Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bekymring for vand og miljø

Høringssvar vedrørende planlagt Multihal i Stavtrup

Sikring af grundvand og påvirkning af Natura 2000-pmrådet

Det er med stor bekymring, at jeg læser planerne om opførelsen af Multihallen i nærheden af et Natura 2000-område. Dette område er af afgørende betydning for bevaring af biodiversitet og naturværdier. Derfor skal enhver form for byggeri, der kan påvirke området negativt, være undersøgt til bunds.

Min hovedbekymring er, hvordan man garanterer sikringen af grundvandet i området. Dele af Bispemarken ligger endda tæt på aktive boringer fra vandværket, som forsyner en væsentlig del af Aarhus (25%) med rent vand.

Både byggeriet og driften af Multihallen, samt vejudvidelser og parkeringsanlæg kan potentielt medføre risici for forurening og nedsivning til grundvandet. Det vil i sidste ende også kunne påvirke det omkringliggende Natura 2000-område. Jeg opfordrer derfor kommunen til at foretage en grundig og uvildig vurdering af de potentielle konsekvenser for grundvandet og naturen, inden projektet overhovedet igangsættes. Jeg har ikke kunne læse, at kommunen har lavet den uvildige vurdering – det bekymrer mig meget.

Jeg anbefaler derfor kommunen, at der gennemføres omfattende miljømæssige undersøgelser og risikovurderinger, der klarlægger de potentielle påvirkninger af grundvandet og det omkringliggende økosystem. Derefter kan kommunen på et oplyst grundlag vælge at træffe en beslutning for eller imod et projekt på netop denne lokation.

Påvirkning af stationsbyens miljø og atmosfære

Den planlagte Multihal vil påvirke den lille stationsbys miljø og atmosfære markant. Multihallen vil medføre støjgener og lysforurening, som kan forringe livskvaliteten for beboerne i området. Den øgede trafik og aktivitet, som hallen forventes at tiltrække, er heller ikke det som en Stationsby burde være direkte nabo til.

Aarhus kommune har anerkendt, at Stavtrup Stationsby har en unik karakter og atmosfære, som bør bevares og beskyttes. Netop derfor blev der vedtaget en bevarende lokalplan for stationsbyen. En multihal bør ikke komme på bekostning af byens identitet og de eksisterende beboere. Jeg opfordrer derfor kommunen til at inddrage og veje lokalbefolkningens input og bekymringer i beslutningsprocessen for at finde løsninger, der mindsker de potentielle negative påvirkninger på stationsbyen. I det hele taget burde den dog slet ikke ligge ved Stavtrup Stationsby.

Alternativ placering i samråd

I fællesskab med den lokale idrætsforening, lokale borgere og fællesrådet bør der kunne findes en håndfuld bedre egnede placeringer i Stavtrup end Bispemarken til opførelsen af Multihallen.

Det er afgørende at vælge den placering, der respekterer både naturværdierne og livskvaliteten for lokalbefolkningen. Ved at arbejde sammen med de lokale aktører og eksperter kan man sikre en mere hensigtsmæssig placering for Multihallen, der både opfylder idrætsforeningens behov og tager hensyn til områdets unikke karakter. Det kan meget vel ende med, at det tager et par måneders ekstra ventetid. Jeg mener dog at man skylder borgerne dette, da det ikke bliver en bygning, som vil forsvinde efter kort tid igen.

Jeg håber virkelig, at Aarhus Kommune tager disse bekymringer alvorligt og sikrer, at en tilfredsstillende og gennemsigtig proces finder sted. Kommunen bør involvere relevante uafhængige eksperter, lokale beboere, idrætsforeningen og fællesrådet for at sikre en helhedsorienteret tilgang til projektet, der tager hensyn til både miljømæssige aspekter, lokalbefolkningens interesser og en mere passende placering.

Jeg ser frem til at modtage mere information om, hvordan mine bekymringer vil blive behandlet, samt hvordan de indgår i beslutningsprocessen omkring Multihallen i Stavtrup.

Med venlig hilsenHanne N. Larsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Nygaard Larsen

Indsendt

01/09/2023 11:56

Sagsnummer

HS1044858

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00