Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Friholdelse af åbne arealer syd for Skibbyvej for byggeri

Af hensyn til de landskabelige værdier bør byggefelterne syd for Skibbyvej ikke udvides ud over den eksisterende bebyggelse og holdes lav (max. 2 etager). Dvs. nuværende marker og åbne arealer friholdes helt for byggeri, men kan indgå som grønne områder med natur, nyttehaver el.lign.
Det foreslås at grønne områder, vejkanter m.v. i den nye bydel i deres helhed etableres som natur uden tilførsel af næringsrig muldjord, udsåning/evt. udplantning af lokalt hjemmehørende blomsterplanter, buske og træer, og holdes med høslæt med fjernelse af afslået materiale 1-2 gange om året samt slåede stier. Der bør også etableres vandhuller, mens artsfattige og vedligeholdelseskrævende græsplæner helt kan undværes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henriette Bjerregaard

Indsendt

20/09/2023 20:20

Sagsnummer

HS9128824

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00