Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion på Stadion Allé

Lokalplanforslag 1203, Nyt stadion

Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan nr. 1203 - Nyt stadion på Stadion Allé.

Jeg støtter høringssvaret den 20. juli 2023 fra Hans Jørgen Petersen, formand for Aarhus Byfælled - Vision Kongelundens grønne venner.

Herudover har jeg følgende kommentarer til lokalplanforslaget:

Forslag til Lokalplan 1203 om ’Nyt stadion på Stadion Allé’ bør gentænkes.

Opførelsen det nye fodboldstadion på Stadion Allé er underbudgetteret, og projektet bør derfor ikke sættes i gang før der er skaffet finansiering til det fulde projekt uden diverse besparelser.
Nedrivning af stadiontribuner, cyklebanen og Sportens Hus (Team Danmark komplekset) skal afvente gentænkningen af lokalplanforslag 1203 og ikke sættes i gang.
Projektet for nyt atletikstadion i Kongelunden skal også afvente gentænkningen af lokalplanforslag 1203.
Parkeringsproblematikkerne i forhold til aktiviteter på stadion og i Kongelunden er ikke afklarede, hvilket i sig selv også bør have opsættende virkning på nedrivninger og byggerier i forhold til såvel Fodboldstadion- som Kongelundsprojektet.

I det hele taget bør tanker og strategier for at føre begge projekter ud i livet genovervejes.

Klimahensyn
For så vidt angår lokalplan 1203, er der heller ikke grund til at starte med at føre indholdet ud i livet, så længe klimaet belastes med fem gange mere co2 (40 kg co2-ækvivalenter pr m2 årligt), end Aarhus Kommunes egne regler grænsesætter for erhvervsbyggeri over 1000 m2 (8 kg co2-ækvivalenter pr m2 årligt). Uanset hvilke krumspring man bruger for at få belastningen ned, får den iflg eksperter svært ved at komme under 12 kg co2-ækvivalenter pr m2 årligt, hvilket er bygningsreglementets øverste grænse. Hvad vil man så gøre ??

Opfør det nye stadion et andet sted
Find et andet sted i kommunen til at opføre det nye fodboldstadion; et sted med mere plads til parkering, længere til omkringboende, gode muligheder for at komme til og fra i bil og med bus eller letbane. Årslev-området kunne være et godt bud: God plads til et stort fodboldstadion inkl. parkering, gerne et fodboldstadion a la Parken i København med mulighed for overdækning og store events med mange tilskuere (landskampe og koncerter). Gode til- og frakørselsforhold med bl.a. 2 motorveje i nærheden (E45 nord-syd og Silkeborg-motorvejen øst-vest). Gode muligheder for hurtig shuttlebus-transport fra Aarhus C. Hvis der senere anlægges en ny Aarhus Vest-Banegård i Årslev er der direkte forbindelse nord- og sydpå samt til Aarhus H. Et letbanespor og/eller BRT-busser Aarhus-Brabrand-Årslev vil måske også være realistisk.
Denne løsning er meget mere fremtidssikret og visionær end at placere et nyt, mindre stadion inde i et tæt bebygget område som Aarhus.

Fordele ved ikke at placere det nye fodboldstadion i Kongelunden
Flytter man tankerne væk fra at opføre det nye fodboldstadion i Kongelunden for enden af Stadion Allé, er der en række umiddelbare fordele at hente:
1. Det nuværende stadion, Ceres Park, skal ikke rives ned, og AGF kan derfor afvikle deres kampe i byggeperioden her frem for at skulle genhuses i Vejlby. Der spares herved et to- eller trecifret millionbeløb. Når AGFs fodboldherrer flytter til det nye fodboldstadion, kan kvindefodbolden overtage Ceres Park som kamparena. Ceres Park skal i den forbindelse bringes bygningsmæssigt i god stand og fodboldbanens græstæppe skal plejes, så det fortsat fremstår som et af Danmarks bedste.
2. Borgere samt brugere af idrætsanlæg i Vejlby er aktuelt bekymrede for afledte negative effekter af den påtænkte genhusning på Vejlby Stadion af AGF’s superligakampe. Da AGFs herrer kan blive på Ceres Park i byggeperioden, vil bekymringer i den anledning være grundløse.
3. Atletikken kan blive på Ceres Park. Anlægget foreslås udstyret/moderniseret med topmoderne atletikfaciliteter så Ceres Park sammen med Marselisborghallens indendørsfaciliteter og servicerum kan fungere som lokalt og nationalt kraftcenter for atletikken. Herved skal der ikke anlægges et nyt atletikstadion i Kongelunden (tocifret millionbesparelse) og atletikken og andre brugere skal ikke genhuses på Viby Stadion eller andre steder i byen i 1-2 år med de ulemper, det medfører.
4. Det nuværende Team Danmark-bygningskompleks skal ikke rives ned, og brugerne af Team Danmarks servicefaciliteter, træningshal og kampsportslokaler behøver derfor ikke at blive genhuset. Dette er vigtigt, da genhusning andre steder i byen medfører betydelige ulemper for de påvirkede foreninger og aktive, og kan betyde store forstyrrelser i træningskontinuitet og styring af en travl træningshverdag.
Udvid alligevel gerne Arenaen med den påtænkte ’sportens hus’-tilbygning, så der kan blive mere plads til testfaciliteter, andre service-/udviklingsfaciliteter samt møde-/undervisnings- og kontorlokaler. Måske også en ekstra træningshal?. Altsammen til gavn for idrætten såvel lokalt som regionalt/nationalt.
5. Cyklebanen skal ikke rives ned. Cyklecross beholder trænings- og konkurrencemulighederne på ’Danmarks bedste konkurrenceanlæg’. Det vil sige, at banecyklingen kan fortsætte uforstyrret og cyclecross ikke skal flyttes til et mindre velegnet område i Kongelundens sydlige del. Cyklingen kan vedblive med at være samlet og have fælles faciliteter omkring cyklebanen. Der spares udgifter til nedrivning af cyklebanen og etablering af cyklecross-anlæg.
Ønsker banecyklingen senere at opføre et indendørs anlæg, en velodrom, kan det ske på det nuværende cyklebane-areal (i stedet for som planlagt på parkeringsarealet P2) . Cyklecross’en kan i den forbindelse få mulighed for at etablere et crossanlæg helt eller delvist på P2.

Mon ikke besparelserne kan matche evt. merudgifter ved placering af det nye fodboldstadion uden for byen? Mon ikke også der vil være en bedre balance i klimaregnskabet?

Slutteligt vil jeg gerne bemærke, at opførelsen af et stort og meget bekosteligt idrætsanlæg til afvikling af tredive (30) fodboldkampe og 3 koncerter om året er rigtig dårlig arealudnyttelse i en kompakt ’Idrætspark’. Her bør man prioritere anlæg, der kan bruges til mere end en enkelt idræt.
30 fodboldkampe om året svarer til ca. gennemsnitligt 1,5 timers idrætsaktivitet pr. uge på anlæggets græs. Resten af tiden bruges det ikke. Meget, meget lidt aktivitet pr. uge.
Til sammenligning var det nuværende stadions løbebane og kastegaard i 2021 booket til idrætsaktivitet 55 timer om ugen i sommerhalvåret og 32,5 timer om ugen i vinterhalvåret. 24 fodboldkampe er ikke regnet med, så der skal lægges lidt til. Tallene gælder formentlig også indeværende år. De stammer fra et tillæg til visionsrapporten ’Idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden’ fra 2021, og er gjort op i en analyse udarbejdet af Eliteidræt Aarhus i samarbejde med Idrætssamvirket og resten af ’Håndslaget’. Atletikmulighederne blev udnyttet af atletik- og løbeklubber samt skoler, gymnasier og institutioner.
Der er da meget mere fornuft i at kunne bruge et hundedyrt anlæg 55 eller 32,5 timer om ugen end 1,5 timer – det kan jeg næppe være alene om at mene … eller ???.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gorm Helleberg Rasmussen

Indsendt

30/08/2023 18:43

Sagsnummer

HS6626821

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde
Hørings-id

H618

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00