Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Årslev Engsø

Høringssvar – Byudvikling i Årslev

Årslevs vigtigste kvalitet er og bliver naturen – og særligt naturen ved Årslev Engsø. Der er er skabt et helt unikt naturområde med dannelsen af engsøen for 20 år siden. Naturen har på bedste vis kvitteret for initiativet, og området ved Årslev Engsø er i dag en af Aarhus’ helt store naturperler. Folk fra nær og fjern nyder naturoplevelserne ved Årslev Engsø – ligesom også dyrene trives med plads.

Enkelte arealerne ned mod Årslev Engsø dyrkes, mens andre ligger hen som engarealer. En væsentlig del af naturoplevelsen ved Årslev Engsø er oplevelsen af, at naturen har plads, og at man er langt væk fra byen – selvom byen er lige om hjørnet. Dette er en væsentlig forskel fra Brabrandsøen, som helhedsplanen rigtigt nok karakteriserer som by-landskabelig. Denne forskel er afgørende vigtig at fastholde, og for at sikre dette, er det nødvendigt at undlade at bebygge arealerne mellem Skibbyvej og Årslev Engsø.

I dag opleves bebyggelsen som enkelte huse spredt i landskabet, mens det kun ganske få steder – på lang afstand – er muligt at se Årslev som landsby. Dette træk, mener vi, er afgørende at bevare – særligt for alle de nye beboere, der også skal have glæde af naturen ved Årslev Engsø.

Med helhedsplanens uforklarlige, takkede udformning er det lykkedes at placere byggerierne højest i landskabet, så de bliver allermest synlige fra engsøen. Det virker noget modsatrettet i forhold til de ambitioner, helhedsplanen beskriver, om at byggeriet skal tilpasses landskabet. Særligt i området I4 synes det mærkværdigt, at der kan bygges op til 2 etager på det allerhøjest beliggende sted, som samtidig er allermest synligt fra søen.
På forvaltningens besvarelse af spørgsmål om afgrænsningen kan det forstås, at der er tale om, at lodsejere, der har efterladt deres tiloversblevne landbrugsbygninger til at forfalde i landskabet, skal belønnes med byggeretter for at fjerne disse. Det står i skærende kontrast til andre lodsejere i området som på forbilledlig vis har fjernet deres bygninger, når de ikke længere er i brug. Alternativt er der givetvis lokale kræfter – og måske fællesgartneriet - som gerne vil bistå med fjernelse af drivhusene.

Der er meget lidt grønt i Aarhus – og naturen og naturoplevelsen ved Årslev Engsø er helt unik. Det skal ikke ødelægges for at tilgodese enkelte lodsejere og få, nye borgere. Byg i stedet tættere i resten af Årslev, så alle nye borgere har mulighed for at få glæde af naturen ved Årslev Engsø.

Derfor mener vi, at helhedsplanen bør ændres, så der ikke kan bebygges syd for Skibbyvej. Her skal der i stedet udlægges plads til natur til glæde for Årslev, Aarhus, biodiversiteten og naturen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Strandridder

Indsendt

31/08/2023 10:14

Sagsnummer

HS5002519

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00