Gå til hovedindhold

Høringssvar

Strategisk helhedsplan for Årslev

Høringssvar - Strategisk helhedsplan for Årslev

Det er positivt, at der sker en byudvikling i Årslev nord for Skibbyvej.
Derimod mener jeg ikke, at der skal bygges syd for Skibbyvej ned mod Engsøen.
Vi er mange lodsejere der har afgivet jord for at Engsøen kunne etableres, og for de fleste var det nok ikke for at der skulle bygges boliger ned mod søen. Engsøen er blevet til et rigtig dejligt naturområde, med et rigt dyre- og fugleliv, og en helt anden oplevelse end ved Brabrand søen.
Da Aarhus Kommune selv har truffet afgørelse om, at helhedsplanen ikke kræver en VVM undersøgelse, idet det alene er en strategisk retning, formoder jeg, at der kræves en VVM undersøgelse i forbindelse med eventuelle projekter syd for Skibbyvej.
I forbindelse med helhedsplanen er der en del uafklarede punkter, som gør at der mangler sammenhæng.
Støjafskærmning mod E45:
Der bliver talt om en jordvold mod motorvejen, hvor skal den placeres? Jeg har forstået, at støjafskærmning skal ske så tæt på støjkilden som muligt. På seneste borgermøde blev det nævnt, at terræn og beplantning skal bevares, så hvor kommer jorden fra?
Hvis støj problematikken i forhold til E45 ikke løses, skal der så stadig være en tilvækst på 4.000 personer, og vil det så betyde, at der skal bygges tættere eller højere?
Trafikforhold:
På borgermødet blev der talt om ekstra busser, og en evt. kommende letbane. Med den linjeføring der tidligere har været omtalt for Letbanen, ville det tage omkring 45 min. at komme til/fra Århus, så det vil være et dårligt alternativ. Samtidig vil en letbane, helt sikkert medføre en reduktion i antallet af busser. Så det er vigtigt, at der etableres gode busforbindelser hvis der skal være chance for at reducere antallet af biler.
Stiforbindelser:
Der er foreslået, at der skal etableres et stisystem langs Lyngbygård Å. Som nævnt af DN er bredden langs åen utilgængelig og går gennem min meget sumpede og fredede Elleskov. Ingen tvivl om, at de nævnte oddere, isfugle, suppleret med bjergvipstjert, vandstære, flagermus, padder og insekter vil blive kraftig forstyrret.
Højspændingsmaster:
Der er endnu ikke en vedtaget plan for hvad der skal ske.
Som delvis omfattet/nabo til helhedsplanen savner jeg bl.a. svar på ovennævnte punkter, da en del at de forhold/forslag der er nævnt både i helhedsplanen, på borgermødet og i forskellige høringssvar vil påvirke min matrikel. Det kunne måske være en god ide med et tættere samarbejde!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inge Hinnerskov

Indsendt

20/09/2023 20:27

Sagsnummer

HS8459834

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00