Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Solceller og vindmøller.

Selvfølgelig skal der indgå vedvarende energi i større omfang end nu. Solcelleparker ved Studstrup kan måske godt etableres på landbrugsjord og skjules via beplantning og begrønning, men er da stærkt bekymret for det dyreliv og planteliv der allerede er på arealerne. Kan og vil vi undvære områdets dyreliv og natur, til fordel for bæredygtig energi? Hvis solpanelerne placeres lavt i forhold til omkringliggende boligområder, hvad så med genskins gener? Vil det afføde berettigede klager? Hvad er der af erfaringer fra etablerede solpanelparker i forhold til at opretholde et dyre- og planteliv på området? Vil da isredet foreslå at ved.enhver byggetilladelse til store bygninger med fladt tag, der blev der stillet krav om at tagarealet udfyldes med solpaneler, og at alle eksisterende kommunale bygninger blev gennemgået for egnethed for opsætning af solpaneler. Ved egnethed blev arealet brugt enten af kommunen selv eller bortforpagtet via åremåls lejemål .
M,h.t vindmøllerne ved Vosnæs, så vil det for mig at se være en katastrofe at skæmme det view der er ud over landskabet fra Vosnæs Gods og.ned mod Følle Strand når vi følger Vosnæsvejen, da området jo er et af de naturperler der er tæt på Aarhus. Samtidig vil en vindmølle støje, og 3 vil støje endnu mere. Til alle dem der er i tvivl om det støjer og skæmmer eller ej, der vil jeg anbefale at bruge en søndagsudflugt på at køre til Overgård Gods nord for Randers og ud mod Mariager Fjord. Stig ud af bilen og nyd stilheden og synet. Deroppe er mine bekymringer udstillet 1:1. og fra 2024 og lidt frem tilføjes flere hundrede hektar solpaneler. Vindmøller ser jeg gerne som værende placeret ude i havet, langt ude og ikke inde på land.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Lynggaard

Indsendt

23/08/2023 21:06

Sagsnummer

HS0271456

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00