Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Høringssvar til strategisk helhedsplan for Årslev:

Høringssvar til strategisk helhedsplan for Årslev:

I forbindelse med helhedsplanens indhold omkring eventuelt kommende byggeri syd for Skibbyvej, har vi følgende bemærkninger:
• En kommende byggelinje bør placeres så der tages stort hensyn til naturen og der bevares en passende afstand til søen - men hvor der dog stadig gives passende plads til udvikling og byggeri af nye boliger af en type som Aarhus har så hårdt brug for. Generelt synes vi indlæggende fra Danmarks Naturfredningsforening og Brabrand-Årslev Fællesråd indeholder mange rigtig gode elementer omkring dette emne.

• Byggehøjden på de kommende byggerier syd for Skibbyvej bør holdes på maksimalt 1 etage for ikke at dominere naturen og omkringliggende bygninger.

• På Skibbyvej 15 ønskes det at gartneriets nuværende grusvej, i forbindelse med byggeri af boliger på grunden, flyttes til vestsiden af grunden. Og hvis ikke muligt i sin helhed, så må der som minimum etableres en ny tilkørselsvej i vestsiden for motoriserede køretøjer. Med det påtænkte antal boliger vil det medføre en ganske betragtelig antal biler til og fra stedet hver dag.

• Områdets eksisterende natur kendetegnes i dag blandt andet ved store solitære træer og høje læhegn, som der ofte ses i ”gamle” områder. Disse bør i så høj grad som muligt bevares, så vi ikke efter nogle års byudvikling ender med vegetation der uden undtagelse kun er en meter højt i hele området.

• Forbindelsen mellem Brabrandstien og stien omkring Årslev Engsø ved Byleddet, er i dag ”ikke eksisterende”, og det er direkte farligt for både bilister og bløde trafikanter når bløde trafikanter skal til og fra den ene sti/sø til den anden. Der burde kunne etableres en bro, tunnel, fodgængerovergang eller lignende, som det ses så mange andre steder.
Stedet ligger godt nok uden for helhedsplanens område som sådan, men med flere tusinde nye beboere planlagt i helhedsplanens område, hvoraf en hel del vil kunne påtænkes at benytte cykel eller lignende for at kunne komme frem og tilbage til Aarhus centrum hver dag, burde dette tænkes ind i en rigtig ”helhedsplan”, der ellers for øvrigt bryster sig af hensyn til både miljø og de bløde trafikanter.

Mvh
Skibbyvej 13
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Straarup

Indsendt

19/09/2023 13:45

Sagsnummer

HS8126776

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00