Gå til hovedindhold

Høringssvar

Eksisterende bygningsmasse Skibbyvej

Det er værd at notere sig, at der allerede i dag er bebygget syd for Skibbyvej i stort set hele dens udstrækning indenfor helhedsplanen, samt at de åbne arealer umiddelbart syd for bebyggelsen altovervejende er landbrugsarealer eller på anden måde arealer med ringe naturværdi, som IKKE bidrager stort til biodiversiteten og i øvrigt er utilgængelig for offentligheden og evt. fremtidige borgere nord for skibbyvej. Disse arealer rummer imidlertid et stort potentiale for udvidelse af den eksisterende, beskyttede natur indenfor fredningen, hvilket ideelt set vil kunne fremmes gennem netop en klog og visionær helhedsplanlægning for området. Mange borgere ville kunne benytte cykelsti nettet til job, og dermed en mulighed for at undvære bil nr. 2.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Hauerbach

Indsendt

20/09/2023 21:06

Sagsnummer

HS3572771

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00