Jarlsmindevej og Søholmvej for at komme til hallen. Skal de videre til banerne er der allerede overfor fodboldanlægget etableret en sikker fodgængerovergang skærmet af kraftige bump til begge sider. Og vest for Stavtrup er der masser af plads til større anlæg. En placering her ville også gøre hallen mere tilgængelig for borgere i bl.a. Ormslev.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niklas Thulin

Indsendt

16/08/2023 14:00

Sagsnummer

HS7073756

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00