Gå til hovedindhold

Høringssvar

Imod planlagt placering af multihal

Det er trist, at processen omkring en multihal i Stavtrup fortsat skaber splittelse i lokalsamfundet. Et projekt, som gerne skal være med til at samle os i endnu flere tiltag - uanset om det er sport, kultur eller naturen, der kalder.
Jeg ser fortsat gerne, at området ved Bispevej forbeholdes det rekreative fremfor et halbyggeri, der vil ændre området helt - og vil skabe store trafikale udfordringer, skæmme og belaste den dejlige natur, vi har i området. Jeg synes, som andre, at der er kommet meget forskellige meldinger om hallens formål (lokalt eller til offentlige formål), størrelse, parkering mv. Der mangler fortsat gennemsigtighed - og at problemer som trafikken og parkeringsmuligheder ikke skal tænkes ind undervejs, men er en del af en helhedsløsning, før et byggeri sættes i gang. Jeg bor ikke i stationsbyen, men nyder som andre det miljø, området giver os. Der er ingen tvivl om, at en placering af en multihal på matriklen vil ændre området væsentligt - og vil skabe udfordringer for lokalboende, for Søholm / Hospice og for daginstitutionerne ift. al slags færdsel samt parkering. Som andre har skrevet, giver det mest mening, at der laves en helhedsplan for Stavtrups infrastruktur i stedet for de lappeløsninger, vi har set gennem de sidste mange år. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at der kigges på alternative løsninger for en halplacering - og at man i det hele taget kigger på den størrelse på multihal, der lige nu projekteres med
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tove Dalager Hussner

Indsendt

21/09/2023 19:09

Sagsnummer

HS3145965

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00