Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion på Stadion Allé

Tilgængelighed ved stadion

Høringssvar fra Tilgængelighedsrådet i Aarhus.

Tilgængelighedsrådet har følgende bemærkninger til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion og tillæg nr. 146 til kommuneplan.

Ankomst til stadion – find vej.
Det er vigtigt, at der etableres en tydelig markering af adgangsvejen frem til hovedindgangen til det nye stadion. Stadion Allé er en etableret arkitektonisk akse der peger frem mod den nuværende hovedindgang til stadion. Det vurderes at den eksisterende hovedindgang naturligt og fremadrettet vil blive opfattet som hovedindgang. Der er intet arkitektonisk i planstrukturen og i det nye byggeri der peger på, at brugerne skal vest om den eksisterende bygning for at finde den nye hovedindgang.

De ubebyggede arealer.
Der bør sikres god tilgængelighed på det planlagte trappeanlæg, på skråningen mod væddeløbsbanen, så ingen borgere udelukkes, men alle borgere kan være med.
Løsningen kan være en serpentinervej på dele af terræntrappen, så kørestolsbrugere, rollatorbrugere, dårligt gående og mennesker med barnevogne mfl., og på lige fod med alle andre borgere, kan benytte terræntrappen som opholdsmulighed.

Der bør tilføjes følgende til lokalplanens bestemmelser:

§ 1.1. at Lokalplanen har til formål at sikre tilgængelighed for alle borgere, uanset deres fysiske eller kognitive evner. Dette omfatter både
udearealer og bygninger.

§ 9.17 / 9.18 at skiltning og information skal være letforståelig og tilgængelig for mennesker med forskellige sprog, sprogkundskaber og kognitive evner. Braille-skiltning og taktile elementer bør være påkrævet.

§ 9.20 at digitale informationssystemer skal være brugervenlige, letforståelig og tilgængelig for mennesker med forskellige sprog, sprogkundskaber og kognitive evner.

§ 5.3. at fodgængerforbindelserne skal være tilgængelige for alle, herunder mennesker med blindhed, dårligt gående, kørestols- og rollatorbrugere mfl.

Trapper ved terrænspring (ved snit C) skal suppelers med ramper, så der er lige adgang for alle, og så ingen brugere udelukkes. Jf. også BR18 § 49 stk. 2. 3).

BR18 § 49 stk. 2.
3) Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe, der kan suppleres med trin med en stigning på højest 0,15 m og en grund på mindst 0,3 m, For enden af rampen skal der være en vandret plads på mindst 1,3 x 1,3 m.

§ 5.4. at der skal etableres et rimeligt antal pladser til trehjulede cykelvogne.

§9. at det skal tydeliggøres at hovedindgangen er placeret mod nordvest.

På vegne af Tilgængelighedsrådet

Polly Dutschke Mogens Toustrup
formand næstformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tilgængelighedsrådet i Aarhus Kommune

Indsendt

28/08/2023 18:20

Sagsnummer

HS7999366

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde
Hørings-id

H618

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00