Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Høringssvar

Det er Aarhus Stifts opgave, i henhold til den kirkelige lovgivning, at varetage et tilsyn samt sikre en beskyttelse af kirkens nærmeste omgivelser mod skæmmende bebyggelse og lignende.
Dette følger blandt andet af § 1 i lovbekendtgørelse nr. 1156 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt § 29 i bekendtgørelse nr. 1172 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Overordnet set betyder det, at Stiftsøvrigheden i forbindelse med planlægning af et projekt skal arbejde for, at kirkerne, der henhører under de nationale interesser, beskyttes bedst muligt.
Denne opgave udfører stiftsøvrigheden for at sikre, at kirkerne bibeholdes som kulturhistoriske kendingsmærker i landskabet og en del af den danske kulturarv samt for at sikre indsynet til og udsynet fra kirkerne.
Aarhus Stift har ikke bemærkninger til forslaget til strategisk helhedsplan for Årslev, der er af overordnet karakter, ligesom planen ikke i sig selv er regulerende. Det vurderes således ikke, at planen i sin nuværende form har nogen negativ indvirkning på Sdr. Årslev Kirke.
Når der foreligger mere konkrete planer for området, vil stiftet gerne høres igen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Hansen

Indsendt

03/07/2023 09:42

Sagsnummer

HS6787923

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00