Gå til hovedindhold

Høringssvar

Tak, men nej tak til Multihal på Bispemarken

Vi flyttede til Stavtrup sidste sommer da vi blev forelsket i naturen, de grønne oaser og freden - alt sammen imens man stadig er tæt på byen.
Vi er tilhængere af én multihal, hvis der både er behov for det i lokalsamfundet, men også på kommunalt plan.

Vi kan dog ikke lige se, med de rundsendte ideer/tegninger indtil videre, hvordan det trafikale problem skal løses med en placering på Bispemarken.
Der snakkes om at der ikke er angivet nok p-pladser, men med flere p-pladser vil der komme endnu mere trafik. Selv med kys og farvel sektionen er der lagt op til at man skal køre i bil og derved øge trafikken lige overfor en stor integreret institution på en lille vej. Det virker hverken logisk eller gennemtænkt.
Der er ej heller forslag ude om hvordan de bløde trafikanter (primært børnene, da det jo er dem der hovedsageligt kommer til at bruge hallen) skal beskyttes eller hjælpes til multihallen. Det burde være på plads inden noget andet foretages.
Derudover antages det at mange vil cykle eller gå, men hvordan ser det ud til arrangementer ved boldbanerne eller hallerne oppe på Højvangskolen - en god sjat kommer i bil, også selvom det er dejligt sommervejr.

Boldbanerne bliver i dag brugt rigtig flittigt, og til tider, selvfølgelig, med en mindre fest af enkelte grupper unge. Flyttes dette til multihallens område vil det genere en endnu større del af nedre Stavtrup.

Det kosmetiske i en ny hal vil heller ikke passe ind i det nedre af Stavtrup - selvom arkitekterne og ildsjælene har lagt mange timer i det.
Det svarer lidt til nybyggeriet inde ovenpå SuperBrugsen på Vesterbro Torv med en guld-bygning blandt de ældre århusianske bygninger. Eller torvet ved 7/11 på Frederiks Allé. Det passer ikke til, overhovedet, og skæmmer øjnene. Det samme vil ske hvis der bliver bygget nyt på Bispemarken.
Læg moderne byggeri sammen med moderne byggeri.

Lige meget hvor en multihal bygges, skal det gøres på den måde der mindst forstyrrer dens direkte naboer. Både på kort, men også på lang sigt. Det har jeg ikke set nogen forslag på hvordan det skal gøres.
Her snakker vi støj “uden for åbningstider”, vi snakker belysning og trafik, men også om naboernes haver / frirum påvirkes. Vil træerne i parken bringe mindre sol i naboernes haver? Vil man på støjbakker kunne lure ind over hækkene?
Jeg er godt klar over at man aldrig vil finde en lokation uden gener eller forstyrrelser af/i det lokale. Men målet burde være lokationen med færrest gener og forstyrrelser af det lokale.
Det virker ikke til at andre lokationer overhovedet er blevet undersøgt, hvorfor der ikke er noget sammenlignings grundlag. Dertil skal det også pointeres at en multihal på Bispemarken ikke er en ‘central beliggenhed’. Højvangskolen har en central beliggenhed i Stavtrup - der er dog bare desværre ikke plads til en multihal. Bispemarken er ligeså centralt liggende i Stavtrup som fx Vestermarken.

Det sydligste af Vestermarken er måske mere en oplagt mulighed, samt stik syd for Friskolen overfor boldbanernes parkering - eller måske længere ude? Her er generne og forstyrrelserne ved første øjekast færre, og der vil måske kunne arbejdes med en støjbarrier ift. det høje lydniveau i Stavtrup fra motorvejen hvis det bliver ved Vestermarken.

Med placeringen på Bispemarken forstyrrer man naturen, roen og freden i området. Støjen vil måske få de spætte-par der holder til i det lille stykke skov som nabo til marken, Klokkeskoven og skovene ved søen om foråret, til at finde nye roligere skove.
Hensyntagen til grundvandet syner ikke af at eksistere fra kommunens side - hvilket er usmageligt.
Vi skal værne om vores grundvand, hvad end det er mindre brug af pesticider eller forstyrrelse af vandboringer.

Lad det forblive en mark til afgrøder der ikke bliver sprøjtet. Jordens befolkning er ved at løbe tør for fødevarer, og bevar (lands)by stemningen i nedre Stavtrup med en mark “midt i det hele”. Hvor få byer rundt om i verden har en mark omringet af beboelse? Hvor sejt, nytænkende og modigt, ville det ikke være hvis det forblev sådan. Den blomstrer så fint til glæde for alle insekterne - hvorfor skal alt land bebygges?
I efteråret og foråret lander sjaggerne blandt de høstede strå og vildnisset, og ræven går på jagt derinde.

Kort sagt er vi imod en placering af moderne byggeri på Bispemarken. Men støtter gerne, også økonomisk, en lokation for multihallen der har HELE Stavtrups opbakning - hvilket denne lokation tydeligvis ikke har når man læser høringssvarene.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Greve

Indsendt

21/09/2023 20:13

Sagsnummer

HS9524367

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00