Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Imod placeringen på Bispemarken

Jeg er bestemt ikke imod opførelsen af en hal der forbedre idrætsmulighederne for Stavtrups borger. Men jeg er imod placeringen på Bispemarken. Og det er der flere grunde til.
Det kan ikke undgå at medføre øget støj- og trafikgener i området. Jeg ved godt flere udtaler, folk vil cykle eller gå til hallen men, når jeg bl.a. ser trafikken omkring Højvangsskolen om morgenen, ja så bider det argument altså ikke på mig.
Og det bringer mig til parkeringsmulighederne ved Multihallen. At tro så få p-pladser ikke vil lede til, at folk søger mod de omkringliggende smalle villaveje for mulig parkering mener jeg, er meget urealistisk.
I lokalplan nr. 534 for Stavtrup stationsby står der bl.a.: “Mag. 2. afd. kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed som almindeligvis kan udøves i boligområder f.eks. frisør… En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene”.
Jeg ved godt, Bispemarken ikke er omfattet af lokalplan nr. 534. Men ingen kan vel argumenter imod, at den ligger lige i skel til Stavtrup stationsby!
Lige meget hvor gode intentioner der uden tvivl er hos arkitekt og bygherre vil en Multihal på mellem 3.000-6.000 m2 i 12 meters højde ikke bidrage positivt til det særlige miljø der er i Stavtrup stationsby. Og ikke at forglemme det visuelle udtryk for de allernærmeste naboer til Bispemarken.
En rigtig stor bekymring hos mig er ligeledes, at et flertal i Aarhus byråd stemmer for denne placering på trods af, der er en drikkevandsboring indenfor 300 meters beskyttelseszonen. Vi får hele tiden foruroligende informationer om, at flere og flere drikkevandsboringer i Danmark er forurenet. Og med det i mente er et flertal i Aarhus byråd villige til at acceptere “en formodet ikke væsentlig forurening af drikkevandsboringen” iflg. dem selv. Et spørgsmål mangler jeg afklaring på, hvad vil Aarhus Kommune gøre når/hvis det viser sig, at byggeriet får en langt større negativ effekt på den pågældende drikkevandsboring end formodet? Og ikke at forglemme Natura 2000 området omkring? Burde hensynet til rent drikkevand for os og ikke mindst fremtidige generationer vægte højest!?
Jeg sidder desværre tilbage med følelsen, at et flertal i Aarhus byråd har besluttet, Multihallen skal placeres på Bispemarken lige meget hvad. Der har været fremlagt alternative placeringsmuligheder men det føles ikke som om, de har fået meget opmærksomhed.
Stedet der samler - Stavtrup Multihal. Det har desværre udviklet sig mere til, stedet der splitter!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Schmidt

Indsendt

19/09/2023 17:07

Sagsnummer

HS1758025

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00