Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Med hensyn til vindmøller bør projektet forkastes i relation til visuelle forhold, landskabet og kystnærhed, samt rekreative formål. De nævnte punkter vil influere hele kysten rundt og med en betragtelig radius. De vil i øvrigt få stor indflydelse på byudvikling, herunder muligheder for fremtidig udnyttelses til gavn for turisme.
Mange tilflyttere kommer netop med begrundelsen i, at naturen omkring Løgten/Skødstrup har haft en væsentlig faktor i valget af området.
Hvis et solparkanlæg kan pakkes ind i grønne skov og læhegn, kan denne løsning måske godt accepteres, hvis der ikke vil være et betydelig genskin fra solcelleparken til gene for naboer. Måske en beplantning med nyttetræer tilgængelig for beboere ville fremme en velvilje.
Dette er ikke et nej til den grønne omstilling, men at der skal være et balanceret forhold mellem allerede etablerede boliger og nye energianlæg. Der bør kunne findes alternative placeringsmuligheder, måske på Studstrupværket i sydlig retning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Jensen

Indsendt

22/08/2023 19:54

Sagsnummer

HS1467158

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00