Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Årslev

Helhedsplanen lægger op til en firdobling af indbyggertallet i Årslev i et område, der ligger 200 meter fra et Natura 2000- område. Engsøen er et uvurderligt økologisk rum, hvor dyr kan færdes uforstyrret, og et af de få steder i kommunen, hvor mennesker færdes på naturens præmisser. Planen vil indskrænke Aarhus' vigtigste grønne lunge og dermed risikere at forstyrre den økologiske balance, og under alle omstændigheder vil den sætte en stopper for området som et relativt uforstyrret økologisk rum i en tid, hvor hvor vi står over for den sjette masseuddøen, som netop skyldes menneskets indtrængen i dyrenes økologiske nicher. Vi har i Aarhus muligheden for at inspirere fremtidige generationer ved at vise, at vi kan udvikle vores byer under hensyn til naturens tarv og pege frem mod byformer, hvor uberørte naturområder er det største og mest attraktive fælles gode. Jeg foreslår, at bygrænsen rykkes yderligere 300 meter tilbage, så vi bevarer en afstand på 500 meter til Natura 2000-området. Desuden bør byggemassen nedsættes, så Årslev højst vokser tre gange til 3000 beboere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Breining

Indsendt

10/07/2023 11:07

Sagsnummer

HS9334490

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00