Gå til hovedindhold

Høringssvar

Inddragelse af arealerne syd for Skibbyvej

Vi ser planerne for at skabe en ny og moderne landsby i Årslev som både ambitiøse og visionære og hilser den foreslåede helhedsplan velkommen.

Vi synes det at inddrage arealerne syd for Skibbyvej netop muliggøre, at man kan skabe den helhed, tilgængelighed og naturværdi som det samlede område fortjener.

Den nuværende ældre bebyggelse syd for Skibbyvej af landbrugslignende karakter, med private og lukkede landbrugsarealer, vil ved inddragelse, som helhedsplanen beskriver, kunne genoprette naturen og forskønne oplevelsen langs Skibbyvej for hele områdets beboere.

Ved at lave en samlet plan for området kan såvel de nuværende som de fremtidige beboere få glæde af den genopretning og det skjulte potentiale naturen rummer i netop disse omgivelser.

Vi som ejere af landbrugsejendommen Skibbyvej 35 ser positivt på at lade en større del af grunden indgå til netop disse formål og vil glæde os over at se naturen blive genoprettet fra hvor den er i dag, med lukkede arealer med landbrugslignende drift og ringe naturværdi, til det som helhedsplanen netop lægger optil. Et område med fokus på natur, biodiversitet og tilgængelighed for områdets beboere og et helt fantastisk og unikt sted for hele landsbyen.

Gennem den lave bebyggelse med grønne kiler og fælles stisystemer, som er på tegnebrættet syd for Skibbyvej, kan søen, cykelstien og landsbyen bindes ekstra godt sammen. Derved kan de bløde trafikanter komme sikkert ind og ud ad Aarhus via det stisystem der allerede eksisterer langs søen og landsbyen udvikle sig i en endnu mere grøn og bæredygtig retning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Storm Pedersen

Indsendt

20/09/2023 18:09

Sagsnummer

HS1268990

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00