Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Høringssvar ang. Lokalplan 1193 – Multihal ved Bispevej, Stavtrup fra Stavtrup Fællesråd

Et flertal i Stavtrup Fællesråd bakker op om etablering af Stavtrup Multihal på Bispemarken. Vi ser frem til, at en lang proces om etablering og drøftelser i lokalområdet om hal for idrætsaktiviteter og kulturaktiviteter i bred forstand nu kan afsluttes med opførelse af en multihal.

Haludvalget har stået for et grundigt arbejde. De frivillige i haludvalget har samarbejdet med en række arbejdsgrupper og afholdt en række dialogmøder hvor ideer og bekymringer er blevet drøftet. Stavtrup Fællesråd sætter pris på kommunens arbejde med følgegruppe- og borger-møder.

Stavtrup Fællesråd er optaget af, at der bliver etableret en multihal, som alle borgere i Stavtrup kan have glæde af. Der har gennem flere år været begrænsninger i aktiviteter for børn, unge, voksne og seniorer. Hallen vil også kunne blive et sted for ikke organiseret aktiviteter. Her kan især nævnes behov for sådanne muligheder for de unge i Stavtrup.

Hele konceptet om en multihal med sammentænkning af aktiviteter inde i hallen og i området uden for hallen, herunder sammentænkning med Den Grønne og RE-kreative korridor ser vi som centralt for at Multihallen bliver en integreret del af aktiviteter i Stavtrup bla. for skoler og institutioner. Multihallen vil blive grundlag for et stærkt samspil mellem Højvangskolen, Friskolen, det kommercielle centrum, øvrige idrætsaktiviteter, institutioner, og vil bidrage til sammenhæng med grønne områder i Stavtrup og det naturskønne område ved Brabrandstien og Brabrandsøen.

Fællesrådets bestyrelse har gennem længere tid arbejdet med de problemstillinger, som knytter sig til opførelsen af en Multihal. Problemerne er især påpeget af de, der bor tæt ved Bispemarken. Det er især støjgener, trafik og parkeringsmuligheder, der har været i fokus. Disse problemstillinger arbejdes der med i følgegrupper og arbejdsgrupper i Stavtrup med henblik på at skabe de bedste løsninger. Fællesrådet deltager i disse arbejdsgrupper.

Fællesrådet, v. Trafikgruppen, ønsker at Afdelingen for Mobilitet hjælper med at skabe en trafikal løsning i krydsene (de to T-kryds) v. Klokkeskovvej, Jarlsmindevej, Søholmvej og Bispevej der sikrer trygge overgange, specielt for børn fra Højvangsskolen og Friskolen der skal til og fra hallen. Endvidere ønsker Fællesrådet at hastigheden på Jarlsmindevej sænkes til f.eks. 30 km/t. for at gøre den mere tilgængelig for bløde trafikanter.

Fællesrådet ønsker, at kommunen blænder Mondrupsvej af i den nordlige ende, for at hindre gennemkørende trafik og uhensigtsmæssig parkering.

Stavtrup Fællesråd ser frem til, at vi i Stavtrup får bygget en multihal og vi vil bidrage til fortsat dialog ang. projektet på kommende, månedlige Stavtrup Mødes aftener.

Fem ud af syv medlemmer af bestyrelsen ser frem til både udsigten til at der kommer et Kultur- og idrætscenter til byen samt denne placering. To ud af syv medlemmer er for projektet men ville foretrække en anden placering.

På vegne af Stavtrup Fællesråd,
Bestyrelsen,
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten Aagaard

Indsendt

21/08/2023 13:11

Sagsnummer

HS5651210

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00