Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Høringssvar vedr. Landsbyen Årslev

Som grundejer i kanten af Landsbyen Årslev, vil vi gerne anerkende det store arbejde Aarhus Kommune har lagt i planens udvikling – og i ambitionerne for også at skabe et løft i den eksisterende landsby Årslev.

Vi har samlet nogle forslag og tanker i nedenstående:

Silkeborgvej som Landsbygade
Vi kan læse, at man har ambitionerne om at omdanne Silkeborgvej til landsbygade.
Det bifalder vi, men vi mener at det kræver at farten kommer langt ned – og at landsbyen får lov til at rykke sammen om vejen - så det brede vejrum mindskes og gaden får lov at få facader.
Vi foreslår derfor at man tillader at bygge så tæt på vejen som muligt, for at skabe et ’gaderum’ i landsbyen.
Kunne her anlægges bygninger i 2-3 plan, vil det være med til at skabe en bymæssighed omkring Silkeborgvej, og skærme de bagvedliggende dele af landsbyen fra vejstøj.
Farten på vejen skal ned på 50 km/t – og kunne måske endda reduceres endnu længere ned?

Tæthed og fællesskab
Vi tror på at fællesskabet i Landsbyen kan styrkes – også med sammenhæng til den nye bydel som udvikles.
Eksempelvis kunne fællesskabsorienterede boliger: som bofællesskaber, sammenbyggede byhuse (landsby-huse) med fælles faciliteter eller almene boliger være med til at sikre en mangfoldig beboersammensætning i Landsbyen. Men det kræver at man tillader en vis tæthed – som også er i tråd med landsbyens historiske struktur.
Så vi foreslår at man tillader tætlav-bebyggelser i landsbyen med bebyggelsesgrad indtil 45 % - for at sikre muligheden for at udvikle attraktive boliger med stærkt fokus på fællesskab.


Vi ser frem til den kommende proces.

Med venlig hilsen
Troels Krogh og Dorte Grove,
Grundejere i Årslev
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Troels Krogh

Indsendt

20/09/2023 14:23

Sagsnummer

HS7998296

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00