Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Årslev engsø kan blive til Årslev mose...

Der er naturligvis mange holdninger til en evt. tilladelse til byggeri syd for Skibbyvej. Men idag er uden tvivl et rekreativt område, hvor der er et rigt dyreliv.
Om sommeren er Årslev engsøs vandspejl noget mindre end om efterår og vinter, det giver stor diversitet i de arter der finder føde og yngler ved søen.
Men der må og skal være en bekymring for at søen kan udvikle sig til en mosen i løbet af få år. Hvis det besluttes at gennemføre beslutningen om det omtalte omstyg, vil man nemlig begrænse tilløbet af vand til engsøen, i sådan grad at man må forvente at søen i sommerperioden vil tørre ud og i efterår og vinter have et væsentligt mindre vandspejl af stillestående brakvand. Det kan kun have negativ indflydelse på de fugle og dyr der vil yngle og opholde sig her.
Dette må være en væsentlig overvejelse for de evt. kommende boligejere syd for Skibbyvej, om man ønsker udsigt til Årslev engsø eller Årslev mose...
Læs evt. mere i artiklen:
https://voresbrabrand.dk/indsigelser-bremser-stort-natur-projekt-ved-aarslev-engsoe/
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Danny Ibsen

Indsendt

18/09/2023 12:12

Sagsnummer

HS8389517

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00