Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Årslev helhedsplan

Som borger i Brabrand og i Århus Kommune vil jeg gerne opfordre til at der i byudviklingen tages hensyn til den allerede eksisterende natur, biodiversitet og dyreliv.
Området omkring Årslev er unikt. Ådalslandskabet med stien omkring søen bliver flittigt brugt af hele byens borgere, der søger ud i det fri for at spadsere, løbe, cykle, observere fugle og dyreliv. Fuglelivet er rigt og inkluderer bl.a. havørnen.
En tilflytning af så mange nye borgere som Årslev Fælled er planlagt til vil alt andet lige betyde et øget pres på dette naturområde med risiko for at dyr og fauna indskrænkes. Værst vurderes byggeriet syd for Skibbyvej med inddragelse af en stor del af skråningen mod søen. I disse områder er der aktuelt græsarealer, naturlige hegn mv til beskyttelse af dyrenes habitater. Og hvad der vil ske med vandets kvalitet synes ikke velbeskrevet.
Kære politikere. Tænk jer grundigt om. Århus skulle gerne være en attraktiv kommune også i fremtiden - og tag også hensyn til de borgere, der har valgt at bosætte sig langt fra centrum for at være tæt på natur og dyreliv. Vi har passet godt på dette område i mange år og har et stort ønske om Århus Kommune ikke ødelægger området og vores kulturarv med ny bebyggelse for tæt på søen. Et ødelagt naturområde tager mange år at genopbygge, hvis det overhovedet er muligt. Mvh KB Svendsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristina Svendsen

Indsendt

19/09/2023 19:18

Sagsnummer

HS1592265

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00