Gå til hovedindhold

Høringssvar

Opbakning til helhedsplanen med bebyggelse syd for Skibbyvej

Som beboer syd for Skibbyvej har jeg fulgt med i debatten med stor interesse. Til tider har jeg været forundret over, hvad der er blevet skrevet i medierne, synes journalisterne til tider har manglet at fakta tjekke inden de er gået til tasterne, men nuvel det er store og mange følelser der har været i spil – både for lodsejerne samt naboer til berørte områder, samt den genelle folkemasse. Der skal være plads til alle, og jeg er begejstret for at se både Brabrand-Årslev Fællesråd samt Danmarks Naturfredningsforening er kommet med forslag for området, der tilgodeser naturen og biodiversiteten, men ligeledes tager byudviklingen syd for Skibbyvej med i betragtningen.
Debatten, i min optik, har længe handlet om enten/eller ift. om der må bygges syd for Skibbyvej, og det så længe ud til, at der ikke var kompromissøgende parter, hvilket har ærgret mig en del. Hvor mange har stået på en af grundene syd for Skibbyvej og set målepinde vise fx 70, 90, 110 meter fra selve vejen og ned mod søen? Det er begrænset hvad indhug det gør ift. de marker, der ligger der! Vil håbe, at kommunen vil se på at begrænse byggelinjen langs syd for Skibbyvej, i stedet for at udelukke området helt til bebyggelse. Mener det er Fællesrådet, der i sit høringssvar skriver, at de ønsker byggeriet langs Skibbyvej indpasset bedre i landskabet. Den ”hoppende” linje for boliger mod syd bør rettes ud, minimer det samlede boligareal – det vil vel også tilgodese dyrelivet i væsentlig grad og give et ”bælte” af natur at boltre sig på. Fællesrådet beskriver også, hvordan området kan blive offentligt tilgængeligt og blive et bedre område, ikke kun for naturen, men også de besøgende. Kommunen bør lytte til dette gennemarbejdede forslag for Fællesrådet og gerne stille med løsningsmodeller.
Når det er sagt, er jeg lidt uforstående over for de mange rekreative stier i helhedsplanen, vi har i dag fint med stier ned mod søen, måske Kommunen skulle fokusere på disse i stedet blev vedligeholdt mere end at der er brug for flere.
Det kan i øvrigt undre mig, at debatten handler mere om, hvorvidt der må bebygges syd for Skibbyvej eller ej, og generelt, hvor højt og hvor mange etager nord for Skibbyvej, MEN intet om at Årslev by femdobler indbyggertallet med oplægget i helhedsplanen – er en femdobling det rigtige vækstpotentiale?! Kunne være interessant at Kommunen tog en mere aktiv stillingtagen her.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Sejersen

Indsendt

20/09/2023 23:04

Sagsnummer

HS2306632

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H622

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00