Gå til hovedindhold

Høringssvar

Opbakning til bebyggelse syd for Skibbyvej.

Hermed fremsendes bemærkninger til helhedsplanen. Jeg bakker fuldt ud op om de fremsatte planer og ser helhedsplanen, som en fantastisk mulighed for at skabe en spændende ny bydel nær Århus centrum, som vil differentiere sig markant fra de seneste års bynære udviklingsområder, hvor der primært er opført ensartede profitoptimerede etagebyggerier. Helhedsplanen lægger op til nedtrappende bebyggelse mod Årslev Engsø, som vil skabe en fin afskærmning imod industriområdet mod nord i form af etagebyggeri i op til 4 etager og samtidig vil lavt byggeri ned mod engsøen kunne integreres følsomt i naturen. Bebyggelse syd for Skibbyvej vil være en nødvendighed for, at kunne gennemføre denne nedtrappende bebyggelse, som vil være af afgørende betydning for harmonien i området og for at muliggøre den overordnede tanke med helhedsplanen. Nemlig en landsby i naturen, som tilbyder boformer af forskellig art. At etablere et stort offentligt tilgængeligt naturområde ned mod engsøen er en fantastisk idé og bør være et yderst vigtigt område at prioritere i planerne for den kommende landsby. Uden genopretning og sikring af offentlig adgang til dette naturområde, vil udvikling af hele området få en helt anden karakter og vil nemt komme til at fremstå som endnu et, som tidligere beskrevet, profitoptimeret udviklingsområde. Dem er der ikke brug for flere af. Etablering af dette naturområde vil kræve grundejerne syd for Skibbyvej´s opbakning, da arealerne i dag er i privateje og ikke offentligt tilgængelige. Dette er et meget væsentligt faktum, som ikke må fortabes i debatten om udviklingen af området. For nuværende er områderne mod engsøen primært landbrugsarealer, som til enhver tid kan opdyrkes med deraf negative følger og sker det, vil arealerne på ingen måde bidrage til hverken øget genopretning af natur eller fremme af biodiversitet.. Byggeri nærmere engsøen, kan gennem god planlægning og samarbejde mellem grundejere, fremtidige udviklere i området og Aarhus Kommune sagtens både sikre en permanent korrekt genopretning af naturen og tilpasses denne natur og omgivelserne, så alt fremtræder smagfuldt og følsomt. Der findes idag så mange gode måder at bygge både bæredygtigt og med smukke materialer, så det vil uden tvivl kunne blive et langt mere harmonisk område end som det den dag i dag fremtræder. På mange matrikler syd for Skibbyvej findes idag nedslidte landbrugs- og produktionsbygninger, som alle har overlevet deres oprindelige formål og som dermed med stor sandsynlighed vil forfalde yderligere i fremtiden. Det vil derfor være ret kortsigtet at undlade at tillade byggeri på matriklerne syd for Skibbyvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikael Stevn

Indsendt

20/09/2023 18:09

Sagsnummer

HS8089191

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00