Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Aarhus Kommune har modtaget forespørgsler fra energiselskabet European Energy om opstilling af et 63 hektar stor solcelleanlæg på en mark ved Studstrup, og fra energiselskabet NRGI Renewables om opstilling af tre 150 meter høje vindmøller ved Vosnæs.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Høringsfristen for den forudgående offentlige høring er forlænget med to uger. Fristen for at indsende høringssvar var oprindeligt tirsdag den 19. september, og den er nu forlænget til tirsdag den 3. oktober.

 

Baggrund for høringen

Aarhus Kommune ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at muliggøre flere solcelleanlæg og vindmøller i kommunen. Det er samtidig af national interesse at udbygge den vedvarende energiproduktion i hele landet. Derfor overvejer Aarhus Kommune at ændre de rammer i Kommuneplanen der angiver, hvilken type udvikling der kan ske i områderne ved Studstrup og Vosnæs, med henblik på at muliggøre produktion af grøn strøm i disse områder.

Vurdering af miljøpåvirkninger

Etableringen af solceller og opstilling af vindmøller kræver, at forslagene skal gennemarbejdes yderligere, og de miljømæssige konsekvenser skal undersøges gennem en miljøvurdering. Miljøvurderingen af såvel planforslag som de konkrete projekter, skal give Aarhus Byråd et solidt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projekterne kan realiseres. For hver af de to projekter er der udarbejdet en foreløbig oversigt over de miljø-emner, der skal vurderes nærmere. Derudover vil der blive udarbejdet visualiseringer, så man kan få et mere præcist billede af hvordan solcellerne/vindmøllerne vil komme til at se ud, set fra forskellige vinkler og afstande.

Hvad synes du?

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der i området ved Studstrup kan blive mulighed for at etablere ca. 63 ha solceller
  • At der i området ved Studstrup kan blive mulighed for at etablere en transformerstation
  • At der i området ved Vosnæs kan blive mulighed for at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for områderne vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i lokalområdet?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i området?
  • Hvordan vi skaber en god sammenhæng i området?

Miljøvurderingen

  • Er det de rigtige miljø-emner, vi foreløbigt har vurderet som relevante at undersøge nærmere?

-------

Dine muligheder

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer". Heri kan du læse mere detaljeret om planlægningen.

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagerne:

Solcellepark ved Studstrup, Skødstrup
Vindmøller ved Vosnæs

Ønsker du at indsende et høringssvar, skal du klikke på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

-------

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde omkring de foreslåede planer for solcelleanlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs.

OBS! Ny lokation

Tirsdag den 5. september 2023, kl. 18.30 - 20.00 i Festsalen, Skæring Skolevej 200, 8250 Egå

Formålet med mødet er at sikre din stemme og involvering i udviklingen af dit lokalområde, og vi ønsker, at forskellige synspunkter og bekymringer kan blive fremlagt og drøftet.

Yderligere oplysninger om mødet samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

 

Materialer (1)

Høringssvar (386)

Vindmøller og solcellemarker i 8541

Mine bekymringer, om opsætning af vindmøller ved Vosnæs og solcellemarker ved Studstrup, går ikke kun på ødelæggelse af vores skønne natur, men også rent økonomisk, da realkreditse…

Nej tak til vindmøller og solcelleanlæg ved Vosnæs og Studstrup

Kære byrådspolitikere. Jeg har læst mange af de andre høringssvar i fht høring H666 vedrørende vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs, og jeg deler den bekymring, som ma…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er bekymret for at de planlagte tre vindmøller ved Vosnæs kommer til at ødelægge området for dyr og mennesker. Skygge og støj gør at livskvaliteten af begge grupper bliver stær…

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringssvar HS1444513

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringssvar HS1444513.

Modstand mod vindmøller

Til Århus Kommune Herunder anfører jeg et par af de mange alvorlige problemer vedrørende Århus Kommunes planer om at opføre kæmpevindmøller ved Vosnæs. For det første mene…

Nej til 3 stk. vindmøller ved Vosnæs

Nej til 3 stk. vindmøller ved Vosnæs Vindmøller skal langt væk fra kystnære og naturskønne områder. Vi har valgt at bo i et helt fantastisk dejligt område ved Kalø Vig med m…

Indsigelse imod vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs (Hørings-id H666)

Kære byrådspolitikere i Aarhus byråd. Det er fornuftigt, at vi forsøger at omstille vores samfund i en mere grøn energiretning. Det bør dog foregå på en måde, hvor den grønne om…

Indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker at fremsætte følgende høringssvar mod det foreslåede projekt om opstilling af tre 150 meter høje vindmøller på Vosnæs. Projektet vil påvirke flere væsentlige aspekter af…

Nej til 3 stk. vindmøller ved Vosnæs

Nej til 3 stk. vindmøller ved Vosnæs Vindmøller skal langt væk fra kystnære og naturskønne områder. Vi har valgt at bo i et helt fantastisk dejligt område ved Kalø Vig med m…

Indsigelse imod vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Kære byrådspolitikere i Aarhus byråd. Det er fornuftigt, at vi forsøger at omstille vores samfund i en mere grøn energiretning. Det bør dog foregå på en måde, hvor den grønne om…

Vindmøller Vosnæs

Jeg forstår, at Aarhus kommune skal finde smarte energiløsninger. Men jeg forstår ikke, hvorfor det skal være på bekostning af en anden kommune. Området, hvor disse ekstremt høje v…

Vindmøller Vosnæs

Efter at have læst høringssvarene, foreslår jeg,at Byrådet trykker på pause og kikker mod Tønder. Hvor man gør sådan: Når byrådet er tæt på at godkende et solcelle- eller vindm…

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS1444513

Jeg støtter op om Skæring Fællesråds høringssvar

Vindmøller

Hvis man går ind på naturstyrelsen kan man finde kortmateriale, der fortæller at visse dele af de områder som man ønsker vindmøller på( og også solcellerne).: er total fredet. Yder…

Solceller og vindmøller

Høringssvar til århus Kommune. Som borger i Syddjurs Kommune, men bruger af området ved Vosnæsgaard, sender jeg hermed en opfordring til Århus Kommune om at gentænke den fremtidig…

Indsigelse mod opstilling af solceller og vindmøller

NEJ tak til solceller og vindmøller !! Solceller: At opføre solceller så tæt på by og drikkeboring ( med fare for skadelige stoffer i grundvand virker IKKE gennemtænkt. Solcelle…

3 x 150 meter høje Vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker at fremsætte mine bekymringer og indsigelse mod opstillingen af de planlagte 3 stk. 150 meter høje vindmøller i området omkring Vosnæs. Mine indsigelser er baseret på fl…

Indsigelse mod opstilling af solceller og vindmøller

NEJ tak til solceller og vindmøller !! Solceller: At opføre solceller så tæt på by og drikkeboring ( med fare for skadelige stoffer i grundvand virker IKKE gennemtænkt. Solcelle…

Vindmøller ved Vosnæs.

Jeg har sommerhus i Havhusene , der ligger i kort afstand fra Vosnæs , hvor de planlagte vindmøller på 150 m højde ønskes placeret. Jeg vil være både ked af og bekymret for placer…

NEJ tak til solceller og vindmøller !!

NEJ tak til solceller og vindmøller !! Solceller: At opføre solceller så tæt på by og drikkeboring ( med fare for skadelige stoffer i grundvand virker IKKE gennemtænkt. Solcelle…

Bevar stilheden og naturen ved Vosnæs

Generelt er jeg fortaler for vindmøller - men ikke ved Vosnæs, da de private skovområder ved Vosnæs Pynt i mine øjne er en helt særlig fredsskov, som får lov til at stå, som den er…

NEJ tak til solceller og vindmøller !!

NEJ tak til solceller og vindmøller !! Solceller: At opføre solceller så tæt på by og drikkeboring ( med fare for skadelige stoffer i grundvand virker IKKE gennemtænkt. Solcelle…

Støjgener i forbindelse med solcellepark

Jeg er bekymret for støjgener i forbindelse med solcelleparken, da der kun er en afstand på under 200m til de nærmeste ejendomme. Der er desuden ca. 300 m til de nærmeste boliger o…

Indsigelse mod opstilling af solceller og vindmøller

NEJ tak til solceller og vindmøller !! Solceller: At opføre solceller så tæt på by og drikkeboring ( med fare for skadelige stoffer i grundvand virker IKKE gennemtænkt. Solcelle…

Høringssvar mod opstilling af Vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker at afgive følgende høringssvar mod det foreslåede projekt om placeringen af tre 150 meter høje vindmøller på Vosnæs. Dette projekt har potentiale til at have en negati…

Er vi på vej med endnu en Aarhus historie ?

NEJ tak til solceller og vindmøller !! Det virker som om at Aarhus forsøger, at "brande" sig uden hensyn til omgivelserne, Solceller: At opføre solceller så tæt på by og drikk…

Vindmøller ved Vosnæs

Det må være muligt at finde et andet sted at placere 3 så store og meget voldsomme vindmøller. Den skønne natur og smukke kystlinie nær Århus bør ikke brydes på denne måde. Mange n…

Solcellepark

Jeg undrer mig over placeringen af solcelleparker i lavtliggende landskab, hvor vi dagligt nyder den smukke natur og udsigten over bugten. Mange indbyggere er netop flyttet til Skø…

335 borgere i Studstrup har ved seneste høring protesteret mod udlægning af solcellepark.

335 underskrifter ved underskriftindsamling. Ved tidligere høring ang. kommunens planer om udlægning af solcellepark ved Studstrup, var modstanden også stor. Arealerne er de samm…

God med lokal Grøn omstilling

Synes det er en god ide med solceller og vindmøller ved vosnæs Solceller vil være tæt på Studstrup hvor energien kan bruges og vindmøller får en lang afstand til tæt bebyggelse

Høringssvar – ID H666 / indkaldelse af forslag og idéer

Som udgangspunkt er jeg meget positiv fortaler for den grønne omstilling, og ønsker fossile brændstoffer udfaset til fordel for mere grønne energiressourcer. Det er dog afgørende a…

Bevar roen på Vosnæs

Jeg er produktdirektør i et tysk firma, hvor vi udvikler apparater til brug for måling af lyd i forskellige sammenhænge, og er stærkt bekymret for placeringen af de tre vindmøller …

Indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Vosnæs

Vi købte grund i Skødstrup for at være tæt på by, men samtidig få den flotte natur og det åbne landskab. Aarhus Kommune har solgt utallige byggegrunde herude i 8541. Og nu vil I pl…

Solceller og Vindmøller

Solceller og Vindmøller ved Vosnæs og Skødstrup/Studstrup. Mangelfuld information, indsigt og dialog omkring projekterne. Derfor denne indsigelse. Jeg søger uddybende svar …

VE-anlæg i Studstrup/Skødstrup

Høringssvar er vedlagt.

Foreslået placering af solceller og vindmøller

Jeg støtter den grønne omstilling og behovet for flere vedvarende energikilder. MEN jeg er imod de foreslåede placeringer for såvel solcellepark og vindmøller i dette fine naturomr…

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Solceller ved Åstrup Strand/Studstrup. Kære byrådspolitikkere i Århus byråd. Så nærmer sig afslutningen på debatoplæg vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs. Som j…

Der er behov for en uvildig undersøgelse

Efter at have deltaget i dialog-mødet på Skæring Skole tirsdag den 5. september, er jeg nødt til gøre indsigelse mod planerne om at opsætte solceller i området omkring Studstrup og…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er stærkt imod de planlagte vindmøller ved Vosnæs og kan ikke forstå hvordan det kan være muligt at opstille de planlagte vindmøller tæt op af det fredede område. Jeg bor i det…

Vindmøller på Vosnæs

Borgerforslag - Alternativ energiløsning for Vosnæs...

Vindmøller ved Vosnæs gods

Naturligvis skal Aarhuskommune tillade opstilling af vindmøller og i den grad bidrage til den grønne omstilling, men det kan ikke være rigtigt at placere dem i en af kommunens mest…

JA TAK til grøn omstilling..

Kopieret fra andet svar, kunne ikke være mere enig - "Vi skal og må handle nu for at redde vores klima og alle kommuner og områder må bidrage. Hvis man kan acceptere en udsigt til …

Vindmøller ved vosnæs

Jeg mener det er en total forkert placering af kæmpe vindmøller i et naturskønt område hvor folk kommer for at nyde naturen og stilheden.jeg ejer et sommerhus hvor jeg frygter at l…

Placering af vindmøller ved Vosnæs

Placering af 3 vindmøller i det naturskønne og fuglerige område, hvor der er store rekreative og landskabsmæssige interesser vil være en stor fejl. Påvirkningen synes alt for sto…

Vedrørende vindmøller ved Vosnæs pynt

Jeg er stor tilhænger af den grønne omstilling og implementering af vedvarende energi, men det skal gøres med omtanke så det ikke skader mennesker og dyr. Opførelsen af tre 150 met…

Vindmøller ved vosnæs

Landskabet ved Vosnæs er kategoriseret som bevaringsværdigt herregårdslandskab i følge Aarhus Kommune - selv samme kommune der nu vil spolere denne naturperle ved Vosnæs med 3 kæmp…

VE ved Studstrup og Vosnæs

JA TAK til VE - men vindmøller ved Vosnæs og solceller som kan resultere i ukendte mængder PFAS i vores grundvand giver uendelig lidt mening. PLANEN ER AT OPSÆTNINGEN AF VINDMØL…

Hørings-id H666: Vindmøller ved Vosnæs – Indkaldelse af idéer og forslag

Høringssvaret er vedhæftet som fil.

vedr. vindmølleprojektet ved Vosnæs Pynt

Ja tak til bæredygtig energi- MEN: kan vi ikke på samme tid have fokus på biodiversitet, bevaringsværdige natur- og landskabsområder ligesom rekreative områder, hvor vi mennsker …

Vindmøller ved Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs Jeg går stærkt ind for vedvarende energi, men det er helt forkert at placere gigantiske vindmøller i et kystnært område, som Aarhus kommune sel…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er tilhænger af vedvarende energi og synes at vindmøller er en god ide. Men jeg er noget chokeret over at Århus Kommune kan finde på at opsætte vindmøller i et så naturskønt om…

Imod vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker at gøre indsigelse imod opførelsen af vindmøller ved Vosnæs. Jeg er enormt glad for området, og jeg kommer der ofte – både for at dyrke motion og for at finde ro. Jeg …

Vindmøller er smukke og et symbol på at vi ændrer livsstil

Jeg bor selv i kbh, men har kæreste og kolonihave i Aarhus. Fra kbh har vi udsigt til masser af flotte vindmøller ud for havnen, og også udsigt til gamle kraftværker med deres sk…

Vindmøller vosnæs.

Jeg er noget chokeret over, at Aarhus kommune kan og vil overveje 3 store vindmøller i så smukt og historisk område som Vosnæs. Det giver i min verden ingen mening med denne placer…

Høringssvar vedrørende vindmølleprojekt ved Vosnæs

Jeg fremsender hermed høringssvar vedr, vindmølleprojektet v. Vosnæsgaard.

Vindmøller vosnæs.

Jeg bor selv i området, og forstår ikke man kan overveje så store vindmøller i så smukt et landskab. Tænk sig at man vil bryde skov og kystlinje udsigten med 3 store vindmøller, de…

Vindmøller og solceller

Vi har for nylig købt et dejligt hus i dette område, som er et af dem, der er tættest på denne foreslåede udvikling (inden for 1 km fra den foreslåede plads). Selvom vi som fami…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg var med på jeres “fantastiske” møde på Skæring skole den 5. Sep. og bed mærke i bl.a. 3 specifikke problemstillinger, som jeg finder anmærkende. Punkt 1. Støj er blevet mål…

Vindmøller ved Vosnæs

Derfor siger vi nej tak til vindmøller på Vosnæs Processen Først og fremmest er det yderst vigtigt at påpege, at vi som borgere omkring Vosnæsudpegningen ikke er blevet hørt i …

Nej tak til vindmøller - og hvorfor

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs - og hvorfor: - Århus Kommune har selv udpeget området omkring Vosnæsgård som kulturhistorisk og landskabeligt interesseområde.. - Syddjurs Ko…

Vindmøller ved Vosnæsgård

Jeg er i vid udstrækning for grøn og bæredygtig omstilling. Jeg har i mit lille sommerhus så vidt muligt udfaset al plastik i mit køkken samt andet mistænkeligt køkkenudstyr, og fu…

Vedvarende energi i Aarhus kommune

Aarhus kommune er bagud med vedvarende energi. Det er en rigtig god ide, med vindmøller på Vosnæs, det kan ikke genere nogen, kun dem som vil generes og ikke vil den vedvarende e…

Høringssvar vedr. energianlæg ved Vosnæs og Studstrup

Høringssvar vedr. Energianlæg ved Studstrup og Vosnæs. 02-10-2023 Johannes Yde. Aarhus Kommune er langt bagud vedr. etablering af vedvarende energianlæg. Jeg kan derfor kun bi…

Anmodning om fredning af Vosnæsområdet

03/10/2023 Havhuse Eskerod Til Danmarks Naturfredningsforening Vi retter henvendelse til Jer da landskabsfredningerne ved Rodskov/Eskerod, Kaløvig og Studstrup er truede …

Vindmøller og solceller

Ingen vindmøller ved Vosnæs og heller ikke solceller ved Studstrup. 150 meter høje vindmøller hører ikke til på land og slet ikke i natur følsomt område. De udpegede områder lige…

Solceller - fantastisk idee!

Jeg synes det lyder som en rigtig god idee med nogle solceller, også selvom mine forældre bor ude i Studstrup, og er meget tæt beboende på projektet. Både mine forældre og jeg syne…

Høringssvar til vindmøller på Vosnæs

Høringssvar imod vindmøller på Vosnæs

Vindmøller v. Vosnæs

Som ejer af et sommerhus i mere end 20 år i umiddelbar nærhed af projektet vil jeg udtrykke mine store forbehold over at en sjælden og unik landskabstype skal ændres så radikalt, s…

Vindmøller v. Vosnæs

Jeg har vedhæftet mine indvendinger mod projektet her nedenfor. Mvh Bjarne Juel Nordentoft

Visualisering af tre påtænkte 150 m. høje vindmøller på Vosnæs - med ledsagetekst

Jeg finder det relevant - her på falderebet - at medsende visualisering af de påtænkte tre 150 m. høje vindmøller, som Aarhus Kommune barsler med at ville tillade opstillet på Vosn…

Indsigelse mod VE-anlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod VE-anlæg ved Studstrup og Vosnæs Jeg må indrømme, at det tog nogen tid for mig, at tage forslaget alvorligt for jeg tænkte, at det simpelthen var så urimeligt et …

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg har igennem mange år ofte besøgt området omkring Vosnæs og nydt naturen og finder planen om placering af vindmøller i området meget trist. Da jeg tilmed erfarer, at det er i st…

Høringssvar/Indsigelse mod vindmøllepark ved Vosnæs, et bevaringsværdigt landskab med visuelle oplevelsesværdier

Til Aarhus Kommune Teknik og Miljø Plan og Byggeri Høringssvar/indsigelse for - Debatoplæg - Planlægning for VE-anlæg ved Studstrup og Vosnæs. LÆS VEDHÆFTET PDF med visuali…

Indsigelse mod vindmøller og solceller ved Studstrup og Vosnæs

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse imod Vindmøller ved Vosnæs, det mest naturskønne område ved bugten, samt indsigelse mod solceller ved Studstrup. Jeg kan ikke forstå at vindmø…

Angående vindmøller og solcelleanlæg

Vosnæs gård og området omkring har siden middelalderen været en vigtig del af lokalhistorisk kulturarv, derfor bør området bevares i videst udstrækning uden at blive skæmmet af vin…

Solcellepark ved Studstrup

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod solcellepark ved Studstrup. At placere det LIGE imellem to bysamfund virker ikke bare mærkeligt - men mistænkeligt, specielt når der er gabend…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er tilhænger af vedvarende energi, så længe det giver god mening! Vindmøller på 150 m. højde hører ikke til på land efter min mening og slet ikke med en placering i et område …

Solcelleanlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Jeg vil gerne indsende følgende høringssvar imod opstilling af solcelleanlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs: Angående solcelleanlæg ved Studstrup: Byens indkapsling: …

Vedr. Vindmøller

Hej Aarhus Kommune Jeg er ked af, at I vil sætte vindmøller op lige præcis der ved Vosnæs. Min mand og jeg bor på min bedsteforældres slægtsgård med en meget flot udsigt ud over b…

Vindmøller vosnæs.

Hej. Det er angående vindmøller ved vosnæs. Jeg vil meget gerne at de kan stilles op et andet sted. De vil skæmme min udsigt ned sætte mit hus værdi da de vil stå lige foran mit …

Vedr. Vindmøller ved Vosnæs

Det er med stor sorg og fortvivlelse, at jeg erfarer at min kommune, Aarhus Kommune overhovedet overvejer at opstille vindmøller ved Vosnæs. Vi har investeret i et sommerhus ved Ha…

Fravigelse af kystbeskyttelseszonen - NEJ TAK! til solceller i Studstrup og vindmøller i Vosnæs

Både projektområdet for solcellepark i Studstrup samt vindmøller i Vosnæs ligger inden for kystbeskyttelseslinjen. Det fremgår af kommuneplan 2017, at kystnærhedszonen som udgangsp…

Vind møller ved Vosnæs

Vindmøller på Vosnæs. Energi selskabet bag ved de 3 vindmøller har fremlagt nogle MWh pr år til Aarhus kommune. Som jeg også nævnte under mødet så har det ingen gang på jorden. 2…

Opførelse af vindmøller ved Vosnæs

I forbindelse med opførelse af vindmøller ved Vosnæs ønsker undertegnede hermed at udtrykke min modstand mod denne opførelse. Som husejer på Havhusevej er min modstand begrundet i …

Kritik af forhastede og udemokratiske processer

Jeg ønsker at udtrykke min udtalte modstand over for opførelsen af kæmpevindmøller ved Vosnæs. Grøn energi er utvivlsomt fornuftigt og vejen frem, men det er afgørende, at vi håndt…

aschiffer100@gmail.com

Undertegnede er imod opførelse af vindmøller som nævnt i oplægget. Vindmøller er i sig selv en rigtig fin løsning, men ikke i et så naturrigt og unikt område som Vosnæs. Derudover …

Vindmøller Vosnæs

Store vindmøller i et så bynært og meget benyttet rekreativt område med stor naturskønhed, er simpelthen en forfejlet politik. Skovene og strandene ved Vosnæs og Løgten Bugt er en …

bemærkninger til Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Aarhus, den 2. oktober 2023 Til Aarhus Kommune Teknik og Miljø Plan og Byggeri Bemærkninger til Debatoplæg – Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs Indledning Kl…

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Som sommerhusejer i Havhuse vil jeg gerne udtrykke mine store skepsis overfor dette projekt. For det første vil jeg gerne påpege, at jeg mener, der er behov for en grundigere und…

Flytter begge virksomheder væk fra kommunen , hvis den ignorerer egne eksperter og tillader kæmpe vindmøller ved Vosnæs

Solceller er fint så længe det ikke medfører støjgener for naboerne. At placere de store vindmøller ved Vosnæs er til gengæld helt i ude i hampen og i mine øjne udelukkende udtr…

Vedvarende energianlæg ved Vosnæs

Jeg forstår simpelthen ikke hvordan man kan få den ide at sætte vindmøller op ved dette naturskønne sted, som nydes af både folk i og omkring Vosnæs, ses fra Nationalpark Mols Bjer…

Vedvarende energianlæg ved Vosnæs

Jeg forstår simpelthen ikke hvordan man kan få den ide at sætte vindmøller op ved dette naturskønne sted, som nydes af både folk i og omkring Vosnæs, ses fra Nationalpark Mols Bjer…

VE-anlæg i 8541

Vedlagt følger høringssvar fra Skødstrup Fællesråd.

Solceller

Jeg vil opfordre kommunen til, at stille krav til European Energy om nye fotooptagelser af deres ønskede solcellepark ved Skødstrup/Studstrup, taget fra et mere højtliggende punkt,…

Ja tak til solceller, nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Kære Aarhus Kommune Vi har et sommerhus, der ligger omkring 900 meter fra den nærmeste planlagte vindmølle, som endda kommer til at stå sydvest fra huset, og vi regner dermed med…

Høringssvar vedr. planlægning for VE-anlæg ved Studstrup og Vosnæs

På vegne af Syddjurs Kommune indsendes vedhæftede høringssvar.

Vindmøller på Vosnæs

Vosnæs – en mindre produktion af flagrende strøm med tvivlsom økonomi. I forbindelse med Aarhus Kommunes forarbejde til en lokalplan, der omfatter opstilling af tre vindmøller på …

Imod VE-anlæg placeret ved Studstrup og Vosnæs

Jeg ønsker at gøre indsigelse imod de planlagte VE anlæg – vindmøllerne ved Vosnæs og solceller ved Studstrup. Jeg frygter at der er tale om en forhastet proces, hvor kommunegræ…

Bekymring vedrørende opstilling af vindmøller i Vosnæs

Kære Aarhus Kommune, Jeg henvender mig vedrørende det forestående projekt om opstilling af vindmøller i Vosnæs. Dette område har en særlig betydning for mig, eftersom min tætt…

Opfordring til Reevaluering af Vindmølleprojektet i Vosnæs

Kære Aarhus Kommune, Jeg ønsker at udtrykke min bekymring vedrørende det kommende vindmølleprojekt i Vosnæs. Dette område er en vigtig del af vores samfund, værdsat for sin natu…

NEJ TAK til vindmøller ved Vosnæs

Aarhus kommunes byråd er ved at begå et kæmpe selvmål. Grøn energi er både fornuftig og vejen frem – men det skal gøres klogt og ikke ødelæggende for naturskønne områder, dyrelivet…

Vedrørende: Indsigelse mod Opstilling af Vindmøller i Vosnæs

Til Aarhus Kommune, Vedrørende: Indsigelse mod Opstilling af Vindmøller i Vosnæs Jeg skriver på vegne af mig selv og min nære familie. Vi er blevet opmærksomme på planerne om a…

Møller ved Vosnæs - Misbrug af ”Den grønne omstilling

Jeg har med stor nysgerrighed læst oplægget til placeringen af 3 stk 150 meter høje 4,5MW landvindmøller ved Vosnæs. Efter at have gennemgået materialet kan jeg på ingen måde tilsl…

NEJ TAK til vindmøller ved Vosnæs

Aarhus kommunes byråd er ved at begå et kæmpe selvmål. Grøn energi er både fornuftig og vejen frem – men det skal gøres klogt og ikke ødelæggende for naturskønne områder, dyrelivet…

Nej tak til vindmøller på Vosnæs

Jeg er stærkt imod vindmøller ved Vosnæs. Visuel påvirkning: Store vindmøller har en voldsom betydelig visuel påvirkning på kystlandskaber. Alle mennesker kan finder dem uskønn…

Solceller og vindmøller ja tak -MEN ikke i kystbeskyttelseszonen til skade for natur og dyreliv

Solceller og vindmøller ja tak -MEN ikke i kystbeskyttelseszonen til skade for natur og dyreliv Jeg støtter grøn omstilling men IKKE placeringen ved Studstrup og Vosnæs. Bakker …

Guldfeber i energisektoren – nu skal kommune og folketing tænke sig grundigt om

Alle kommuner skal bidrage til den grønne omstilling og nedbringelsen af CO2. Det er fair nok. Men det er ikke fair, at en stor kommune som Aarhus med mange indbyggere skal presse …

Nej tak til vindmøller og solcelleanlæg ved Vosnæs og Studstrup/Åstrup og Skæring Strand

Jeg bakker fuldt ud op om indlægget fra Niels Rasmussen,det er bare så godt beskrevet og forklaret,hvordan det hænger sammen i virkeligheden i Århus kommune og byrådet,og alt det a…

Høringssvar Vosnæs

En stor tak for Niels Rasmussens høringssvar, som vi tilslutter os 500 % !

Til Aarhus Kommune

Jeg skriver som borger i Aarhus Kommune, der er imod de planlagte solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs. Jeg mener, at disse projekter vil have negative konsekvenser for…

Vosnæs møller

Høringssvar Grøn energi ja tak men med nænsomhed og hjerte. Vi mener, at Århus Kommunes ønske om, at udpege Vosnæsområdet til vindenergiegnet i ny lokalplan ikke er i overenss…

Vindmøller ved Vosnæs nej tak.

Vindmøller ved Vosnæs Ifb med Aarhus Kommunes planer om at opføre 3 kæmpe vindmøller ved Vosnæs pynten har jeg disse betragtninger: Jeg kan ikke tilslutte mig planerne om ops…

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Vindmøller ved Vosnæs Ifb med Aarhus Kommunes planer om at opføre 3 kæmpe vindmøller ved Vosnæs pynten har jeg disse betragtninger: Jeg kan ikke tilslutte mig planerne om ops…

Høringssvar vedrørende vindmøller ved Vosnæs

Som nabo til den foreslåede placering af tre 150 meter høje vindmøller, er jeg meget uforstående overfor forslaget om at opstille disse netop i dette område. Da vi flyttede herud f…

Høringssvar Vosnæs

Vosnæs vindmøller høringssvar Er Århus kommune i færd med at planlægge at smide barnet ud med badevandet ? Vi har boet her på Kaløvej i 25 år, og flyttede herud på grund af den …

Høringssvar vedrørende vindmøller ved Vosnæs

Høringssvar vedrørende vindmøller ved Vosnæs Jeg er stor tilhænger af grøn energi og anerkender i den grad vigtigheden af, at der arbejdes intenst på at sætte mere skub i vedvar…

En politisk rævekage – Vosnæs møller

Jeg har desværre ikke haft mulighed for at sætte mig ind i begge projekter, så dette høringssvar vedrører kun “Vindmøllerne ved Vosnæs”. Jeg har en baggrund som ingeniør med specia…

Vindmøller på Vosnæs

Århus Kommune Teknik og Miljø Høringssvar angående vindmøller på Vosnæs Kære Århus Kommune, Jeg skriver dette høringssvar for at give udtryk for min modstand mod opførelsen af v…

JA TAK til solcelleparker

Markerne er et godt sted at placere solceller netop fordi der både er masser af plads og det ikke vil genere nogen idet ingen bor på marken og man ved hjælp af beplantning ville ku…

Vindmøller ved Vosnæs

Vedvarende energi er godt og nødvendigt. Mit forbehold går på at de påtænkte vindmøller ved Vosnæs ligger for tæt på Havhuse sommerhusområde. Som en der bor i Risskov til daglig h…

Opførsel af vindmøller ved fredet område

Kære Aarhus Kommune, Jeg hedder Nicky Vlad-Christensen og er bosiddende i Favrskov Kommune. Jeg skriver dette høringssvar til at udtrykke min bekymring over forslaget om at opfø…

Indsigelse på solceller og vindmøller ved vosnæs

Jeg ønsker at gøre indsigelser mod både placering af vindmøller og solcelleanlæg af følgende grund: Jeg har siden jeg var lille kommet i området omkring Vosnæs, og efterfølgende…

Vindmøller ved vosnæs.

Havde regnet med at blive pensionist og bo i Havhusene og bruge sommerhus som helårsbeboelse, hvordan ser projekt magerne/Aarhus kommune på dette. Ved de, at der er mange der fuldt…

Skæring Fællesråd Høringssvar

Vi skal ikke have de solceller eller vindmøller. Jeg ønsker et fortsat fredeligt, grønt, naturligt Skæring. Det er derfor jeg gerne vil bo netop i Skæring ! Vh Vivi Busch-Ch…

Solcellepark midt i et naturskønt byområde - nej tak.

Jeg giver min fulde opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS1444513. Og det er virkelig svært for mig at forstå hvordan man forestiller sig at en stor solcellepark vil …

Misvisende visualiseringer af solcelleparken

Fra mange udsigtspunkter i skønne Skødstrup vil man kunne se overfladen af de mange solceller. Det fremgår ikke tydeligt af “før” og “efter” fotos, som European Energy har fået lav…

Ja tak til opstilling af vindmøller og solcellepark

Sæt vindmøller og solceller op! Der er ikke tid til fodslæberi i forbindelse med den grønne omstilling, og alle må bidrage - by som land! Jeg har ikke kunnet finde belæg for m…

VE Vosnæs og Studstrup

Magtmisbrug om placering af kæmpevindmøller og solceller i naturen ved Vosnæs Vedvarende energi projekter har sit eget liv uden for landets og Aarhus kommunes egne vedtagne plan…

Solceller og vindmøller ja tak -MEN ikke i kystbeskyttelseszonen til skade for natur og dyreliv

Jeg støtter grøn omstilling men IKKE placeringen ved Studstrup og Vosnæs. Bakker derfor 100 % op om høringssvar fra Skærings Fællesråd HS 1444513 og Nancy Flarup HS 4998232.

Vindmøller ved vosnæsgård

Jeg er dybt berørt over at der måske kommer vindmøller ved Vosnæsgård da vi netop har købt sommerhus på grund af at jeg har eftervirkningerne efter hjernerystelse. I sær i form af…

Vindmøller ved Vosnæs - Nej tak

Vosnæs den 30/9 – 2023 Jeg ønsker at rette opmærksomheden mod den igangværende debat om opstillingen af vindmøller ved Vosnæs i Aarhus Kommune. Jeg anerkender vigtigheden …

Vindmøller ved Vosnæs

Vosnæs den 30. september 2023 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Plan og Byggeri Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand Vedr. Høringssvar – Vedvarende energianlæg ved Stu…

VEDVARENDE ENERGI SENDT TIL HØRING - ELLER ER DET TIL TÆLLING? - I AARHUS. VI SKAL I GANG MED DEN GRØNNE OMSTILLING

I 2019 foreslog landets næststørste kommune, Aarhus, at man øger sin vedvarende energi med et par solanlæg og 6-8 vindmøller. På det tidspunkt dækkede vedvarende energi (VE) fra…

For og imod de planlagte vindmøller & solceller Århus.

Det er en kendt sag at denne slags projekter altid vækker debat - især fra modstandere. Formentlig vil det være Århus Kommune bekendt at TV2 for tiden viser en reklame for vinde…

Indsigelse mod vindmøller ved Vosnæs og solcelleanlæg ved Studstrup

Vi ønsker at gøre indsigelser mod både placering af vindmøller og solcelleanlæg af følgende grund: Vi købte sommerhuset i efteråret 2022 og vores plan er, at vi - når vi skal gå p…

Vosnæs – en af kommunens helt særlige perler

Landskabet omkring Vosnæs er kategoriseret bevaringsværdigt herregårdslandskab med særlig visuelle oplevelser. Selv samme landskab er ifølge kommunens egen baggrundsrapport for Lan…

Solceller og vindmøller

Jeg støtter Skæring Fællesråds svar og Nancy Flarups svar

Høringssvar angående vedvarende energianlæg ved Vosnæs og Studstrup

Bemærkninger til debatoplæg ”Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs” Fra Det Fælles Bedste ved foreningens formand Niels Aagaard Aarhus Kommune ønsker at fremme vedvare…

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar

Går ind for grøn omstilling, men ikke placeringen

Jeg synes det er ærgerligt at det er nogle områder, der bliver kigget på som rigtigt mange folk ville blive påvirket af både æstetisk, lydmæssigt og så også økonomisk når man ville…

Energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Høringssvar Vi skal ikke have sol og vindenergi i Studstrup og Vosnæs, da disse løsninger ikke passer til problemerne med kul og biomasse. Vi skal have fundet plads til et SMR-…

Opsætning af 3 150 m høje vindmøller på Vosnæsgårds marker

Jeg bor fast i Havhusene. Jeg går i princippet ind for den grønne omstilling, både teoretisk og praktisk. Men jeg mener også det er nødvendigt at man tænker sig godt om, og grundi…

Solceller og ansvarsfralæggelse

For nogle år siden havde Århus kommune inviteret til møde omkring solceller ved Studstrup og vindmøller ved vosnæsgård Partiet Venstre sagde faktisk noget meget klogt “ vi mene…

Uhensigtsmæssig placering af vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker hermed at udtrykke min stærke modstand mod Aarhus Kommunes planer om at opstille 150 meter høje vindmøller ved Vosnæs, det naturskønne og fredede område på grænsen melle…

Indsigelser mod placeringen af vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker at fremlægge mine indsigelser mod placeringen af vindmøller ved Vosnæs. Mens jeg støtter brugen af vedvarende energi og anerkender dens vigtighed for vores samfund, mene…

Vindmøller og solceller – tænk jer nu om og find på noget bedre

Principielt er jeg for vedvarende energi – men også en kende skeptisk over det forhold, at man alene drøfter sol og vind. Disse kilder er jo alene supplement til andre energikilder…

Refleksioner over et kikset dialogmøde den 5/9 2023

Jeg var én af de måske 150-200 deltagere i det såkaldte ”dialogmøde” på Skæring Skole om planlagte solceller og vindmøller i 8541 området – et sogn hvor der efterhånden er omkring …

Høringssvar

Til rette vedkommende. Jeg mener ikke det er den rigtige beslutning at placere hverken solcellepark, transformerstation eller vindmøller på de kommunalt udpegede placeringer. …

Klimakrisen kræver vindmøller

Vi må tage ansvar og sørge for en ansvarlig grøn energi, derfor må Vosnæs møllerne opstilles. Det er alt for dyrt at stille alle møller op til havs og disse vil også gavne forsynin…

Solceller og vindmøller Studstrup

Jeg har svært ved at forstå at Aarhus Kommune med den ene hånd sælger udsigtsgrunde, og med den anden planlægger solcelleanlæg der skæmmer den udsigt, og samtidig kan man ikke få l…

Energi anlæg vosnæs og skødstrup

Jeg synes det er ærgeligt, at ødelægge skøn natur med kedelig solcellepark og høje og støjende vindmøller. Jeg går tit tur i området og vil være ked af det hvis planerne bliver rea…

Piskeris og sort energi i Studstrup

Hvis man i Aarhus har intentioner om at virkeliggøre et hidtil uindfriet politisk løfte om medvind på cykelstierne, skal man overveje hvor megen energi der medgår, til at få tre 15…

Nej tak til solceller - tænk på dyrelivet her omkring.

Nej tak til solcellepark ved Studstrup. Jeg mener bestemt ikke, at sådan en kæmpe solcellepark hører hjemme så tæt på byen/skoven/havet. Hvorfor ikke placerer solcellerne ude på …

Solcelleanlæg i Studstrup

Er det slet ikke muligt at finde en placering af solcellerne, der ikke skæmmer så mange beboeres udsigt? Det halve af byen har jo netop det område som udsigt. Det er nærmest et var…

Ja tak til vindmøller og solceller

Dejligt med vindmøller og solceller Endelig har kommunen sat gang i den ekstremt vigtige udbygning med vedvarende energi i kommunen. Klimakrisen er så utrolig vigtig, at vi alle…

Fint med solceller

Fornuftig ide at anvende arealer tæt ved Studstrup-værket samt infrastruktur, som i forvejen skæmmer landskabet. Herved skabes der kun minimalt mere påvirkning af udsigt.

Solceller/vindmøller ved Vosnæs og i skødstrup

Jeg vil gerne gerne opfordre til at finde en anden løsning, på opsætning af solceller og vindmøller ved Vosnæs og i skødstrup. Lad vores smukke natur være, og find erhvervsejendomm…

Uhensigtsmæssig placering ved Studstrup

Først og fremmest er placering af et energianlæg nær Djurslandsmotoren og Studstrup uhensigtsmæssig. Jeg mener, at der er mange forhold, som ikke tages hensyn til ved at placer…

Solceller og møller

Hej, Venligst IKKE opsæt solceller og vindmøller i området mellem Studstrup og Skødstrup. Det vil genere den fine udsigt. Mvh Morten

Solceller

Solceller i området er jeg MEGET imod. Kommunen har solgt rigtigt mange grunde og godkendt flere nye lokalplaner, som betyder indtægt for kommunen. Jeg mener der skal tages hensyn …

Nej tak til vindmøller og solcellepark ved Skødstrup, Vosnæs og Studstrup

Nej tak til vindmøller og solcellepark ved Skødstrup Vosnæs og Studstrup. Det kan planlægges bedre end at lægge sådanne vindmølle og solcelleparker midt i et naturskønt og naturfro…

Solceller og vindmøller

Hej. Jeg er meget imod planerne om solcelle og møller. Vi lever i et meget smukt område. Men når man kigger på landkort med områder. Så forstår jeg på ingen måde at man ikke vælger…

Indsigelse imod vindmøller og solceller

Der er nogle argumenter imod placeringen af vindmøller i Aarhus Bugten: 1. Økologi og miljø: Vindmøller kan påvirke det lokale økosystem og fugleliv negativt. Der er bekymringe…

Mere grøn energi

Jeg ser frem til meget mere grøn energi. Jo hurtigere jo bedre. Så kom bare med vindmøller og solceller NU

Indsigelse mod vindmøller ved Vosnæs

Hej Jeg vil gerne have præciseret lydforhold, altså: Jeg vil gerne se: Lydtryk niveau i dB(A) i en given afstand markeret på et kort. Noise rating kurver/frekvensanalyse fra l…

Dejligt med flere vindmøller

Hej Jeg er stor fortaler for meget mere vedvarende energi i Danmark, især vind - og solenergi. Klimakrisen er et kæmpe stort problem, som skal tages meget mere alvorligt end …

Imod solceller på min udsigt

Jeg er enig med størstedelen af høringssvarene: jeg er imod solceller ved studstrup. Kan man tilføje dem et sted, hvor de ikke genererer udsigten eller kommer med støjgener for nab…

Energi anlæg ved Studstrup

Dejligt med grønne tiltag. Men de bør ske under hensyn til befolkning og naturen. Derfor giver det ikke mening og placerer ved Vosnæs. Det vil værre en øjebæ i vores dejlige natur.…

Solcelle park

Kære Høring. Vi mener bestemt at en så fin løsning der ansøges om burde ligge i frie arealer hvor de ikke generer nærbylivet som i dette forslag. Infrastrukturen i Studstrup bør h…

Nej tak til solcelleanlæg ved Studstrup

Den grønne omstilling bør ske under hensyn til befolkning og naturen. Derfor er jeg imod placeringen af solcelleanlægget ved Studstrup. For det første fordi anlægget vil blive pl…

Vindmøller og solceller

Vindmøllerne : Placeringen på et af de smukkeste og ikoniske danske østkystlandskaber er langt ude - kun nærhed til Studstrupværkets kabler giver lidt mening . Solcellerne : Så l…

Solceller og vindmøller ved Skødstrup/Løgten og Studstrup

Dejligt med et lokalt grønt initiativ. En skam at det er private firmaer som kommer til at stå for det, så det ikke er noget borgerne direkte kommer til at få økonomisk glæde af, s…

Solcellepark

I forbindelse med solcelleparken har jeg en del bekymringer. Jeg er bosat i Studstrup, og nyder roen og naturen i området. Jeg kan forstå at der kan forekomme støjgener fra transfo…

Vindmøller ved Vosnæs

Det høre ingen steder hjemme at stille møller op ved Vosnæs, det er kun en jagt på tilskud og intet med grøn omstilling at gøre. Så havde man sat dem ud på havet hvor vinden er meg…

Solceller studstrupvej

Ja tak, det lyder som en god ide

Vindmøller ved Vosnæs

Selvom jeg er tilhænger af vedvarende energi, er jeg kraftig modstander af vindmøller på det foreslåede sted. Nedenfor lister jeg de væsentligste årsager: 1. STØJ I BEBOELSER …

Vindmøller ved Vosnæs

Det giver meget lidt mening at ødelægge et naturområde med tre vindmøller, hvis effekt på klimaet er umålelig. I ødelægger miljøet for en teoretisk klimagevinst, som stort set alle…

Vindmøller ved Vosnæsgård og symbolpolitik NEJ TAK

Jeg er bestemt tilhænger af grøn energi, især hvis det giver mening. Men at placere vindmøller i et lavvindområde giver absolut ingen mening og lugter langt væk af symbolpolitik.…

Helhedsplanlægning ja tak!

Helhedsplanlægning ja tak! Kære Aarhus kommune og medborgere, Der er kun få danskere der undervurderer vigtigheden af, at der skal gøres noget for klimaet og den grønne omst…

Vindmøller og solcelleanlæg

Jeg går ind for grøn energi og synes bestemt det er den retning vi skal bevæge os i. Jeg synes derfor forslaget om vindmøller er en fin ide, afhængig af hvor de bliver placeret. De…

vindmøller og solceller nej tak

Kan tilslutte mig 100% til Marianne Stokholms høringssvar. Det samme til Søren Elgaards svar. Vi har ikke behov for flere støjgener end vi har i forvejen, som beskrevet. Vi bor ve…

Opstilling af solceller og havvindmøller

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Skæring Fællesråd i modstand mod de planlagte placeringer.

Biodiversitet

Hvis, det ender med, at der opsættes solcelleanlæg i Skødstrup-Lygten området, burde biodiversiteten også indtænkes og tilgodeses i et så stort areal, som der her tænkes anvendt. …

Nej til vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup

Nej til vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup. Området ved Vosnæs Skovene og Studstrup, hvor vindmøller og solceller tænkes opstillet, er i dag et rekreativt fritids…

Vindmøller på Vosnæs

Vindmølleprojekt på Vosnæs -det er en ommer!

Solcelleanlæg ved Studstrup

Høringssvar vedr. vedvarende energianlæg ved studstrup og Vosnæs. I bestyrelsen for Grundejerforeningen Skæring Hede Nord, støtter vi som udgangspunkt Grøn energi. Hvorvidt en S…

Vindmøller og solcelleanlæg ved Vosnæs

Det er godt med grøn energi. Placeringen af vindmøller så nær boliger og i nærheden af et sommerhus område, som et restituerende område, samt i natur område som borgere benytter …

Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes indkaldelse af ideer og forslag til Debatoplæg for vedvarende energianlæg ved

Til Aarhus Kommune Vejdirektoratet har den 22. august 2023 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aarhus Kommunes indkaldelse af ideer og forslag til Debatoplæg for vedvarende …

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringssvar

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringssvar. Lad Skæring forblive et grønt område.

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS1444513

Jeg støtter høringssvar fra Skæring Fællesråd.

Vindmøller ved Vosnæs

Vedrørende: Høringssvar vedrørende opstilling af vindmøller nær Vosnæs. Jeg retter herved henvendelse i anledning af den pågældende høring vedrørende opstillingen af tre vindmølle…

Solceller øst for Løgten/Skødstrup og 3 vindmøller ved Vosnæs

Det er ubestridt, at solcellerparker og vindmøller er er nødvendige for den grønne omstilling. Men den valgte lokation for en ny solcellepark er en katastrofe og en tankeløs dispo…

Indsigelse - vindmøller Vosnæs

Indsigelse – Vindmøller ved Vosnæs Et af de helt store karakteristika ved Vosnæs er naturen og dyrelivet. Mange mennesker bruger området rekreativt. Både er Skov og Strandområde e…

nej tak til solceller og vindmøller

ønsker ikke disse tiltag i nærheden af sommerhusene

Aarhus Kommune udpeger faktisk selv Vosnæs som kulturmiljø

Vosnæs er et bevaringsværdigt kulturmiljø i henhold til kommunens egne planer. Og nu accepterer kommunen, at stedet spoleres af vindmøller. Helt i strid med kommunens egne erklæred…

Placering af energianlæg ved Studstrup

Overordnet er placering af et energianlæg nær Djurslandsmotoren og Studstrup uhensigtsmæssig. Jeg mener der er mange forhold som ikke tages hensyn til ved, at placere et stor e…

Solceller og vindmøller ved Studstrup

Vi er meget imod opsætning af solceller og vindmøller så tæt på naturskønne Studstrup. I og omkring Studstrup er der masser af skov og vand og kæmpe solcelleanlæg og vindmøller vil…

Beskæmmende for natur og område

Utroligt ærgerligt forslag og dybt forfejlet generelt at etablere solceller i det danske land i stedet for det langt mere oplagte at bruge de enorme tagarealer vi har til rådighed.…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Nej tak til vindmøller og solceller ved Studstrup og Vosnæs. De ødelægger naturen både ved udledning af PFAS, samt udsigten forringes. Placer vindmøller ude på havet, og solceller …

Vedvarende energianlæg ved Vosnæsgård og Studstrup

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod at der opsættes høje vindmøller som bliver synlige ikke bare fra bugten men også fra de omkringliggende byer. Flyt de tre vindmøller ud til havvin…

Ja tak til bevarelse af naturen

Jeg er for bevarelse af naturen og for benyttelse af grøn energi, men det skal være med omtanke og respekt for naturen og lokalbefolkningen. Vi skal værne om vores smukke naturskøn…

Indsigelse mod vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Jeg har følgende kommentarer i forbindelse med planen om evt. opførelse af vindmøller og solceller i umiddelbar nærhed af Studstrup, Skødstrup og Løgten. Størrelsen og beliggenh…

Skadelige effekt

Vedvarende energi er kommet for at blive. Jeg har intet imod synet af vindmøller. Desværre ses uhensigtsmæssig placeringer igen-igen, hvor miljøbelastningen / belastningen af nær…

Uhensigtsmæssig placering af energianlæg

Jeg bor ca. 500 meter fra den foreslåede placering af solcelleanlægget i Studstrup, og jeg vil få direkte udsigt til anlægget. Jeg kender området særdeles godt, og jeg nyder blandt…

Vindmøller i Aarhus bugt

Rædsom tanke, at plante et monster plet i øjet af den smukkeste kyststrækning, synlig fra Kalø Vig til Aarhus. Denne fuphøring bør ikke afholde folk for at protestere over dette ov…

Vindmøller Vosnæs

Jeg er imod placeringen. Arbejder i filmbranchen og på DR, hvor jeg ved fra div lydmand på film og TV, at "larmen" fra vindmøller og solceller er umuligt at arbejde tæt på. Med tæ…

solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Studstrup 16. september 2023 Indsigelse mod opførsel af solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs Som mangeårig beboer i Studstrup ønsker jeg hermed at gøre indsigelse…

Indsigelse vedvarende energi ved Studstrup og Vosnæs.

Den ene måned udstykning af grunde, den næste energianlæg!! Komplet respektløs overfor borgere i og omkring Studstrup/Skæring overhovedet at overveje en solcellepark og vindmølle…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Skæring Fællesråd i modstand mod de planlagte placeringer.

Skæring Fællesråd, Indsigelse vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Skæring Fællesråd: Svar til Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs Skæring er kendetegnet ved at området er omkranset af natur og marker samhængend med et …

Solceller i Studstrup

I den meget lange proces, det var at ændre Skæring sommerhusby til helårsområde, var noget af det, der blev fremhævet allermest som et behov, både fra de implicerede Skæringboere o…

Vindmøller ved vosnæs , studstrup

Vi bor en del af året på Mols lige overfor vosnæs. Vi nyder at se over på den anden Side uden vindmøller. Det vil være forstyrrende at se de store vindmøller, som også støjer og ka…

Indsigelse mod vedvarende energianlæg Studstrup og Vosnæs

Jeg er tilhænger af grøn energi, men det skal være omtanke og respekt for naturen og lokalbefolkningen. De omhandlede solceller vil være ødelæggende for natur i området og visue…

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs. De vil skæmme hele Aarhusbugten! Placer dem hellere på havet langt fra land.

Vindmøller og solceller ved Vosnæs

Nej tak - placer vindmøller langt ude på havet og solceller på tage og langs motorvejene

Møller ved Vosnæsgård

Nej tak. Det er dog en fuldstændig forrykt placering. Møllerne vil være en øjenbæ hele vejen rundt om Århus bugt, national park mols bjerge og hele det naturskønne område ved Vosnæ…

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs Pynt

Vindmøller ved Vosnæs Vindmøller skal ikke placeres i rekreative områder, hvor skade de forårsager, er større end gevinsten ved dem. Kan vi ikke få de konkrete personer bag pro…

Som vinden blæser - Vindmøller på Vosnæsgård Gods

Det kan undre mig, at man tilgodeser “Grever og Baroner”, hvor lyden fra vindmøller klinger skønt, som lyden fra et velfungerende kasseapparat! Så kan vi andre “Burgøjsere” sidd…

Indsigelse mod vindmøller øst for Vosnæs gods/og Solcelleanlæg v/Studstrup.

Jeg glemte helt at skrive at jeg også protesterer mod de 3 planlagte vindmøller på nu 200 mtr.højde,som Danmarks Naturfrednings forening jo har været så venlige at afsløre at de og…

Vindmøller

Nej tak til vindmøller ved vosnæs. Vindmøller hører ikke til i rekreative områder, dem må i sætte på en dyrket mark eller på havet.

Vindmøller Vosnæs

Vindmøller er ikke bæredygtige! Hvor skal glasfiberen hen, når de udtjenes? Sats på vandenergi i stedet på steder med høj energi i forvejen. Vand synes det er sjovt at bevæge sig…

Vindmølle ved vornæs

Vindmølle høre ikke til på land . De ødelægger meget for alt for mange mennesker og dyr i nær område. Jeg bor nær 100 høje Vindmølle som overholder støjkrav. nogle dage føles det s…

Vindmøller ved Vosnæs

Placering af vindmøller i et så naturskønt område vil ødelægge omgivelserne for altid. Jeg forstår ikke at effekten og udbyttet skulle kunne måle sig ved dette overgreb på naturen.

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er kommet i det naturskønne område ved pynten siden jeg var barn, og synes ikke det er det rette sted at opføre støjende og generende vindmøller for natur, dyreliv, naturelsker…

Vindmøller ved Vosnæs

Ja tak til vindmøller, vel og mærke havvindmøller langt fra land. Nej tak til vindmøller på Vosnæs!

Vindmøller ved Vosnæs

Ønsker ikke vindmøller ud for Vosnæs

Opstilling af vindmøller, solanlæg:

Det er en forbandet handling. Hvad skal det til for!! således at skæmme udsigten for så mange i befolkningen - netop ved dette naturskønne kystnære areal. Hele Mols og Aarhusbugten…

Ja tak til natur

Vi lever i en tid, hvor der er langt mellem ægte og uspoleret natur! Til gengæld er det moderne samfund til stede overalt! Det handler ikke længere om at tjene penge eller gøre det…

Solceller og vindmøller ved Vosnæs / Studstrup

Studstrupværket ligger her allerede …. Nødvendigt måske i sin tid at placere det lige midt i bugten, således at det kan ses fra stort set alle steder rundt langs bugten. Skæring St…

Vosnæsgård vindmøller

Jeg er imod vindmøller og solceller i området. Vi skal værne om vores smukke kyster og det dyreliv der er. Det vil i den grad være støjforurening og visuelt grimt. Der er det min…

Vindmøller ved Vosnæs

Man bør ikke ødelægge et smukt stykke natur med vindmøller. Det burde være muligt at finde en bedre placering.

Imod forslag om vindmølle

Jeg er imod forslaget på grund af bekymringer om visuel forurening, støj, og negativ påvirkning af turisme, natur og lokalsamfundet. Med venlig hilsen, Julie

Vindmøller ved Vosnæs

Hvad med afstandskrav om bygninger fra kystlinien?? Disse møller vil virke som en "øje-bæ" for rigtig mange mennesker. Både lokale beboere, beboere rundt om Århusbugten, turister…

Skandale at ødelægge æstetikken ved Vosness !!!

Det er simpelthen noget svineri hvis man giver tilladelse til at sætte vindmøller op der. Det er det smukkeste sted i hele Østjylland. Desuden er atomkraft løsningen ikke biomass…

Vindmøller Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

VE ved Studstrup og Vosnæs

Vedhæftet høringssvar fra Kredsløb

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker hermed at udtrykke min stærke modstand mod planerne om opsætning af vindmøller ved Vosnæs Gods. Jeg er dybt bekymret over de potentielle konsekvenser, dette projekt kan …

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs. De vil betyde en ødelæggelse af en helt unik natur. Aarhus kommune og Syddjurs kommune lever i meget høj grad af turisme, så det her vil ikke bl…

Indsigelse mod opførelse af Solceller og Vindmøller

Som formand for Borgerforeningen i Studstrup ønsker jeg på vegne af borgerne at gøre indsigelse mod opførelsen af Solceller ved Studstrup samt vindmøller ved Vosnæs. Jeg repræse…

Nej tak til vindmøller & solceller

Nej tak til vindmøller og solceller. Det giver ingen mening at placerer vindmøller og solceller ved kystlinjen hvor sommerhuse og parceller er placeret. Den larm det medfører …

Høringssvar til sag om opstilling af tre vindmøller

Jeg hedder Jesper Sigvardt Vandborg og bor på Strandvejen 206, 8543 Hornslet. Jeg er modstander af opstillingen af 3 vindmøller ved Vosnæs Gods. Jeg er bekymret for, hvordan vin…

Vindmøller Vosnæsgård og solceller Løgten

Tænker at begge dele er en dårlig plan. Området er meget naturskønt og benyttes også af masse andre en beboere. Intet af ovennævnte bør placeres steder hvor der bor mange mennesker…

Vedvarende energi ja tak. Symbolpolitik nej tak

Politikerne i Aarhus vil uden tvivl gerne bidrage med vedvarende energi-projekter - men de skal så helst ligge lige på kommunegrænsen, så det er beboere i nabokommunen (her Syddjur…

Spild af ressourcer

Det er en unødvendig konflikt med lokalbefolkningen og spild af ressourcer

NEJ TAK til Vindmøller ved Vosnæs

NEJ TAK til støjende kæmpevindmøller. Jeg skriver dette høringssvar for at udtrykke min alvorlige bekymring og modstand mod opstillingen af de tre planlagte vindmøller i vores o…

Solcellepark og vindmøller i Studstrup og Vosnæs.

Der er - senest i forbindelse med seneste møde i Skødstrup givet helt forkerte oplysninger om kapacitet og placering- Man forledes til at tro - at det er helt bevidste oplysninger,…

Solceller og vindmøller ved Studstrup

Smukke Studstrup skal ikke gøres til et industriområde. Disse solcelleanlæg samt vindmøller vil ødelægge vores natur, skov og vand samt give os daglige støjgener. Vi er med på, at …

Møllehelvede på Vosnæs

Nej tak - vi skal ikke have vindmøller i verdens skønneste og vidunderlig grønne naturområde lige i vandkanten. Kommunen bliver nødt til at høre på borgerne og tage disse umulige p…

Vindmøller ved Vosnæs

Vindmøllerne vil kunne ses viden om og skæmme udsigten fra bl.a. Rønde og på Mols, det blå bosætningsbånd i Syddjurs Kommune. Samt fra sommerhusområderne ved Vrinners, Skødshoved m…

Vi har pligt til at passe særligt på kystnærhedszonen

I medfør af planloven er der i hele landet udlagt en kystnærhedszone, hvor kommunerne og borgerne er forpligtet til at tage helt særlige beskyttelseshensyn. Den pligt er med staten…

Høringssvar

Høringssvar vedrørende placering af vindmøller og solcelleanlæg i skøn natur i et område i bymæssig udvikling til Århus Kommune Jeg ønsker hermed at afgive høringssvar vedrørend…

Solceller og vindmøller

Alle skal bidrage til den grønne omstilling, men det giver ingen mening, at placere vindmøller i et lavvindsområde, i bunden af det smukke Kaløvig. I østenvind ligger Kaløvig i læ …

Nej Tak til kæmpevindmøller ved Vosnæs

Det er voldtægt af naturen at plastre solceller og vindmøller op, det vil være ødelæggende med søvnforstyrelser for alle de mennesker der bor indenfor en radius af 10 km. For dem d…

Solcellepark

Jeg har med interesse fulgt debatten om en solcellepark ved Skødstrup. Da der er lokal modstand, vil jeg foreslå en anden placering og økonomisk model. Flere vestjyske kommuner har…

Høringssvar fra borger

Vedhæftet høringssvar.

Ang. Energianlæg ved Studstrup

Kæmpe nej tak. Rent forbrugsmæssigt g arkitektonisk hører solceller til i byen. På hustagene, og ikke i naturen! De 15 danske kommuner med flest solceller ligger alle i Jylland - m…

Nej tak til vindmøller

Nej tak til vindmøller. Det ender med at Danmark ikke har flere naturperler tilbage uden de er inficeret af vindmøller og solceller. Bevar naturen som den er.

NEJ TAK TIL VINDMØLLER VED VOSNÆS

Et så smuk område bør ikke ødelægges af store vindmøller. Der er mange som bruger området til naturoplevelser, og med udsigten til vindmøller, vil adgangsforholdene garanteret bliv…

Kæmpe nej tak til vindmøller ved Vosnæs og solcellemarker rundt om Studstrup

Vi er mange som ønsker at værne om den unikke natur der findes i området omkring Studstrup. Nu hvor Danmarks Havplan - med et forhåbentligt kommende forbud mod bundtrawl i Kaløvig …

Vindmøller ved Vosnls

At placere vindmøller ved Vosnæs pynt vil ødelægge hele natur oplevelsen og fjerne adgangen til klassisk lystfisker spot på Djursland. Flyt møllerne langt ud i havet, hvor de ikke…

Vindmøller ved Vosnæs

Vosnæs pynt og hele det nærliggende kystområde, er et populært og højt elsket område for blandt andet lystfiskere fra hele Østjylland. Jeg er bekymret for, at opførslen af disse vi…

Vindmøller ved vosnæs

Dette må siges at være noget nær den ringeste placering man kunne forestille sig for vindmøller. Ideen med vindmøller er der som sådan ikke noget at indvende imod, men den forslåed…

Nej til vindmøller

Århusbugten er i forvejen presset på dyrelivet og fiskeriet så det er tåbeligt at placerer vindmøller i området og ødelægge det mere endnu.

Vedvarende energi ved Visnæs

Aarhus Bugten er i forevejen nok ødelagt og helt død for liv, så det har ingen gang på bugten at ødelægge den mere.

Vindmøller ved Vosnæs

Det er for mig en sindssygt dårlig ide, at opstille kæmpemøller på området. Jeg kommer der ofte og møllerne vil ødelægge oplevelsen af fredfyldt fredskov, som er at finde nu. Yder…

Stop det

Find et andet sted til det lort synes fiskeriet er presset nok i fprbejen derude hvorfor udelægge det yderlige

Nej tak til vindmøller

NEJ TAK. Store vindmøller hører ikke til i et af Århusbugtens mest anvendte rekreative naturområder. Vosnæs Pynt er en af det mest populære og ikoniske fiskepladser på Djurslan…

Nej tak til dårlig placering

Kære Aarhus Kommune Hvorfor ødelægge et natur skønt område, med vindmøller og solcelleanlæg, hvor det ikke giver mening. Der findes forskning på området som viser hvor der vil v…

Nej tak til solcelleanlæg og kæmpevindmøller omkring Studstrup

Hej Aarhus kommune Jeg har haft sommerhus ved Skæring Strand i 20 år og holder utroligt meget af området og naturen derude. Netop naturen er så udslagsgivende for området og derfo…

Misvisende visualiseringer af solcellepark

Vi vil stærkt opfordre Aarhus Kommune til at forlange mere retvisende visualiseringer af solcelleparkerne ved Studstrup. Især parken tættest motorvejen er vist på en misvisende måd…

Naturen som åndehul

Vosnæs og de omkringliggende områder er natur i verdensklasse. Jeg bor i området og ser ugentligt hundredevis af mennesker benytte sig af området. Vandrere, fiskere, cyklister, mou…

Ligegyldig energimængde i forhold til naturødelæggelsen

At opføre 3 kæmpe vindmøller på noget af det smukkeste natur der er i Aarhus området, og ødelægge meget af naturværdien af området, er en katastrofe. Tre landvindmøller har abso…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Jeg var til borgermøde d. 5 september på Skæring Skole vedr. VE anlæg ved Studstrup og Vossnæs. Jeg må sige, at det var, og er, en chokerende oplevelse, at opleve hvordan dette ar…

Manglende deltagelse af beslutningstagere ved borgermøde

Kære Byråd, Jeg deltog d. 5. september i borgermødet på Skæring Skole. vedr. VE-anlæg ved Studstrup og Vosnæs Der var en stor frustration på mødet omkring afviklingen, hvor det …

Vindmøller og solceller i Skødstrup og Vosnæs

Hvorfor har Århus kommune så travlt med at stoppe et solcelleprojekt og et vindmølleprojekt ned i halsen på borgerne i Skødstrup og Vosnæs samt borgerne i nabokommunen Syddjurs? …

"Nej tak" til støjende kæmpevindmøller

Vores famlie har ejet sommerhus gennem 50 år på Havhusevej, hvor vi i generationer har nydt det til rekreative formål, som er fristed, hvor vi kunne komme væk fra midtbyens støj og…

200-250 meter høje vindmøller ved Vosnæs???

Jeg er servicechef i Danmarks største leverandør af grøn energi og har arbejdet med vindmøller i mange år. Placeringen af vindmøller ved Vosnæs er vel nok den dårligste jeg nogens…

Nej tak til vindmølle ved gl. Løgten

Jeg har en stærk tilknytning til dette område, hvor jeg er vokset op og tilbringer meget tid. Jeg nyder at cykle gennem de nærliggende skove og fiske i bugten. Derfor ville det vær…

Vindmøller og solcelle anlæg i naturskønt og fredet område - hvordan kan det gi mening?!

Hvor er Syddjurs kommune henne i denne sag? et rigt naturområde som er med til at tiltrække turister og styrke turisme på Djursland samt beriger lokale beboere samt andre der i co…

Øjebæ på Vosnæs Pynt

Som nabo, med fugleflugtsudsigt over Kalø Vig, direkte til Vosnæs Pynt, er det mig magtpålæggende at gøre indsigelser mod planerne om at rejse de omtalte tre store vindmøller på Vo…

Vindmøller ved Havhuse på Vosnæs

Hej. Store vindmøller på land vil give gener for naboer. Jeg har en fritidsbolig på Havhusevej 50, Hornslet, tæt på Vosnæs og er bange for støj, iskast fra vingerne, påvirkning af …

Mere lokal forankring

Udbyggelse af vedvarende energiproduktion er en nødvendighed. Det er dog vigtigt at finde de bedste placeringer både ang. støj og lokal forankring. Andre kommuner har haft succes m…

VE planer ved Studstrup

Absolut ned tak til solceller nær Studstrup. Det er ALT for tæt på beboelse. Lydoptagelser af hvinende støj fra solcelleparker er ubærligt og sundhedsskadeligt. Solcelleparker må k…

Vindmøller ved Vosnæsgård

Som helårs bosiddende v/Havhuse, Gl. Løgten Strand vil jeg hermed ingive protest mod opførelsen af tre vindmøller á 150 m på Vosnæsgårds jorder. De vil i givet fald have en afstand…

Vindmøller og solceller

Kæmpe nej til vindmøller ved Vosnæs. Et stort område beliggende op til kommunegrænsen mellem Syddjurs kommune og Aarhus kommune er fredet, for at bevare det smukke område for vores…

Kæmpe vindmøller 150 meter høje i vores baghave

Jeg er 100% enig i svarindlægget fra Bo Iversen. Hvordan kan det overhovedet overvejes at opføre tre kæmpevindmøller, umiddelbart op af et område i Syddjurs som Naturfredningsforen…

Kæmpe vindmøller på grænsen til naturfredet område

Hvordan kan det overhovedet overvejes at opføre tre kæmpevindmøller, umiddelbart op af et område i Syddjurs som Naturfredningsforeningen fik fredet efter langvarig og ihærdig indsa…

Vindmøller ved Vosnæs

Placering af 3 vindmøller som nabo til Sommerhus området Havhusene: Området er unikt på flere måder. Det er unikt stille. Det er et meget anvendt tur område, hvor borgere fra bl.a…

VE anlæg

Da området ved Skæring Strand overgik til byzone var der fra både Kommune og borgere et stort ønske om at bevare det grønne, det rekreative og det smukke kystnære område som vi har…

Nej til solceller

Først skal en landmand tjene penge, og derefter en energikøbmand. Det er solceller på bekostning af os der bor i området. Vi har da nok motorvejsstrækninger i nærheden af el infr…

Solcelleanlæg ved indkørslen til Kaløvig Bådelaug

Århus politikerne har ved flere lejligheder ytret, at Århus skal være en grøn by. Ikke desto mindre konstaterer man gang på gang, at hver eneste grøn plet, hvad enten det drejer si…

Vindmøller ved Vosnæs - nej tak

Naturen og beboerne i Aarhus kommune taber, hvis der bliver opstillet vindmøller ved Vosnæs. Den foreslåede placering af de 3 x 150 m. høje vindmøller kommer til at ligge lige mi…

Vil solcellerne dække for udsigt til natur og parcelhaver?

Ruten langs Engskovvej, Aastrupvej og Ny Studstrupvej er hver dag fyldt med motionister. Området har høj værdi for byerne, som Skødstrups/Studstrups svar på Molsbjerge stierne elle…

Stop det!!

At bygge minimal producerende energikilder så tæt på bebygget område og et sted hvor vi færdes konstant er for dumt. Hvorfor skal udsigten tages fra vindmøller? Vi har jo masser af…

Naturen taber ved kæmpe vindmøller ved Vosnæs

Vi er en familie med tre små børn som har valgt at bosætte os på Kaløvej pga den fantastiske natur omkring os. Vi føler vi bor midt i en nationalpark med et rigt dyreliv med bl.a. …

En stor fejl!

Selv om jeg er en stor tilhænger af både solceller og vindmøller synes jeg at det er en stor fejl at ville placere dem så kystnært samt tæt på beboelse ved Vosnæs, Kaløvig, Studstr…

Vindmøller og solcellepark i Studstrup. Nej tak!

Jeg støtter ikke forslaget om solcellepark og vindmøllepark i Kaløvig/Studstrup/Skødstrup området. Det er et naturskønt område med masser af beboere, børnefamilier, børn der cykler…

Aarhus Kommunes Symbolpolitik

Dette indlæg er en gentagelse, da de oprindelige indlæg er blevet slettet - disse fra 2019, som tilsyneladende er dømt indifferent. Jeg vil udtrykke min store bekymring og endn…

Stor bekymring ang vindmøller ved Vosnæs

Jeg vil udtrykke min store bekymring og endnu større underen over forslaget at opstille vindmøller ved Vosnæs. Der står i forslaget, at nærmeste beboelse ligger 700 m. fra vind…

Solceller i Studstrup

Skønt indlæg fra Dorte Gregers Rasmussen , som jeg fuldt ud kan tilslutte mig, jeg vil nærmest kalde mødet på Skæring skole for et rent kaos !!

Dialogmøde Skæring Skole 5. september 2013

Vi er meget forundret over, hvordan det kunne komme bag på mødeplanlæggerne, at interessen fra borgerne var Så stor, at I måtte flytte mødet fra Skødstrup Folkehus, hvor der vel Ma…

Nej tak til Pfas fra solceller og vindmøller ....

Jeg kan under de nuværende omstændigheder ikke støtte op om hverken vindmøller ved Vosnæs eller solcellepark ved Studstrup/Skødstrup. Jeg deltog i går den 6. september i det info…

Lysgener fra eventuelle fly-advarselslys på vindmøllerne

For at advare lavtgående fly og helikoptere er det almindeligt, at der placeres advarselslys på toppen af vindmøllers naceller/maskinhuse. Sådanne advarselslys kan være en stor…

Vindmøllernes betydning for fugle og flagermus

Dyreliv: • Kalø vig er et område med et rigt fugleliv. På visse årstider passerer desuden en del trækfugle igennem området • I området omkring Vosnæs er det almindeligt i sommerh…

Skyggekastning fra møllevingerne

Når vindmøller kører i solskinsvejr, så vil møllevingerne kaste hurtigt bevægende skygger på omgivelserne. Når det sker medens solen står lavt, så vil disse skygger kunne ramme beb…

Støj fra vindmøllerne

Aerodynamisk støj fra vindmøller kan være en stor gene for de mennesker, der bor omkring vindmøllerne. Disse gener kan i nogle tilfælde opfattes som mest generende om natten, hvor …

Toner i støjen fra vindmøllerne

Ud over den støj, der optræder som en nogenlunde jævn kurve i et diagram, der viser støjniveauet i dB(A) som en funktion af frekvensen, kan der forekomme toner, der i samme diagram…

VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs

I forbindlese med undersøgelse af mulighed for etablering af to VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs har jeg følgende benærkninger. 1. Det underer mig, at Aarhus Kommune vælger at l…

Miljøet vinder ikke på kæmpestore møller ved Vosnæs

Aarhus Kommune har forpligtet sig til at etablere anlæg for vedvarende energi, og der er udarbejdet en temaplan, som blandt andet indbefatter at der skal placeres 3 vindmøller på V…

Fredning.

Jeg vil gøre opmærksom på at der foreligger en fredning på Grevelund området som kan tilgåes via fredningsnævnet. Der har tidligere været sager hvor der har været ansøgt om opførs…

Ja tak til grøn energi, nej tak til plassering

Vores valg om at bosætte os i Studstrup, handlede i høj grad om at komme tæt på natur, i rimelig afstand fra bynære faciliteter. Vi har skov, vand og marker omkring os, som vi nyde…

Indsigelse mod Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup: Jeg støtter hermed alle indsigelser mod en solcellepark ved Studstrup. Jeg er generelt tilhænger af grøn energi - men det kan og sk…

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup Jeg støtter hermed alle indsigelser mod en solcellepark ved Studstrup. Jeg er stor tilhænger af grøn energi men det kan og skal gøre…

Solceller ved Skødstrup/Studstrup

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod det ansøgte solcelleanlæg i Skødstrup/Studstrup. Sådan et stort anlæg burde der kunne findes mindre generende placering til. Placeringen nu gene…

Vindmøller i Vosnæs

Jeg opfordrer inderligt til, at vi ikke får vindmøller stillet op på Vosnæs, pga. Lydene, især de lavfrekvente.

Solceller ved Studstrup

Vedvarende energi er som udgangspunkt nødvendigt, men det er klart at man kan være bekymret for de negative påvirkninger det kan have på nærområdet. Ved evt etablering af solceller…

Vindmøller og solceller

Som beboer i området, er jeg modstander af at der bliver sat vindmøller og solceller op på markerne.

Solcellepark - Molbohistorie

Kære Århus kommune. Det ser for mig ud til at der er ved at blive tilføjet endnu en molbohistorie til de gamle. Tænk på den med storken som "træder kornet ned" og molboerne sende…

VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs

Kære Aarhus Kommune, I forbindelse med etablering af VE anlæg i kommunen har jeg følgende generelle betragtninger. 1. I udgangspunktet er det forkert, at Aarhus Kommune afhol…

Indsigelse mod Solcelleanlæg ved Studstrup og opføring af vindmøller

Aarhus bør gennemtænke disse initiativer, når man vælger placeringer der både rammer en lokal befolkning samt naturen som bliver mere begrænset i området. Vi befinder os i et kystn…

Indsigelse mod solcellepark og vindmøller

Jeg forstår ikke at Aarhus Kommune bliver ved med at presse den solcellepark og vindmøllerne ned her. Vi er i kystnærhedszonen, som er fastlagt i planloven og går 3 km ind. De solc…

Solcellepark og vindmøller nær Studstrup

Jeg er uenig i opførelsen af en stor solcellepark samt vindmøller nær Studstrup. Vi bor i et naturskønt område, som aktuelt er eftertragtet for folk i alle aldre pga netop den smuk…

Kraftværk midt i naturperle? nej tak!

Forslaget om at placere en stor solcellepark ved Studstrup er forfejlet. Området er unikt, både pga sin nærhed til storby og med det kuperede terræn, smukke natur og hvor udsigten …

Nej tak til 63 hektar solceller i Studstrup

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod det ansøgte solenergianlæg i Studstrup. 63 hektar solceller i kystnærhedszonen, i det særlige bevaringsværdige landskab – det bliver et ne…

Solceller og Vindmøller ved Studstrup og Vosnæs

Jeg er helt klart tilhænger af så mange solceller og vindmøller som muligt, så vi kan begrænse CO2 udledninger så meget som muligt bl.a. af hensyn til vores børnebørn. De få gener…

Vindmøller ved Vosnæs vil blive stoppet en stor del af tiden!

Ingen tvivl om der kun er en vinder ved placeringer af vindmøller ved den smukke Vosnæs pynt og det er Vosnæs gods, som få mange millioner i tilskud. Dem der har kørt rundt i de…

STOP STOP STOP, vindmøller ved Vosnæs er det glade vanvid. Læs her hvorfor!

Kæmpemøller ved Vosnæs! Miljøet VINDER IKKE! Tak til Aarhus Kommune som gerne vil være deltage i kampen mod de fossile brændsler. Der er ingen lette løsninger og der er ingen tv…

Vindmøller

Hej, Jeg kan godt forstå, at vi alle skal løfte i samlet flok ifht den grønne omstilling, men vi skal gøre det smart og steder, hvor det giver mening. Vi har ikke meget fredet n…

Indsigelse mod solcelle-anlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Tiltag til grøn energi er som udgangspunkt en god idé og noget, jeg generelt går ind for. Sådanne tiltag bør dog udvælges ud fra logistiske parametre, såsom proportionen mellem en …

Indsigelse mod solcelleanlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Jeg støtter de øvrige høringssvar mod opstilling af energianlæg i Studstrup og Vosnæs. Jeg går ind for den grønne omstilling, men står helt uforstående overfor placeringen af bå…

Nej tak til den foreslåede placering

Jeg bifaler Aarhus Kommunes interesse i at deltage i den grønne omstilling. Det er en svær med nødvendig opgave. Jeg er derimod stærkt bekymret for planerne om en solcellepark v…

Solceller

At placere 63 hektar solceller i et bynært rum virker ikke gennemtænkt og tager ikke hensyn til de borgere som skal se på dette hver dag. 63 hektar vil betyde at de omkring liggend…

Placering af solcellepark og vindmøller ved Studstrup / Vosnæs

Efter min mening, er der ingen rigtig gode argumenter for placering af solceller nær Studstrup og vindmøller ved Vosnæs. Som privatperson og ikke-ekspert kan jeg lytte til dem som …

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Se vedhæftede høringssvar, hvori DN er positive overfor opstilling af VE-anlæg og peger på måder, hvorpå natur og biodiversitet kan fremmes som del af projektet.

Nej tak til placeringen af solcellerne

Vi støtter de mange gode argumenter og indsigelser der allerede er kommet frem i høringen. Især Søren Tønder og Anders Krabbes høringssvar. Vores ejendom på Studstrupvej 7 vil …

Har man hørt kulturstyrelsen og Moesgaard Museum? - jeg støtter IKKE en solcellepark

Foruden de åbenløse argumenter som fremlægges af både Søren Tønder og Anders Krabbe, som jeg tilslutter mig, vil jeg endvidere fremhæve følgende. I 2015 findes et "Velbevaret j…

Vindmøller

Den grønne omstilling er en kompliceret affære. På den ene side skal Århus kommune selvfølgelig bidrage på den anden side ønsker Århus kommune at tiltrække flere borgere til kommun…

Høringssvar vedrørende placeringen af solcellepark i smuk natur i kystzonen

Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod solcellepark i Studstrup og udtrykke vores bekymring og utilfredshed med placeringen af solcellepark i den smukke natur i kystzonen. Dette p…

Solceller i Studstrup

Jeg har boet i Studstrup i mange år, men jeg føler stadig en stor ro og glæde ved at vågne op i denne dejlige natur. Hvis markerne nu skal tildækkes af noget kunstigt og usundt mat…

Indkaldelse af ideer og forslag

1. Hvilke potentialer du ser i området? Der er i særdeleshed skøn natur i og omkring Vosnæs Gods og Vosnæs Pynt. 150 m høje vindmøller vil også kunne ses fra Mols Bjerge og Kal…

Protest fra en nabo til et muligt kommende solcelleanlæg ved Studstrup

Hvad er der med Århus Kommune og "vores" mark som ligger mellem Studstrupvej og Åstrup Strandvej mod Studstrupværket og Kaløvig Lystbådehavn. Først ko…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vindmøllerne står bedre på havet, hvor det blæser og solcellerne ligger bedre på taget af bygningerne, hvor strømmen bruges.

En genial ide

Jeg er nød til at tilslutte mig ideen om solcelle tag på cykelstier, hvor mange flere kunne ikke fristes til at tage cyklen hele vejen hen af feks. Grenåvej på cykel hvis de kunne …

Endnu en 'Aarhus historie'

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod både placering af vindmøller og solcelleanlæg af følgende grunde: Først og fremmest, så er jeg bekymret for et markant værditab på min bolig, det…

Formålsparagraf NRGI

Stiller hermed spørgsmålstegn ved om NRGI`s formålsparagraf efterleves for såvidt angår "miljømæssige hensyn". "Selskabets energiforsyningsvirksomhed skal udøves på en driftssik…

Placering af vindmøller

Det kan undre at man placerer vindmøller på en SØ vendt skråning der ligger i læ af den altovervejende energivende vindretning fra NV. Det er vel ikke uden grund et vindenergiens t…

VE i kystnærhedszonen

Støtter dette velskrevne indlæg: Jeg undrer mig over, at man i teknik og miljø ikke har orienteret sig i planloven i forbindelse med henvendelsen om solcelleanlæg. Der er slet …

Solcelleanlæg i Skødstrup og Studstrup

I Kaløvig Bådelaug er vi af den opfattelse, at det er ugennemtænkt at placere et solcelleanlæg på markarealet ved Studstrupværket. Dette areal ligger tæt på kystlinjen og rekreat…

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod udlægning af arealet ved Studstrup til solenergianlæg.

Bevaringsværdigt landskab, særlig god landskabskarakter, kirkeindsigt, skovbyggelinje og kystnærhedszone går tabt. Studstrupvej og Ny Studstrupvej er eneste mulighed for at køre…

Solceller Studstrup

Ja tak til grøn energi Nej tak til placering, da det ingen indflydelse har på at disse solceller er placeret tæt ved studstrupværket, så kan de jo placeres hvor som helst ! …

Energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Som det ses af kortudsnit, vil det største af de to arealer på i alt 62 ha komme til at ligge kun ca. 250 meter fra 300-meter zonen til drikkevandsboringerne for Studstrup kildepla…

energi

Vindmøller vil ikke pynte på landskab ,da der skal mange op for at det giver noget solceller er bedre at skjule, men hvorfor ødelægge natur og god landbrugsjord,når der er mange …

Grøn energi er nødvendigt

Hermed mine kommentarer - jeg håber de kan hjælpe som et konstruktivt input. Solceller på den udvalgte placering vil påvirke færre hvis udsynet til dem fra Løgten/Skødstrup kan …

Vedvarende energi ved Studstrup

Jeg kan ikke bakke op om solceller i naturskønne områder, når vi er så dårlige til at benytte muligheden, for at opstille solceller på de mange kvm hustage vi har i Aarhus kommune.…

Vindmøller og solparkanlæg

Jeg mener at vindmølle projektet bør forkastes i relation til til visuelle forhold, landskabet og kystnærhed, samt rekreative formål. De nævnte punkter vil influere hele kysten run…

Hvorfor lige midt i noget af Danmarks smukkeste natur?

Jeg gør mig ingen illusioner om at mit eller øvrige indlæg i debatten ændrer noget som helst, men alligevel føler jeg behov for at kommentere på tankerne om, at opføre vindmøller o…

Høringssvar fra Aarhus Stift

Hørringssvar sendt til Aarhus Kommune fra Aarhus Stift.

Solcelleanlæg ved Kaløvig og Skæring Strand- ikke nogen god ide og heller ikke genialt.

Solcelleanlæg ved Kaløvig og Skæring Strand- ikke nogen god ide og heller ikke genialt. Jeg forstår godt hvorfor de to landmænd som driver de to stk.jordarealer det drejer sig…

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt Høringssvar vedrørende vedvarende energi i Aarhus Jeg er bekymret for hvorvidt den fremlagte Temaplan er langsigtet og gennemtænkt De…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Det er meget vigtigt, at vi på alle måder indtænker grøn energi i alle vore fremtidige tiltag. Ligeledes er vigtigt, at Aarhus Kommune aktivt deltager med forslag til samlede init…

Solcellemarker.

Jeg støtter solcellemarker, men jeg håber at jorden under solcellerne samtidig kan bruges til noget "vild natur", f.eks. lave markblomster. Jeg foreslår også at der etableres et le…

Solceller og vindmøller

Det er jo mærkeligt at man vil sætte vindmøller op på land, når der tidsyneladende er god økonomi i havvindmøller. Der ude er generne for befolkningen da ikke så store. Med hensyn…

Vindmøller tæt på nye udstykninger giver ikke mening

Gennem de seneste 10 år har kommunen udstykket og solgt hundredevis af parcelhusgrunde i Løgten/Skødstrup. At man nu vil placere vindmøller som kan høres fra de nybyggede huse er a…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs - udvikling og afvikling

Jeg vil opfordre til at Kommunen ser på helheden i det naturskønne område omkring Studstrup og laver planløsninger med elementer af både afvikling og udvikling. For det første: …

Grøn strøm lyder godt!

Der er jo truffet beslutning om, at Studstrupværkets energiproduktion skal udfases indenfor en ret nær fremtid - og derfor SKAL der jo findes alternativer, der kan forsyne Aarhus m…

Grøn energi er vejen frem!

Helt overordnet synes jeg det er en god ide med solceller - vi SKAL have mere grøn energi! Der er simpelthen så meget snak om Danmark som grønt forgangsland - men med en flertalsre…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg vil få kæmpe vindmøller kun 800 m fra hvor jeg bor, mit hjem !! Jeg har bygget nyt hus nettop dette sted for og kunne finde ro, så støjen fra 3 kæmpevindmøller vil være altøde…

Vindmøller

For os der bor i området havhusene, er det helt igennem et håbløst projekt mht til vindmøller , ved Vosnæsgård ! Ikke alene støj generne og beskæmmelse af naturen, men også såvidt,…

Solceller og vindmøller.

Selvfølgelig skal der indgå vedvarende energi i større omfang end nu. Solcelleparker ved Studstrup kan måske godt etableres på landbrugsjord og skjules via beplantning og begrønnin…

Solceller i kystnærhedszonen

Jeg undrer mig over, at man i teknik og miljø ikke har orienteret sig i planloven i forbindelse med henvendelsen om solcelleanlæg. Der er slet ingen tvivl om, at placeringen ligge…

Afhændelse af udtjente vindmøller og solceller

De vindmøller og solceller, der produceres i dag er ikke umiddelbart nedbrydelige, når de tages ud af produktion. Indtil nu har løsningen for udtjente vindmøllevinger været at grav…

Solcelle og vindmølle

Ang. solceller: Placer dem langs motorvejene, som i forvejen skæmmer. Ang. vindmøller: Placer vindmøllerne så de står et sted, hvor der ikke er et stort område med udsigtsgrunde…

Solcelleanlæg er en god ide

God ide med vedvarende energianlæg. Det er en god ide at benytte marker som platform til solcelleanlæg da man alligevel ikke må benytte marken til gåture i naturen og da de huse …

Solcelle park studstrup

Jeg er med på at placeringen af en solcellepark altid vil være ubelejligt for nogen, men jeg kan virkelig undre mig over argumentet for denne placering. For foden af en bakke op i …

Vindmøller i Skæring / Studstrup

Jeg mener IKKE at der skal opsættes vindmøller i Studstrup eller i kystområdet omkring Århusbugten. Det er en dansk naturperle og dagens høje vindmøller vil ødelægge dette for …

solceller ved studstrup

Så lang tid der er ledige tagflager, samt de 60meter høje bygninger på Studstrup værket, hvor der kan monteres solceller. Der er ingen grund til at bruge, Dansk natur, når der er a…

Solpaneler og vindmøller

Absolut en god ide med begge tiltag. Vi kan ikke overalt i Danmark afvise energi besparende foranstaltninger, med henvisning til udsigt og gåture i naturen.

Vindmøller

Hej Først undre det mig at man overhovedet har vindmøller med i planerne på dette område Sætter man vindmøller i et område der ligger meget laver i terræn i forhold til Segalt -…

Studstrup vosnæs

Et supergodt forslag fra Jette Funcker ang. placering af solceller. På og langs motorvejene, som jo er en nødvendighed i infrastrukturen. Godt tænkt.

Solcelle- og vindmøllepark

Vi ønsker ikke vores sparsomme natur plastret med energiineffektive løsninger og slet ikke solcellermarker. Få nu atomkraft på banen i stedet og giv folk mere incitament til egen p…

Vindmøller ved vosnæs

Kommunen bør tage den i forvejen støjgene i betragtning. Motorvejen er 1 støjgene. 3 vindmøller er i den grad en anden. At fordoble støjgenerne sænker ikke blot ejendomsværdiern…

Vindmøller og solcelleanlæg er...

Begge dele er "natur"ligvis glimrende metoder til at skaffe vind- og solenergi, MEN den dybere mening med at ødelægge den sparsomme natur , der stadig er tilbage i østjylland er ik…

Forslag

Mit forslag vil være at udnytte en i forvejen ikke så køn strækning, som ex Djurslandmotorvejen. Se vedlagte fotoexempler.

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Med hensyn til vindmøller bør projektet forkastes i relation til visuelle forhold, landskabet og kystnærhed, samt rekreative formål. De nævnte punkter vil influere hele kysten rund…

Solcelleanlæg og vindmøller

Vi skal alle bidrage på den grønne omstilling og acceptere eventuelle gener derved. Ved etablering af solceller og vindmøller, kunne en løsning, som at omkradse begge energikilder …

Vindmøller = skamstøtter på Vosnæs

Det ville være katastrofalt hvis man totalt ødelagde et af kommunens smukkeste og mest uberørte naturområder for ussel mammon og politisk score. Placèr dog vindmøllerne ude på vand…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00