Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Problematisk placering af multihal

17.08.2023

Høringsskrivelse i forhold til lokalplan 1193.

Noget af det helt særlige ved at bo i Stavtrup er at bo på grænsen mellem by og land. Med placeringen af en multihal på Bispemarken laver man er by fortætning op til villaområde, naturskønne omgivelse og Jarlsmindevej, hvilket vi mener er meget uheldigt.

Det forventes, at hallen vil blive brugt af 200 dagligt i timen, heriblandt mange børn. Ved store arrangementer forventes mange flere. Det vil indebære et betydeligt pres på det trafikale system, uden at Aarhus kommune har været i stand til at anvise nogen løsning. Hvad hjælper det at have en flot hal, hvis der ikke er en løsning på de trafikale problemer f.eks. i form af gangbro, lysregulering eller rundkørsel, så det er betryggende at sende sine børn afsted.
Hvordan skal der skaffes nok parkeringspladser i lokalområdet? Det vil være til stor gene, hvis det er de omkringliggende villaveje, der skal bruges som parkeringspladser. Det vil være en rigtig dårlig løsning at fælde træer i det naturskønne område, som støder op til Bispemarken.
Hvordan kan man undgå, at nabolaget bliver generet af støjgener fra multihallen? Man kan begrænseaktiviteter tidsmæssigt, så støjgenerne på den måde begrænses, og man kan lade det indgå i lokalplanen, at der stilles særlige forudsætninger for ibrugtagning af multihallen.

Af hensyn til regnvandsbassinet og beskyttelse af drikkevand, skal alle tiltag, der skal afværge eller mindske hallens belastning af miljøet, drikkevandressourcerne og særligt Natura 2000 området, indskrives som krav i den juridisk bindende del af lokalplanen.

Vi er ikke modstandere af en multihal i Stavtrup, men vi synes, at placeringen er meget uheldig.

Venlig hilsen
Aage Bredahl Eriksen og Hanne Andersen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Aage Bredahl Eriksen

Indsendt

17/08/2023 16:38

Sagsnummer

HS6004803

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00