Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Strategisk helhedsplan for Årslev

Jeg ønsker hermed at afgive en høringssvar vedrørende et evt. industriel område tæt ved motorvejen. Jeg finder det nødvendigt at fremhæve de potentielle fordele, som et sådant område kan bidrage med til samfundet.

Økonomisk vækst: Et industrielt område tæt ved motorvejen kan bidrage til at skabe økonomisk vækst både på lokalt og nationalt niveau. Den nemme adgang til motorvejen vil tiltrække virksomheder, hvilket resulterer i flere arbejdspladser og øget beskæftigelse. Dette vil i sidste ende styrke den økonomiske tilstand i området og bidrage til øget velstand.

Transporteffektivitet: Placeringen nær en motorvej vil mindske de transportomkostninger og tidsforbrug, som virksomheder normalt oplever. Dette vil ikke kun gavne virksomhederne selv, men også samfundet som helhed, da det vil resultere i mere effektiv handel og distribution af varer og tjenester. Endvidere vil den nemme adgang til motorvejen være attraktiv for potentielle kunder, da leverancer vil blive lettere og hurtigere.

Infrastrukturudvikling: Et industriel område nær motorvejen vil medføre en forbedring og udvidelse af den eksisterende infrastruktur. Ekstra vejforbindelser, logistikcentre og faciliteter vil blive udviklet for at imødekomme behovene hos de tilknyttede virksomheder. Dette vil resultere i generelle forbedringer af vejnettet og mindske trafikkoncentrationen på eksisterende veje i regionen.

Miljømæssige fordele: Ved at samle industriaktiviteterne tæt ved motorvejen kan man reducere transportafstanden for materialer og råvarer betragteligt. Dette vil medføre en forøget energieffektivitet og reduktion af drivhusgasemissioner. Desuden kan lokale arbejdstagere drage fordel af kortere transporttid, hvilket vil bidrage til at mindske trafikbelastningen og luftforureningen.

Klyngedannelse: En koncentration af industrier tæt ved motorvejen kan være med til at skabe synergier og effektivitet mellem virksomhederne. Klyngedannelse indebærer potentielt samarbejde og deling af viden og ressourcer. Dette kan føre til produktionsinnovation, udvikling af nye produkter og forbedret konkurrenceevne for alle tilknyttede virksomheder.

Samlet set mener jeg, at et industrielt område tæt ved motorvejen vil medføre mange fordele for både erhvervslivet og samfundet som helhed. Jeg opfordrer derfor til at støtte og videreudvikle dette forslag for at fremme økonomisk vækst, effektivitet og bæredygtighed i vores region.

Med venlig hilsen,
Brian Mikkelsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Brian Leth Mikkeslsen

Indsendt

20/09/2023 12:08

Sagsnummer

HS5428392

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00