Gå til hovedindhold

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Aarhus Kommune har modtaget forespørgsler fra energiselskabet European Energy om opstilling af et 63 hektar stor solcelleanlæg på en mark ved Studstrup, og fra energiselskabet NRGI Renewables om opstilling af tre 150 meter høje vindmøller ved Vosnæs.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Høringsfristen for den forudgående offentlige høring er forlænget med to uger. Fristen for at indsende høringssvar var oprindeligt tirsdag den 19. september, og den er nu forlænget til tirsdag den 3. oktober.

 

Baggrund for høringen

Aarhus Kommune ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at muliggøre flere solcelleanlæg og vindmøller i kommunen. Det er samtidig af national interesse at udbygge den vedvarende energiproduktion i hele landet. Derfor overvejer Aarhus Kommune at ændre de rammer i Kommuneplanen der angiver, hvilken type udvikling der kan ske i områderne ved Studstrup og Vosnæs, med henblik på at muliggøre produktion af grøn strøm i disse områder.

Vurdering af miljøpåvirkninger

Etableringen af solceller og opstilling af vindmøller kræver, at forslagene skal gennemarbejdes yderligere, og de miljømæssige konsekvenser skal undersøges gennem en miljøvurdering. Miljøvurderingen af såvel planforslag som de konkrete projekter, skal give Aarhus Byråd et solidt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projekterne kan realiseres. For hver af de to projekter er der udarbejdet en foreløbig oversigt over de miljø-emner, der skal vurderes nærmere. Derudover vil der blive udarbejdet visualiseringer, så man kan få et mere præcist billede af hvordan solcellerne/vindmøllerne vil komme til at se ud, set fra forskellige vinkler og afstande.

Hvad synes du?

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der i området ved Studstrup kan blive mulighed for at etablere ca. 63 ha solceller
  • At der i området ved Studstrup kan blive mulighed for at etablere en transformerstation
  • At der i området ved Vosnæs kan blive mulighed for at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for områderne vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i lokalområdet?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i området?
  • Hvordan vi skaber en god sammenhæng i området?

Miljøvurderingen

  • Er det de rigtige miljø-emner, vi foreløbigt har vurderet som relevante at undersøge nærmere?

-------

Dine muligheder

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer". Heri kan du læse mere detaljeret om planlægningen.

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagerne:

Solcellepark ved Studstrup, Skødstrup
Vindmøller ved Vosnæs

Ønsker du at indsende et høringssvar, skal du klikke på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

-------

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde omkring de foreslåede planer for solcelleanlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs.

OBS! Ny lokation

Tirsdag den 5. september 2023, kl. 18.30 - 20.00 i Festsalen, Skæring Skolevej 200, 8250 Egå

Formålet med mødet er at sikre din stemme og involvering i udviklingen af dit lokalområde, og vi ønsker, at forskellige synspunkter og bekymringer kan blive fremlagt og drøftet.

Yderligere oplysninger om mødet samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

 

Materialer (1)

Høringssvar (231)

Fint med solceller

Fornuftig ide at anvende arealer tæt ved Studstrup-værket samt infrastruktur, som i forvejen skæmmer landskabet. Herved skabes der kun minimalt mere påvirkning af udsigt.

Solceller/vindmøller ved Vosnæs og i skødstrup

Jeg vil gerne gerne opfordre til at finde en anden løsning, på opsætning af solceller og vindmøller ved Vosnæs og i skødstrup. Lad vores smukke natur være, og find erhvervsejendomm…

Uhensigtsmæssig placering ved Studstrup

Først og fremmest er placering af et energianlæg nær Djurslandsmotoren og Studstrup uhensigtsmæssig. Jeg mener, at der er mange forhold, som ikke tages hensyn til ved at placer…

Solceller og møller

Hej, Venligst IKKE opsæt solceller og vindmøller i området mellem Studstrup og Skødstrup. Det vil genere den fine udsigt. Mvh Morten

Solceller

Solceller i området er jeg MEGET imod. Kommunen har solgt rigtigt mange grunde og godkendt flere nye lokalplaner, som betyder indtægt for kommunen. Jeg mener der skal tages hensyn …

Nej tak til vindmøller og solcellepark ved Skødstrup, Vosnæs og Studstrup

Nej tak til vindmøller og solcellepark ved Skødstrup Vosnæs og Studstrup. Det kan planlægges bedre end at lægge sådanne vindmølle og solcelleparker midt i et naturskønt og naturfro…

Solceller og vindmøller

Hej. Jeg er meget imod planerne om solcelle og møller. Vi lever i et meget smukt område. Men når man kigger på landkort med områder. Så forstår jeg på ingen måde at man ikke vælger…

Indsigelse imod vindmøller og solceller

Der er nogle argumenter imod placeringen af vindmøller i Aarhus Bugten: 1. Økologi og miljø: Vindmøller kan påvirke det lokale økosystem og fugleliv negativt. Der er bekymringe…

Mere grøn energi

Jeg ser frem til meget mere grøn energi. Jo hurtigere jo bedre. Så kom bare med vindmøller og solceller NU

Indsigelse mod vindmøller ved Vosnæs

Hej Jeg vil gerne have præciseret lydforhold, altså: Lydtryksniveau i dB(A) i en given afstand markeret på et kort. Lydeffekt har ikke relevans. Hvordan formuleres kravet. Der e…

Dejligt med flere vindmøller

Hej Jeg er stor fortaler for meget mere vedvarende energi i Danmark, især vind - og solenergi. Klimakrisen er et kæmpe stort problem, som skal tages meget mere alvorligt end …

Imod solceller på min udsigt

Jeg er enig med størstedelen af høringssvarene: jeg er imod solceller ved studstrup. Kan man tilføje dem et sted, hvor de ikke genererer udsigten eller kommer med støjgener for nab…

Energi anlæg ved Studstrup

Dejligt med grønne tiltag. Men de bør ske under hensyn til befolkning og naturen. Derfor giver det ikke mening og placerer ved Vosnæs. Det vil værre en øjebæ i vores dejlige natur.…

Solcelle park

Kære Høring. Vi mener bestemt at en så fin løsning der ansøges om burde ligge i frie arealer hvor de ikke generer nærbylivet som i dette forslag. Infrastrukturen i Studstrup bør h…

Nej tak til solcelleanlæg ved Studstrup

Den grønne omstilling bør ske under hensyn til befolkning og naturen. Derfor er jeg imod placeringen af solcelleanlægget ved Studstrup. For det første fordi anlægget vil blive pl…

Vindmøller og solceller

Vindmøllerne : Placeringen på et af de smukkeste og ikoniske danske østkystlandskaber er langt ude - kun nærhed til Studstrupværkets kabler giver lidt mening . Solcellerne : Så l…

Solceller og vindmøller ved Skødstrup/Løgten og Studstrup

Dejligt med et lokalt grønt initiativ. En skam at det er private firmaer som kommer til at stå for det, så det ikke er noget borgerne direkte kommer til at få økonomisk glæde af, s…

Solcellepark

I forbindelse med solcelleparken har jeg en del bekymringer. Jeg er bosat i Studstrup, og nyder roen og naturen i området. Jeg kan forstå at der kan forekomme støjgener fra transfo…

Vindmøller ved Vosnæs

Det høre ingen steder hjemme at stille møller op ved Vosnæs, det er kun en jagt på tilskud og intet med grøn omstilling at gøre. Så havde man sat dem ud på havet hvor vinden er meg…

Solceller studstrupvej

Ja tak, det lyder som en god ide

Vindmøller ved Vosnæs

Selvom jeg er tilhænger af vedvarende energi, er jeg kraftig modstander af vindmøller på det foreslåede sted. Nedenfor lister jeg de væsentligste årsager: 1. STØJ I BEBOELSER …

Vindmøller ved Vosnæs

Det giver meget lidt mening at ødelægge et naturområde med tre vindmøller, hvis effekt på klimaet er umålelig. I ødelægger miljøet for en teoretisk klimagevinst, som stort set alle…

Vindmøller ved Vosnæsgård og symbolpolitik NEJ TAK

Jeg er bestemt tilhænger af grøn energi, især hvis det giver mening. Men at placere vindmøller i et lavvindområde giver absolut ingen mening og lugter langt væk af symbolpolitik.…

Helhedsplanlægning ja tak!

Helhedsplanlægning ja tak! Kære Aarhus kommune og medborgere, Der er kun få danskere der undervurderer vigtigheden af, at der skal gøres noget for klimaet og den grønne omst…

Vindmøller og solcelleanlæg

Jeg går ind for grøn energi og synes bestemt det er den retning vi skal bevæge os i. Jeg synes derfor forslaget om vindmøller er en fin ide, afhængig af hvor de bliver placeret. De…

vindmøller og solceller nej tak

Kan tilslutte mig 100% til Marianne Stokholms høringssvar. Det samme til Søren Elgaards svar. Vi har ikke behov for flere støjgener end vi har i forvejen, som beskrevet. Vi bor ve…

Opstilling af solceller og havvindmøller

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Skæring Fællesråd i modstand mod de planlagte placeringer.

Biodiversitet

Hvis, det ender med, at der opsættes solcelleanlæg i Skødstrup-Lygten området, burde biodiversiteten også indtænkes og tilgodeses i et så stort areal, som der her tænkes anvendt. …

Nej til vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup

Nej til vindmøller ved Vosnæs og solcellepark ved Studstrup. Området ved Vosnæs Skovene og Studstrup, hvor vindmøller og solceller tænkes opstillet, er i dag et rekreativt fritids…

Vindmøller på Vosnæs

Vindmølleprojekt på Vosnæs -det er en ommer!

Solcelleanlæg ved Studstrup

Høringssvar vedr. vedvarende energianlæg ved studstrup og Vosnæs. I bestyrelsen for Grundejerforeningen Skæring Hede Nord, støtter vi som udgangspunkt Grøn energi. Hvorvidt en S…

Vindmøller og solcelleanlæg ved Vosnæs

Det er godt med grøn energi. Placeringen af vindmøller så nær boliger og i nærheden af et sommerhus område, som et restituerende område, samt i natur område som borgere benytter …

Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes indkaldelse af ideer og forslag til Debatoplæg for vedvarende energianlæg ved

Til Aarhus Kommune Vejdirektoratet har den 22. august 2023 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aarhus Kommunes indkaldelse af ideer og forslag til Debatoplæg for vedvarende …

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringssvar

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringssvar. Lad Skæring forblive et grønt område.

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS1444513

Jeg støtter høringssvar fra Skæring Fællesråd.

Vindmøller ved Vosnæs

Vedrørende: Høringssvar vedrørende opstilling af vindmøller nær Vosnæs. Jeg retter herved henvendelse i anledning af den pågældende høring vedrørende opstillingen af tre vindmølle…

Solceller øst for Løgten/Skødstrup og 3 vindmøller ved Vosnæs

Det er ubestridt, at solcellerparker og vindmøller er er nødvendige for den grønne omstilling. Men den valgte lokation for en ny solcellepark er en katastrofe og en tankeløs dispo…

Indsigelse - vindmøller Vosnæs

Indsigelse – Vindmøller ved Vosnæs Et af de helt store karakteristika ved Vosnæs er naturen og dyrelivet. Mange mennesker bruger området rekreativt. Både er Skov og Strandområde e…

nej tak til solceller og vindmøller

ønsker ikke disse tiltag i nærheden af sommerhusene

Aarhus Kommune udpeger faktisk selv Vosnæs som kulturmiljø

Vosnæs er et bevaringsværdigt kulturmiljø i henhold til kommunens egne planer. Og nu accepterer kommunen, at stedet spoleres af vindmøller. Helt i strid med kommunens egne erklæred…

Placering af energianlæg ved Studstrup

Overordnet er placering af et energianlæg nær Djurslandsmotoren og Studstrup uhensigtsmæssig. Jeg mener der er mange forhold som ikke tages hensyn til ved, at placere et stor e…

Solceller og vindmøller ved Studstrup

Vi er meget imod opsætning af solceller og vindmøller så tæt på naturskønne Studstrup. I og omkring Studstrup er der masser af skov og vand og kæmpe solcelleanlæg og vindmøller vil…

Beskæmmende for natur og område

Utroligt ærgerligt forslag og dybt forfejlet generelt at etablere solceller i det danske land i stedet for det langt mere oplagte at bruge de enorme tagarealer vi har til rådighed.…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Nej tak til vindmøller og solceller ved Studstrup og Vosnæs. De ødelægger naturen både ved udledning af PFAS, samt udsigten forringes. Placer vindmøller ude på havet, og solceller …

Vedvarende energianlæg ved Vosnæsgård og Studstrup

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod at der opsættes høje vindmøller som bliver synlige ikke bare fra bugten men også fra de omkringliggende byer. Flyt de tre vindmøller ud til havvin…

Ja tak til bevarelse af naturen

Jeg er for bevarelse af naturen og for benyttelse af grøn energi, men det skal være med omtanke og respekt for naturen og lokalbefolkningen. Vi skal værne om vores smukke naturskøn…

Indsigelse mod vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Jeg har følgende kommentarer i forbindelse med planen om evt. opførelse af vindmøller og solceller i umiddelbar nærhed af Studstrup, Skødstrup og Løgten. Størrelsen og beliggenh…

Skadelige effekt

Vedvarende energi er kommet for at blive. Jeg har intet imod synet af vindmøller. Desværre ses uhensigtsmæssig placeringer igen-igen, hvor miljøbelastningen / belastningen af nær…

Uhensigtsmæssig placering af energianlæg

Jeg bor ca. 500 meter fra den foreslåede placering af solcelleanlægget i Studstrup, og jeg vil få direkte udsigt til anlægget. Jeg kender området særdeles godt, og jeg nyder blandt…

Vindmøller i Aarhus bugt

Rædsom tanke, at plante et monster plet i øjet af den smukkeste kyststrækning, synlig fra Kalø Vig til Aarhus. Denne fuphøring bør ikke afholde folk for at protestere over dette ov…

Vindmøller Vosnæs

Jeg er imod placeringen. Arbejder i filmbranchen og på DR, hvor jeg ved fra div lydmand på film og TV, at "larmen" fra vindmøller og solceller er umuligt at arbejde tæt på. Med tæ…

solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Studstrup 16. september 2023 Indsigelse mod opførsel af solceller ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs Som mangeårig beboer i Studstrup ønsker jeg hermed at gøre indsigelse…

Indsigelse vedvarende energi ved Studstrup og Vosnæs.

Den ene måned udstykning af grunde, den næste energianlæg!! Komplet respektløs overfor borgere i og omkring Studstrup/Skæring overhovedet at overveje en solcellepark og vindmølle…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Skæring Fællesråd i modstand mod de planlagte placeringer.

Skæring Fællesråd, Indsigelse vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Skæring Fællesråd: Svar til Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs Skæring er kendetegnet ved at området er omkranset af natur og marker samhængend med et …

Solceller i Studstrup

I den meget lange proces, det var at ændre Skæring sommerhusby til helårsområde, var noget af det, der blev fremhævet allermest som et behov, både fra de implicerede Skæringboere o…

Vindmøller ved vosnæs , studstrup

Vi bor en del af året på Mols lige overfor vosnæs. Vi nyder at se over på den anden Side uden vindmøller. Det vil være forstyrrende at se de store vindmøller, som også støjer og ka…

Indsigelse mod vedvarende energianlæg Studstrup og Vosnæs

Jeg er tilhænger af grøn energi, men det skal være omtanke og respekt for naturen og lokalbefolkningen. De omhandlede solceller vil være ødelæggende for natur i området og visue…

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs. De vil skæmme hele Aarhusbugten! Placer dem hellere på havet langt fra land.

Vindmøller og solceller ved Vosnæs

Nej tak - placer vindmøller langt ude på havet og solceller på tage og langs motorvejene

Møller ved Vosnæsgård

Nej tak. Det er dog en fuldstændig forrykt placering. Møllerne vil være en øjenbæ hele vejen rundt om Århus bugt, national park mols bjerge og hele det naturskønne område ved Vosnæ…

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs Pynt

Vindmøller ved Vosnæs Vindmøller skal ikke placeres i rekreative områder, hvor skade de forårsager, er større end gevinsten ved dem. Kan vi ikke få de konkrete personer bag pro…

Som vinden blæser - Vindmøller på Vosnæsgård Gods

Det kan undre mig, at man tilgodeser “Grever og Baroner”, hvor lyden fra vindmøller klinger skønt, som lyden fra et velfungerende kasseapparat! Så kan vi andre “Burgøjsere” sidd…

Indsigelse mod vindmøller øst for Vosnæs gods/og Solcelleanlæg v/Studstrup.

Jeg glemte helt at skrive at jeg også protesterer mod de 3 planlagte vindmøller på nu 200 mtr.højde,som Danmarks Naturfrednings forening jo har været så venlige at afsløre at de og…

Vindmøller

Nej tak til vindmøller ved vosnæs. Vindmøller hører ikke til i rekreative områder, dem må i sætte på en dyrket mark eller på havet.

Vindmøller Vosnæs

Vindmøller er ikke bæredygtige! Hvor skal glasfiberen hen, når de udtjenes? Sats på vandenergi i stedet på steder med høj energi i forvejen. Vand synes det er sjovt at bevæge sig…

Vindmølle ved vornæs

Vindmølle høre ikke til på land . De ødelægger meget for alt for mange mennesker og dyr i nær område. Jeg bor nær 100 høje Vindmølle som overholder støjkrav. nogle dage føles det s…

Vindmøller ved Vosnæs

Placering af vindmøller i et så naturskønt område vil ødelægge omgivelserne for altid. Jeg forstår ikke at effekten og udbyttet skulle kunne måle sig ved dette overgreb på naturen.

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er kommet i det naturskønne område ved pynten siden jeg var barn, og synes ikke det er det rette sted at opføre støjende og generende vindmøller for natur, dyreliv, naturelsker…

Vindmøller ved Vosnæs

Ja tak til vindmøller, vel og mærke havvindmøller langt fra land. Nej tak til vindmøller på Vosnæs!

Vindmøller ved Vosnæs

Ønsker ikke vindmøller ud for Vosnæs

Opstilling af vindmøller, solanlæg:

Det er en forbandet handling. Hvad skal det til for!! således at skæmme udsigten for så mange i befolkningen - netop ved dette naturskønne kystnære areal. Hele Mols og Aarhusbugten…

Ja tak til natur

Vi lever i en tid, hvor der er langt mellem ægte og uspoleret natur! Til gengæld er det moderne samfund til stede overalt! Det handler ikke længere om at tjene penge eller gøre det…

Solceller og vindmøller ved Vosnæs / Studstrup

Studstrupværket ligger her allerede …. Nødvendigt måske i sin tid at placere det lige midt i bugten, således at det kan ses fra stort set alle steder rundt langs bugten. Skæring St…

Vosnæsgård vindmøller

Jeg er imod vindmøller og solceller i området. Vi skal værne om vores smukke kyster og det dyreliv der er. Det vil i den grad være støjforurening og visuelt grimt. Der er det min…

Vindmøller ved Vosnæs

Man bør ikke ødelægge et smukt stykke natur med vindmøller. Det burde være muligt at finde en bedre placering.

Imod forslag om vindmølle

Jeg er imod forslaget på grund af bekymringer om visuel forurening, støj, og negativ påvirkning af turisme, natur og lokalsamfundet. Med venlig hilsen, Julie

Vindmøller ved Vosnæs

Hvad med afstandskrav om bygninger fra kystlinien?? Disse møller vil virke som en "øje-bæ" for rigtig mange mennesker. Både lokale beboere, beboere rundt om Århusbugten, turister…

Skandale at ødelægge æstetikken ved Vosness !!!

Det er simpelthen noget svineri hvis man giver tilladelse til at sætte vindmøller op der. Det er det smukkeste sted i hele Østjylland. Desuden er atomkraft løsningen ikke biomass…

Vindmøller Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

VE ved Studstrup og Vosnæs

Vedhæftet høringssvar fra Kredsløb

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg ønsker hermed at udtrykke min stærke modstand mod planerne om opsætning af vindmøller ved Vosnæs Gods. Jeg er dybt bekymret over de potentielle konsekvenser, dette projekt kan …

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Nej tak til vindmøller ved Vosnæs. De vil betyde en ødelæggelse af en helt unik natur. Aarhus kommune og Syddjurs kommune lever i meget høj grad af turisme, så det her vil ikke bl…

Indsigelse mod opførelse af Solceller og Vindmøller

Som formand for Borgerforeningen i Studstrup ønsker jeg på vegne af borgerne at gøre indsigelse mod opførelsen af Solceller ved Studstrup samt vindmøller ved Vosnæs. Jeg repræse…

Nej tak til vindmøller & solceller

Nej tak til vindmøller og solceller. Det giver ingen mening at placerer vindmøller og solceller ved kystlinjen hvor sommerhuse og parceller er placeret. Den larm det medfører …

Høringssvar til sag om opstilling af tre vindmøller

Jeg hedder Jesper Sigvardt Vandborg og bor på Strandvejen 206, 8543 Hornslet. Jeg er modstander af opstillingen af 3 vindmøller ved Vosnæs Gods. Jeg er bekymret for, hvordan vin…

Vindmøller Vosnæsgård og solceller Løgten

Tænker at begge dele er en dårlig plan. Området er meget naturskønt og benyttes også af masse andre en beboere. Intet af ovennævnte bør placeres steder hvor der bor mange mennesker…

Vedvarende energi ja tak. Symbolpolitik nej tak

Politikerne i Aarhus vil uden tvivl gerne bidrage med vedvarende energi-projekter - men de skal så helst ligge lige på kommunegrænsen, så det er beboere i nabokommunen (her Syddjur…

Spild af ressourcer

Det er en unødvendig konflikt med lokalbefolkningen og spild af ressourcer

NEJ TAK til Vindmøller ved Vosnæs

NEJ TAK til støjende kæmpevindmøller. Jeg skriver dette høringssvar for at udtrykke min alvorlige bekymring og modstand mod opstillingen af de tre planlagte vindmøller i vores o…

Solcellepark og vindmøller i Studstrup og Vosnæs.

Der er - senest i forbindelse med seneste møde i Skødstrup givet helt forkerte oplysninger om kapacitet og placering- Man forledes til at tro - at det er helt bevidste oplysninger,…

Solceller og vindmøller ved Studstrup

Smukke Studstrup skal ikke gøres til et industriområde. Disse solcelleanlæg samt vindmøller vil ødelægge vores natur, skov og vand samt give os daglige støjgener. Vi er med på, at …

Møllehelvede på Vosnæs

Nej tak - vi skal ikke have vindmøller i verdens skønneste og vidunderlig grønne naturområde lige i vandkanten. Kommunen bliver nødt til at høre på borgerne og tage disse umulige p…

Vindmøller ved Vosnæs

Vindmøllerne vil kunne ses viden om og skæmme udsigten fra bl.a. Rønde og på Mols, det blå bosætningsbånd i Syddjurs Kommune. Samt fra sommerhusområderne ved Vrinners, Skødshoved m…

Vi har pligt til at passe særligt på kystnærhedszonen

I medfør af planloven er der i hele landet udlagt en kystnærhedszone, hvor kommunerne og borgerne er forpligtet til at tage helt særlige beskyttelseshensyn. Den pligt er med staten…

Høringssvar

Høringssvar vedrørende placering af vindmøller og solcelleanlæg i skøn natur i et område i bymæssig udvikling til Århus Kommune Jeg ønsker hermed at afgive høringssvar vedrørend…

Solceller og vindmøller

Alle skal bidrage til den grønne omstilling, men det giver ingen mening, at placere vindmøller i et lavvindsområde, i bunden af det smukke Kaløvig. I østenvind ligger Kaløvig i læ …

Nej Tak til kæmpevindmøller ved Vosnæs

Det er voldtægt af naturen at plastre solceller og vindmøller op, det vil være ødelæggende med søvnforstyrelser for alle de mennesker der bor indenfor en radius af 10 km. For dem d…

Solcellepark

Jeg har med interesse fulgt debatten om en solcellepark ved Skødstrup. Da der er lokal modstand, vil jeg foreslå en anden placering og økonomisk model. Flere vestjyske kommuner har…

Høringssvar fra borger

Vedhæftet høringssvar.

Ang. Energianlæg ved Studstrup

Kæmpe nej tak. Rent forbrugsmæssigt g arkitektonisk hører solceller til i byen. På hustagene, og ikke i naturen! De 15 danske kommuner med flest solceller ligger alle i Jylland - m…

Nej tak til vindmøller

Nej tak til vindmøller. Det ender med at Danmark ikke har flere naturperler tilbage uden de er inficeret af vindmøller og solceller. Bevar naturen som den er.

NEJ TAK TIL VINDMØLLER VED VOSNÆS

Et så smuk område bør ikke ødelægges af store vindmøller. Der er mange som bruger området til naturoplevelser, og med udsigten til vindmøller, vil adgangsforholdene garanteret bliv…

Kæmpe nej tak til vindmøller ved Vosnæs og solcellemarker rundt om Studstrup

Vi er mange som ønsker at værne om den unikke natur der findes i området omkring Studstrup. Nu hvor Danmarks Havplan - med et forhåbentligt kommende forbud mod bundtrawl i Kaløvig …

Vindmøller ved Vosnls

At placere vindmøller ved Vosnæs pynt vil ødelægge hele natur oplevelsen og fjerne adgangen til klassisk lystfisker spot på Djursland. Flyt møllerne langt ud i havet, hvor de ikke…

Vindmøller ved Vosnæs

Vosnæs pynt og hele det nærliggende kystområde, er et populært og højt elsket område for blandt andet lystfiskere fra hele Østjylland. Jeg er bekymret for, at opførslen af disse vi…

Vindmøller ved vosnæs

Dette må siges at være noget nær den ringeste placering man kunne forestille sig for vindmøller. Ideen med vindmøller er der som sådan ikke noget at indvende imod, men den forslåed…

Nej til vindmøller

Århusbugten er i forvejen presset på dyrelivet og fiskeriet så det er tåbeligt at placerer vindmøller i området og ødelægge det mere endnu.

Vedvarende energi ved Visnæs

Aarhus Bugten er i forevejen nok ødelagt og helt død for liv, så det har ingen gang på bugten at ødelægge den mere.

Vindmøller ved Vosnæs

Det er for mig en sindssygt dårlig ide, at opstille kæmpemøller på området. Jeg kommer der ofte og møllerne vil ødelægge oplevelsen af fredfyldt fredskov, som er at finde nu. Yder…

Stop det

Find et andet sted til det lort synes fiskeriet er presset nok i fprbejen derude hvorfor udelægge det yderlige

Nej tak til vindmøller

NEJ TAK. Store vindmøller hører ikke til i et af Århusbugtens mest anvendte rekreative naturområder. Vosnæs Pynt er en af det mest populære og ikoniske fiskepladser på Djurslan…

Nej tak til dårlig placering

Kære Aarhus Kommune Hvorfor ødelægge et natur skønt område, med vindmøller og solcelleanlæg, hvor det ikke giver mening. Der findes forskning på området som viser hvor der vil v…

Nej tak til solcelleanlæg og kæmpevindmøller omkring Studstrup

Hej Aarhus kommune Jeg har haft sommerhus ved Skæring Strand i 20 år og holder utroligt meget af området og naturen derude. Netop naturen er så udslagsgivende for området og derfo…

Misvisende visualiseringer af solcellepark

Vi vil stærkt opfordre Aarhus Kommune til at forlange mere retvisende visualiseringer af solcelleparkerne ved Studstrup. Især parken tættest motorvejen er vist på en misvisende måd…

Naturen som åndehul

Vosnæs og de omkringliggende områder er natur i verdensklasse. Jeg bor i området og ser ugentligt hundredevis af mennesker benytte sig af området. Vandrere, fiskere, cyklister, mou…

Ligegyldig energimængde i forhold til naturødelæggelsen

At opføre 3 kæmpe vindmøller på noget af det smukkeste natur der er i Aarhus området, og ødelægge meget af naturværdien af området, er en katastrofe. Tre landvindmøller har abso…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Jeg var til borgermøde d. 5 september på Skæring Skole vedr. VE anlæg ved Studstrup og Vossnæs. Jeg må sige, at det var, og er, en chokerende oplevelse, at opleve hvordan dette ar…

Manglende deltagelse af beslutningstagere ved borgermøde

Kære Byråd, Jeg deltog d. 5. september i borgermødet på Skæring Skole. vedr. VE-anlæg ved Studstrup og Vosnæs Der var en stor frustration på mødet omkring afviklingen, hvor det …

Vindmøller og solceller i Skødstrup og Vosnæs

Hvorfor har Århus kommune så travlt med at stoppe et solcelleprojekt og et vindmølleprojekt ned i halsen på borgerne i Skødstrup og Vosnæs samt borgerne i nabokommunen Syddjurs? …

"Nej tak" til støjende kæmpevindmøller

Vores famlie har ejet sommerhus gennem 50 år på Havhusevej, hvor vi i generationer har nydt det til rekreative formål, som er fristed, hvor vi kunne komme væk fra midtbyens støj og…

200-250 meter høje vindmøller ved Vosnæs???

Jeg er servicechef i Danmarks største leverandør af grøn energi og har arbejdet med vindmøller i mange år. Placeringen af vindmøller ved Vosnæs er vel nok den dårligste jeg nogens…

Nej tak til vindmølle ved gl. Løgten

Jeg har en stærk tilknytning til dette område, hvor jeg er vokset op og tilbringer meget tid. Jeg nyder at cykle gennem de nærliggende skove og fiske i bugten. Derfor ville det vær…

Vindmøller og solcelle anlæg i naturskønt og fredet område - hvordan kan det gi mening?!

Hvor er Syddjurs kommune henne i denne sag? et rigt naturområde som er med til at tiltrække turister og styrke turisme på Djursland samt beriger lokale beboere samt andre der i co…

Øjebæ på Vosnæs Pynt

Som nabo, med fugleflugtsudsigt over Kalø Vig, direkte til Vosnæs Pynt, er det mig magtpålæggende at gøre indsigelser mod planerne om at rejse de omtalte tre store vindmøller på Vo…

Vindmøller ved Havhuse på Vosnæs

Hej. Store vindmøller på land vil give gener for naboer. Jeg har en fritidsbolig på Havhusevej 50, Hornslet, tæt på Vosnæs og er bange for støj, iskast fra vingerne, påvirkning af …

Mere lokal forankring

Udbyggelse af vedvarende energiproduktion er en nødvendighed. Det er dog vigtigt at finde de bedste placeringer både ang. støj og lokal forankring. Andre kommuner har haft succes m…

VE planer ved Studstrup

Absolut ned tak til solceller nær Studstrup. Det er ALT for tæt på beboelse. Lydoptagelser af hvinende støj fra solcelleparker er ubærligt og sundhedsskadeligt. Solcelleparker må k…

Vindmøller ved Vosnæsgård

Som helårs bosiddende v/Havhuse, Gl. Løgten Strand vil jeg hermed ingive protest mod opførelsen af tre vindmøller á 150 m på Vosnæsgårds jorder. De vil i givet fald have en afstand…

Vindmøller og solceller

Kæmpe nej til vindmøller ved Vosnæs. Et stort område beliggende op til kommunegrænsen mellem Syddjurs kommune og Aarhus kommune er fredet, for at bevare det smukke område for vores…

Kæmpe vindmøller 150 meter høje i vores baghave

Jeg er 100% enig i svarindlægget fra Bo Iversen. Hvordan kan det overhovedet overvejes at opføre tre kæmpevindmøller, umiddelbart op af et område i Syddjurs som Naturfredningsforen…

Kæmpe vindmøller på grænsen til naturfredet område

Hvordan kan det overhovedet overvejes at opføre tre kæmpevindmøller, umiddelbart op af et område i Syddjurs som Naturfredningsforeningen fik fredet efter langvarig og ihærdig indsa…

Vindmøller ved Vosnæs

Placering af 3 vindmøller som nabo til Sommerhus området Havhusene: Området er unikt på flere måder. Det er unikt stille. Det er et meget anvendt tur område, hvor borgere fra bl.a…

VE anlæg

Da området ved Skæring Strand overgik til byzone var der fra både Kommune og borgere et stort ønske om at bevare det grønne, det rekreative og det smukke kystnære område som vi har…

Nej til solceller

Først skal en landmand tjene penge, og derefter en energikøbmand. Det er solceller på bekostning af os der bor i området. Vi har da nok motorvejsstrækninger i nærheden af el infr…

Solcelleanlæg ved indkørslen til Kaløvig Bådelaug

Århus politikerne har ved flere lejligheder ytret, at Århus skal være en grøn by. Ikke desto mindre konstaterer man gang på gang, at hver eneste grøn plet, hvad enten det drejer si…

Vindmøller ved Vosnæs - nej tak

Naturen og beboerne i Aarhus kommune taber, hvis der bliver opstillet vindmøller ved Vosnæs. Den foreslåede placering af de 3 x 150 m. høje vindmøller kommer til at ligge lige mi…

Vil solcellerne dække for udsigt til natur og parcelhaver?

Ruten langs Engskovvej, Aastrupvej og Ny Studstrupvej er hver dag fyldt med motionister. Området har høj værdi for byerne, som Skødstrups/Studstrups svar på Molsbjerge stierne elle…

Stop det!!

At bygge minimal producerende energikilder så tæt på bebygget område og et sted hvor vi færdes konstant er for dumt. Hvorfor skal udsigten tages fra vindmøller? Vi har jo masser af…

Naturen taber ved kæmpe vindmøller ved Vosnæs

Vi er en familie med tre små børn som har valgt at bosætte os på Kaløvej pga den fantastiske natur omkring os. Vi føler vi bor midt i en nationalpark med et rigt dyreliv med bl.a. …

En stor fejl!

Selv om jeg er en stor tilhænger af både solceller og vindmøller synes jeg at det er en stor fejl at ville placere dem så kystnært samt tæt på beboelse ved Vosnæs, Kaløvig, Studstr…

Vindmøller og solcellepark i Studstrup. Nej tak!

Jeg støtter ikke forslaget om solcellepark og vindmøllepark i Kaløvig/Studstrup/Skødstrup området. Det er et naturskønt område med masser af beboere, børnefamilier, børn der cykler…

Aarhus Kommunes Symbolpolitik

Dette indlæg er en gentagelse, da de oprindelige indlæg er blevet slettet - disse fra 2019, som tilsyneladende er dømt indifferent. Jeg vil udtrykke min store bekymring og endn…

Stor bekymring ang vindmøller ved Vosnæs

Jeg vil udtrykke min store bekymring og endnu større underen over forslaget at opstille vindmøller ved Vosnæs. Der står i forslaget, at nærmeste beboelse ligger 700 m. fra vind…

Solceller i Studstrup

Skønt indlæg fra Dorte Gregers Rasmussen , som jeg fuldt ud kan tilslutte mig, jeg vil nærmest kalde mødet på Skæring skole for et rent kaos !!

Dialogmøde Skæring Skole 5. september 2013

Vi er meget forundret over, hvordan det kunne komme bag på mødeplanlæggerne, at interessen fra borgerne var Så stor, at I måtte flytte mødet fra Skødstrup Folkehus, hvor der vel Ma…

Nej tak til Pfas fra solceller og vindmøller ....

Jeg kan under de nuværende omstændigheder ikke støtte op om hverken vindmøller ved Vosnæs eller solcellepark ved Studstrup/Skødstrup. Jeg deltog i går den 6. september i det info…

Lysgener fra eventuelle fly-advarselslys på vindmøllerne

For at advare lavtgående fly og helikoptere er det almindeligt, at der placeres advarselslys på toppen af vindmøllers naceller/maskinhuse. Sådanne advarselslys kan være en stor…

Vindmøllernes betydning for fugle og flagermus

Dyreliv: • Kalø vig er et område med et rigt fugleliv. På visse årstider passerer desuden en del trækfugle igennem området • I området omkring Vosnæs er det almindeligt i sommerh…

Skyggekastning fra møllevingerne

Når vindmøller kører i solskinsvejr, så vil møllevingerne kaste hurtigt bevægende skygger på omgivelserne. Når det sker medens solen står lavt, så vil disse skygger kunne ramme beb…

Støj fra vindmøllerne

Aerodynamisk støj fra vindmøller kan være en stor gene for de mennesker, der bor omkring vindmøllerne. Disse gener kan i nogle tilfælde opfattes som mest generende om natten, hvor …

Toner i støjen fra vindmøllerne

Ud over den støj, der optræder som en nogenlunde jævn kurve i et diagram, der viser støjniveauet i dB(A) som en funktion af frekvensen, kan der forekomme toner, der i samme diagram…

VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs

I forbindlese med undersøgelse af mulighed for etablering af to VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs har jeg følgende benærkninger. 1. Det underer mig, at Aarhus Kommune vælger at l…

Miljøet vinder ikke på kæmpestore møller ved Vosnæs

Aarhus Kommune har forpligtet sig til at etablere anlæg for vedvarende energi, og der er udarbejdet en temaplan, som blandt andet indbefatter at der skal placeres 3 vindmøller på V…

Fredning.

Jeg vil gøre opmærksom på at der foreligger en fredning på Grevelund området som kan tilgåes via fredningsnævnet. Der har tidligere været sager hvor der har været ansøgt om opførs…

Ja tak til grøn energi, nej tak til plassering

Vores valg om at bosætte os i Studstrup, handlede i høj grad om at komme tæt på natur, i rimelig afstand fra bynære faciliteter. Vi har skov, vand og marker omkring os, som vi nyde…

Indsigelse mod Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup: Jeg støtter hermed alle indsigelser mod en solcellepark ved Studstrup. Jeg er generelt tilhænger af grøn energi - men det kan og sk…

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup Jeg støtter hermed alle indsigelser mod en solcellepark ved Studstrup. Jeg er stor tilhænger af grøn energi men det kan og skal gøre…

Solceller ved Skødstrup/Studstrup

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod det ansøgte solcelleanlæg i Skødstrup/Studstrup. Sådan et stort anlæg burde der kunne findes mindre generende placering til. Placeringen nu gene…

Vindmøller i Vosnæs

Jeg opfordrer inderligt til, at vi ikke får vindmøller stillet op på Vosnæs, pga. Lydene, især de lavfrekvente.

Solceller ved Studstrup

Vedvarende energi er som udgangspunkt nødvendigt, men det er klart at man kan være bekymret for de negative påvirkninger det kan have på nærområdet. Ved evt etablering af solceller…

Vindmøller og solceller

Som beboer i området, er jeg modstander af at der bliver sat vindmøller og solceller op på markerne.

Solcellepark - Molbohistorie

Kære Århus kommune. Det ser for mig ud til at der er ved at blive tilføjet endnu en molbohistorie til de gamle. Tænk på den med storken som "træder kornet ned" og molboerne sende…

VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs

Kære Aarhus Kommune, I forbindelse med etablering af VE anlæg i kommunen har jeg følgende generelle betragtninger. 1. I udgangspunktet er det forkert, at Aarhus Kommune afhol…

Indsigelse mod Solcelleanlæg ved Studstrup og opføring af vindmøller

Aarhus bør gennemtænke disse initiativer, når man vælger placeringer der både rammer en lokal befolkning samt naturen som bliver mere begrænset i området. Vi befinder os i et kystn…

Indsigelse mod solcellepark og vindmøller

Jeg forstår ikke at Aarhus Kommune bliver ved med at presse den solcellepark og vindmøllerne ned her. Vi er i kystnærhedszonen, som er fastlagt i planloven og går 3 km ind. De solc…

Solcellepark og vindmøller nær Studstrup

Jeg er uenig i opførelsen af en stor solcellepark samt vindmøller nær Studstrup. Vi bor i et naturskønt område, som aktuelt er eftertragtet for folk i alle aldre pga netop den smuk…

Kraftværk midt i naturperle? nej tak!

Forslaget om at placere en stor solcellepark ved Studstrup er forfejlet. Området er unikt, både pga sin nærhed til storby og med det kuperede terræn, smukke natur og hvor udsigten …

Nej tak til 63 hektar solceller i Studstrup

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod det ansøgte solenergianlæg i Studstrup. 63 hektar solceller i kystnærhedszonen, i det særlige bevaringsværdige landskab – det bliver et ne…

Solceller og Vindmøller ved Studstrup og Vosnæs

Jeg er helt klart tilhænger af så mange solceller og vindmøller som muligt, så vi kan begrænse CO2 udledninger så meget som muligt bl.a. af hensyn til vores børnebørn. De få gener…

Vindmøller ved Vosnæs vil blive stoppet en stor del af tiden!

Ingen tvivl om der kun er en vinder ved placeringer af vindmøller ved den smukke Vosnæs pynt og det er Vosnæs gods, som få mange millioner i tilskud. Dem der har kørt rundt i de…

STOP STOP STOP, vindmøller ved Vosnæs er det glade vanvid. Læs her hvorfor!

Kæmpemøller ved Vosnæs! Miljøet VINDER IKKE! Tak til Aarhus Kommune som gerne vil være deltage i kampen mod de fossile brændsler. Der er ingen lette løsninger og der er ingen tv…

Vindmøller

Hej, Jeg kan godt forstå, at vi alle skal løfte i samlet flok ifht den grønne omstilling, men vi skal gøre det smart og steder, hvor det giver mening. Vi har ikke meget fredet n…

Indsigelse mod solcelle-anlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Tiltag til grøn energi er som udgangspunkt en god idé og noget, jeg generelt går ind for. Sådanne tiltag bør dog udvælges ud fra logistiske parametre, såsom proportionen mellem en …

Indsigelse mod solcelleanlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Jeg støtter de øvrige høringssvar mod opstilling af energianlæg i Studstrup og Vosnæs. Jeg går ind for den grønne omstilling, men står helt uforstående overfor placeringen af bå…

Nej tak til den foreslåede placering

Jeg bifaler Aarhus Kommunes interesse i at deltage i den grønne omstilling. Det er en svær med nødvendig opgave. Jeg er derimod stærkt bekymret for planerne om en solcellepark v…

Solceller

At placere 63 hektar solceller i et bynært rum virker ikke gennemtænkt og tager ikke hensyn til de borgere som skal se på dette hver dag. 63 hektar vil betyde at de omkring liggend…

Placering af solcellepark og vindmøller ved Studstrup / Vosnæs

Efter min mening, er der ingen rigtig gode argumenter for placering af solceller nær Studstrup og vindmøller ved Vosnæs. Som privatperson og ikke-ekspert kan jeg lytte til dem som …

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Se vedhæftede høringssvar, hvori DN er positive overfor opstilling af VE-anlæg og peger på måder, hvorpå natur og biodiversitet kan fremmes som del af projektet.

Nej tak til placeringen af solcellerne

Vi støtter de mange gode argumenter og indsigelser der allerede er kommet frem i høringen. Især Søren Tønder og Anders Krabbes høringssvar. Vores ejendom på Studstrupvej 7 vil …

Har man hørt kulturstyrelsen og Moesgaard Museum? - jeg støtter IKKE en solcellepark

Foruden de åbenløse argumenter som fremlægges af både Søren Tønder og Anders Krabbe, som jeg tilslutter mig, vil jeg endvidere fremhæve følgende. I 2015 findes et "Velbevaret j…

Vindmøller

Den grønne omstilling er en kompliceret affære. På den ene side skal Århus kommune selvfølgelig bidrage på den anden side ønsker Århus kommune at tiltrække flere borgere til kommun…

Høringssvar vedrørende placeringen af solcellepark i smuk natur i kystzonen

Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod solcellepark i Studstrup og udtrykke vores bekymring og utilfredshed med placeringen af solcellepark i den smukke natur i kystzonen. Dette p…

Solceller i Studstrup

Jeg har boet i Studstrup i mange år, men jeg føler stadig en stor ro og glæde ved at vågne op i denne dejlige natur. Hvis markerne nu skal tildækkes af noget kunstigt og usundt mat…

Indkaldelse af ideer og forslag

1. Hvilke potentialer du ser i området? Der er i særdeleshed skøn natur i og omkring Vosnæs Gods og Vosnæs Pynt. 150 m høje vindmøller vil også kunne ses fra Mols Bjerge og Kal…

Protest fra en nabo til et muligt kommende solcelleanlæg ved Studstrup

Hvad er der med Århus Kommune og "vores" mark som ligger mellem Studstrupvej og Åstrup Strandvej mod Studstrupværket og Kaløvig Lystbådehavn. Først ko…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vindmøllerne står bedre på havet, hvor det blæser og solcellerne ligger bedre på taget af bygningerne, hvor strømmen bruges.

En genial ide

Jeg er nød til at tilslutte mig ideen om solcelle tag på cykelstier, hvor mange flere kunne ikke fristes til at tage cyklen hele vejen hen af feks. Grenåvej på cykel hvis de kunne …

Endnu en 'Aarhus historie'

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod både placering af vindmøller og solcelleanlæg af følgende grunde: Først og fremmest, så er jeg bekymret for et markant værditab på min bolig, det…

Formålsparagraf NRGI

Stiller hermed spørgsmålstegn ved om NRGI`s formålsparagraf efterleves for såvidt angår "miljømæssige hensyn". "Selskabets energiforsyningsvirksomhed skal udøves på en driftssik…

Placering af vindmøller

Det kan undre at man placerer vindmøller på en SØ vendt skråning der ligger i læ af den altovervejende energivende vindretning fra NV. Det er vel ikke uden grund et vindenergiens t…

VE i kystnærhedszonen

Støtter dette velskrevne indlæg: Jeg undrer mig over, at man i teknik og miljø ikke har orienteret sig i planloven i forbindelse med henvendelsen om solcelleanlæg. Der er slet …

Solcelleanlæg i Skødstrup og Studstrup

I Kaløvig Bådelaug er vi af den opfattelse, at det er ugennemtænkt at placere et solcelleanlæg på markarealet ved Studstrupværket. Dette areal ligger tæt på kystlinjen og rekreat…

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod udlægning af arealet ved Studstrup til solenergianlæg.

Bevaringsværdigt landskab, særlig god landskabskarakter, kirkeindsigt, skovbyggelinje og kystnærhedszone går tabt. Studstrupvej og Ny Studstrupvej er eneste mulighed for at køre…

Solceller Studstrup

Ja tak til grøn energi Nej tak til placering, da det ingen indflydelse har på at disse solceller er placeret tæt ved studstrupværket, så kan de jo placeres hvor som helst ! …

Energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Som det ses af kortudsnit, vil det største af de to arealer på i alt 62 ha komme til at ligge kun ca. 250 meter fra 300-meter zonen til drikkevandsboringerne for Studstrup kildepla…

energi

Vindmøller vil ikke pynte på landskab ,da der skal mange op for at det giver noget solceller er bedre at skjule, men hvorfor ødelægge natur og god landbrugsjord,når der er mange …

Grøn energi er nødvendigt

Hermed mine kommentarer - jeg håber de kan hjælpe som et konstruktivt input. Solceller på den udvalgte placering vil påvirke færre hvis udsynet til dem fra Løgten/Skødstrup kan …

Vedvarende energi ved Studstrup

Jeg kan ikke bakke op om solceller i naturskønne områder, når vi er så dårlige til at benytte muligheden, for at opstille solceller på de mange kvm hustage vi har i Aarhus kommune.…

Vindmøller og solparkanlæg

Jeg mener at vindmølle projektet bør forkastes i relation til til visuelle forhold, landskabet og kystnærhed, samt rekreative formål. De nævnte punkter vil influere hele kysten run…

Hvorfor lige midt i noget af Danmarks smukkeste natur?

Jeg gør mig ingen illusioner om at mit eller øvrige indlæg i debatten ændrer noget som helst, men alligevel føler jeg behov for at kommentere på tankerne om, at opføre vindmøller o…

Høringssvar fra Aarhus Stift

Hørringssvar sendt til Aarhus Kommune fra Aarhus Stift.

Solcelleanlæg ved Kaløvig og Skæring Strand- ikke nogen god ide og heller ikke genialt.

Solcelleanlæg ved Kaløvig og Skæring Strand- ikke nogen god ide og heller ikke genialt. Jeg forstår godt hvorfor de to landmænd som driver de to stk.jordarealer det drejer sig…

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt Høringssvar vedrørende vedvarende energi i Aarhus Jeg er bekymret for hvorvidt den fremlagte Temaplan er langsigtet og gennemtænkt De…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Det er meget vigtigt, at vi på alle måder indtænker grøn energi i alle vore fremtidige tiltag. Ligeledes er vigtigt, at Aarhus Kommune aktivt deltager med forslag til samlede init…

Solcellemarker.

Jeg støtter solcellemarker, men jeg håber at jorden under solcellerne samtidig kan bruges til noget "vild natur", f.eks. lave markblomster. Jeg foreslår også at der etableres et le…

Solceller og vindmøller

Det er jo mærkeligt at man vil sætte vindmøller op på land, når der tidsyneladende er god økonomi i havvindmøller. Der ude er generne for befolkningen da ikke så store. Med hensyn…

Vindmøller tæt på nye udstykninger giver ikke mening

Gennem de seneste 10 år har kommunen udstykket og solgt hundredevis af parcelhusgrunde i Løgten/Skødstrup. At man nu vil placere vindmøller som kan høres fra de nybyggede huse er a…

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs - udvikling og afvikling

Jeg vil opfordre til at Kommunen ser på helheden i det naturskønne område omkring Studstrup og laver planløsninger med elementer af både afvikling og udvikling. For det første: …

Grøn strøm lyder godt!

Der er jo truffet beslutning om, at Studstrupværkets energiproduktion skal udfases indenfor en ret nær fremtid - og derfor SKAL der jo findes alternativer, der kan forsyne Aarhus m…

Grøn energi er vejen frem!

Helt overordnet synes jeg det er en god ide med solceller - vi SKAL have mere grøn energi! Der er simpelthen så meget snak om Danmark som grønt forgangsland - men med en flertalsre…

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg vil få kæmpe vindmøller kun 800 m fra hvor jeg bor, mit hjem !! Jeg har bygget nyt hus nettop dette sted for og kunne finde ro, så støjen fra 3 kæmpevindmøller vil være altøde…

Vindmøller

For os der bor i området havhusene, er det helt igennem et håbløst projekt mht til vindmøller , ved Vosnæsgård ! Ikke alene støj generne og beskæmmelse af naturen, men også såvidt,…

Solceller og vindmøller.

Selvfølgelig skal der indgå vedvarende energi i større omfang end nu. Solcelleparker ved Studstrup kan måske godt etableres på landbrugsjord og skjules via beplantning og begrønnin…

Solceller i kystnærhedszonen

Jeg undrer mig over, at man i teknik og miljø ikke har orienteret sig i planloven i forbindelse med henvendelsen om solcelleanlæg. Der er slet ingen tvivl om, at placeringen ligge…

Afhændelse af udtjente vindmøller og solceller

De vindmøller og solceller, der produceres i dag er ikke umiddelbart nedbrydelige, når de tages ud af produktion. Indtil nu har løsningen for udtjente vindmøllevinger været at grav…

Solcelle og vindmølle

Ang. solceller: Placer dem langs motorvejene, som i forvejen skæmmer. Ang. vindmøller: Placer vindmøllerne så de står et sted, hvor der ikke er et stort område med udsigtsgrunde…

Solcelleanlæg er en god ide

God ide med vedvarende energianlæg. Det er en god ide at benytte marker som platform til solcelleanlæg da man alligevel ikke må benytte marken til gåture i naturen og da de huse …

Solcelle park studstrup

Jeg er med på at placeringen af en solcellepark altid vil være ubelejligt for nogen, men jeg kan virkelig undre mig over argumentet for denne placering. For foden af en bakke op i …

Vindmøller i Skæring / Studstrup

Jeg mener IKKE at der skal opsættes vindmøller i Studstrup eller i kystområdet omkring Århusbugten. Det er en dansk naturperle og dagens høje vindmøller vil ødelægge dette for …

solceller ved studstrup

Så lang tid der er ledige tagflager, samt de 60meter høje bygninger på Studstrup værket, hvor der kan monteres solceller. Der er ingen grund til at bruge, Dansk natur, når der er a…

Solpaneler og vindmøller

Absolut en god ide med begge tiltag. Vi kan ikke overalt i Danmark afvise energi besparende foranstaltninger, med henvisning til udsigt og gåture i naturen.

Vindmøller

Hej Først undre det mig at man overhovedet har vindmøller med i planerne på dette område Sætter man vindmøller i et område der ligger meget laver i terræn i forhold til Segalt -…

Studstrup vosnæs

Et supergodt forslag fra Jette Funcker ang. placering af solceller. På og langs motorvejene, som jo er en nødvendighed i infrastrukturen. Godt tænkt.

Solcelle- og vindmøllepark

Vi ønsker ikke vores sparsomme natur plastret med energiineffektive løsninger og slet ikke solcellermarker. Få nu atomkraft på banen i stedet og giv folk mere incitament til egen p…

Vindmøller ved vosnæs

Kommunen bør tage den i forvejen støjgene i betragtning. Motorvejen er 1 støjgene. 3 vindmøller er i den grad en anden. At fordoble støjgenerne sænker ikke blot ejendomsværdiern…

Vindmøller og solcelleanlæg er...

Begge dele er "natur"ligvis glimrende metoder til at skaffe vind- og solenergi, MEN den dybere mening med at ødelægge den sparsomme natur , der stadig er tilbage i østjylland er ik…

Forslag

Mit forslag vil være at udnytte en i forvejen ikke så køn strækning, som ex Djurslandmotorvejen. Se vedlagte fotoexempler.

Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Med hensyn til vindmøller bør projektet forkastes i relation til visuelle forhold, landskabet og kystnærhed, samt rekreative formål. De nævnte punkter vil influere hele kysten rund…

Solcelleanlæg og vindmøller

Vi skal alle bidrage på den grønne omstilling og acceptere eventuelle gener derved. Ved etablering af solceller og vindmøller, kunne en løsning, som at omkradse begge energikilder …

Vindmøller = skamstøtter på Vosnæs

Det ville være katastrofalt hvis man totalt ødelagde et af kommunens smukkeste og mest uberørte naturområder for ussel mammon og politisk score. Placèr dog vindmøllerne ude på vand…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00