Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Støtte til Multihal på Bispemarken

Motion og Bevægelse for Seniorer mangler i den grad plads!
Ingen af vores medlemmer kan være i tvivl om, at det er på høje tid, at der bliver bygget nye muligheder for at udøve diverse idrætsaktiviteter i Stavtrup. Vi har ingen mulighed for haltimer. Vilkårene for gymnastikholdet i Ormslev er ikke optimalt. Det samme gælder for danseholdet i fodbold-klubhuset!
Der er rart i Folkehuset Stavtrup, hvor vores 7 yogahold holder til. Men de kan blive meget større, når pladsen bliver til det, og dermed kunne vi undgå venteliste og afvisning af nye medlemmer. Gode ideer til nye bevægelsesaktiviteter bliver kvalt i opløbet, p.g.a. manglende lokaler.

I dag har kun få af vores formiddagshold mulighed for socialt samvær i forbindelse med idrætsaktiviteterne p.g.a. den begrænsede åbningstid i folkehusets Cafe. Denne del er vigtig for alle, men ikke mindst for os udenfor arbejdsmarkedet, så vi kan vedligeholde eller opbygge nye netværk.
At vi ovenikøbet får et hus der kan rumme mange andre tilbud end idræt, er en gave for mennesker i alle aldre med andre interesser end sport!

Kultur- og idrætscenter - hvor
Personligt er jeg stor fortaler for placeringen på Bispemarken. Jeg ser et markant og smukt, moderne byggeri. Vægt på bæredygtighed, gode materialer, æstetik. Grundens hældning udnyttes. En spændende tagkonstruktion, så hallen på afstand ligner en gruppe parcelhuse. Der er langt til skræmmebilledet af Aarhus Domkirke, og bombastiske høje mure.
Placeringen giver en fin sammenhæng med vores udendørs aktiviteter, så vel som Outdoor, fodbold og Tennis.
Bygningen fylder ca en fjerdedel af grunden. Så der er mange muligheder for at lege med det grønne. Fredskoven på Mondrupsvej kan udvides. Leg og bevægelse kan tænkes ind. Stiforløbet gennem Klokkeskoven kan fortsætte helt til Brabrandstien. Der kan skabes en helt anderledes og mangfoldig biodiversitet end i en kornmark!

Der er problemer, der skal løses: Trafikken på Jarlsmindevej. Overgangene både på Jarlsmindevej og Bispevej. Uhensigtsmæssig parkering i området.
Men jeg har tillid til, at der er erfarne fagfolk, der vil hjælpe os med det.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Else Bay Mortensen

Indsendt

20/09/2023 23:53

Sagsnummer

HS1437535

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00