Gå til hovedindhold

Høringssvar

Multihal på Bispevej

Ja tak til aktivt fritidsliv og mulighed for rekreative åndehuller.
- Meget gerne mere halkapacitet, men placeret med omtanke.
Den nye lokalplan mangler et helhedssyn for området, som det kommer til at påvirke.
Hidtil har området i og omkring Stavtrup Stationsby været kendetegnet ved rekreative områder og meget natur, med lav bebyggelse, og med plads til mange typer af bløde trafikanter.
En ny lokalplan for matriklen, med en så stor afvigelse af udnyttelse i forhold til det omkringliggende nærmiljø og bevaringsværdige lokalplaner, bør som minimum udformes som en helhedsplan med fokus på at bevarer alt det, som i dag fungerer optimalt i og omkring Stavtrup Stationsby.
Forslaget ligger vægt på alt det nye som det medbringer, men forholder sig ikke tilnærmelsesvis anstændigt til, hvordan man bevarer alle de ting som netop fungerer for dette område såsom rolig trafik, rekreative områder, massevis af bløde trafikanter som kan færdes trygt, vilde villaveje med grønt og meget rigt dyreliv m.v. Derudover kommer frygten omkring grundvandets mulige belastning af denne lokalplan. Det virker ikke som en gennemtænkt eller velovervejet beslutning, men derimod om en isoleret beslutning, hvor følgerne herfor ikke er opgjort.
Andre steder, hvor idrætsfaciliteter er blevet placeret tæt på privat bebyggelse (og her ikke engang så tæt som denne lokalplan ligger op til), er der mange klager pga. af lys, støjgener og parkeringsproblemer. Det bør man også skele til, og så vurdere om området i helhed kan bære denne lokalplan. Og I så fald det vurderes muligt, bør det beskrives i lokalplanen hvad kravene er for den nye benyttelse for matriklen, for at de tilstødende områder kan bevare deres velfungerende lokalmiljø.
Desuden også en hensyntagen til hospice Søholm, lokalcenteret og bofællesskabet Søstjernen.
Det kan ikke have været formålet med placering af disse institutioner, at omgivelserne ændrer karakter til et hektisk aktivitetscenter.
Beliggenheden for disse er jo netop udtænkt ud fra det rekreative område mellem sø, skov og mark, og er bevidst ikke blevet placeret op mod motorvejen, men i stedet i den rolige del af byen ned mod søen.
Disse overvejelser mener bør komme i betragtningen og findes løsninger for, inden man beslutter sig for at ændre lokalplan.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tina Aabenhus

Indsendt

18/09/2023 20:35

Sagsnummer

HS9392817

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00