Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Høringssvar til helhedsplanen for Årslev

Som forholdsvist nytilflyttede til Årslev ved vi, at Årslev er en perle i Aarhus Kommune. Her er tæt til infrastruktur og fantastisk natur lige om hjørnet.

Vi ser frem til nye medborgere i Årslev. Her er dejligt, og mange flere kan sagtens nyde godt af nærheden til den dejlige natur. Det forudsætter, at landskabet langs engsøen friholdes for byggeri. Ellers vil naturoplevelsen blive skæmmet af byggeri tæt på søen.

Vi har forståelse for, at der er lodsejere langs Skibbyvej, som ønsker at udstykke og bebygge deres ejendomme. Men den nuværende afgrænsning synes temmelig tilfældig i hvem, der bliver tilgodeset, og hvem der ikke gør. Afgrænsningen giver byggemuligheder tættest på søen på bakketoppene, hvor byggeriet bliver mest synligt. Det giver ikke mening. Vi foreslår derfor, at helhedsplanen følger følgegruppens forslag om en afgrænsning 70 meter syd for Skibbyvej. På den måde har alle lodsejere lige muligheder, mens naturoplevelsen fortsat bevares.

For så vidt angår opførelse af boliger vest for vores område på marken ud mod Harlev er vi naturligvis bekymrede for gener fra skygge og indkig. Der er indtegnet en grøn kile mellem det nye og det eksisterende byggeri. Det vil være ønskeligt, om helhedsplanen kunne anføre bredden på denne kile, som gerne skal sikre, at fremtidige gener kan undgås.

Grundejerforeningen hilser tillige velkomment, at der udvikles en ny by i Årslev, der bygger videre på de gode fællesskaber, der opstår i mindre, overskuelige boligområder. Det giver god mening med den overordnede struktur med mindre vænger, primært trafikbetjent af overordnede veje fra Silkeborgvej, mens de bløde trafikanter bevæger sig gennem hele området.Vi glæder os til at byde mange nye Årslevgensere velkomne!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vibe Guldberg

Indsendt

17/09/2023 21:43

Sagsnummer

HS3684476

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00