Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Bevar naturværdierne ved Årslev Engsø – undgå ny bebyggelse syd for Skibbyvej

Helhedsplanen for byudvikling ved Årslev indeholder spændende tanker om bl.a. bæredygtig byudvikling. Der er ingen tvivl om, at arkitekter og andre interessenter, der er med i arbejdet omkring udvikling af området, har visionære planer for Årslevs fremtidige udvikling. I den sammenhæng er det imidlertid vigtigt også at bevare de værdier, der allerede findes i området.
I dag er området omkring Årslev Engsø et yndet rekreativt område. Det bærer såvel trængslen på stien ved søen og belægningen på områdets parkeringspladser præg af i godt vejr. De mange kikkertbærende mennesker vidner om det interessante fugleliv i området. Derfor er det bekymrende, at det område, der er reserveret til den kommende byudvikling, ligger så tæt på søen, som den tilhørende kortskitse illustrerer.
Når man færdes langs søen, mødes øjet af det åbne land med søen, engene, skov og afgræssende områder med læhegn og spredte krat. Dette landsskabsindtryk vil ændres ved bebyggelse af området så tæt ned mod søen, som den nuværende helhedsplan lægger op til skal være muligt. Desuden vil bebyggelse syd for den nuværende ødelægge den fredelige bufferzone, som pt. eksisterer til gavn for livet ved og omkring engsøen. Foruden at boliger i sig selv vil tage plads, vil lys, lyd og færdsel af mennesker og kæledyr i forbindelse med eventuel ny bebyggelse i området syd for Skibbyvej endvidere yderligere minimere det nuværende frirum mellem sø og bebyggelse.
Langt hovedparten af helhedsplanen for byudviklingen ved Årslev omhandler dog arealer længere væk fra søen. Årslev kan dermed fint udbygges uden at ramme de sø-nære områder, som giver så meget værdi til området.
Vi foreslår derfor, at nybyggeri holdes på nordsiden af Skibbyvej, mens sydsiden bevares uden yderligere byggeri. Det vil desuden give en naturlig overgang fra natur til byområde, hvor den nuværende spredte bebyggelse langs sydsiden af Skibbyvej fungerer som bindeled mellem de to områder.
At bevare det eksisterende fantastiske naturområde vil ikke kun være til gavn for de nuværende brugere, mennesker såvel som naturens righoldige liv, men også for kommende beboere i den nye Årslev-bydel.

Anette Thyssen Jonstrup, Søren Peter Jonstrup, Karen og Peter Thyssen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren og Anette Jonstrup

Indsendt

19/09/2023 20:18

Sagsnummer

HS7260896

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00