Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Solcelleanlæg ved Kaløvig og Skæring Strand- ikke nogen god ide og heller ikke genialt.

Solcelleanlæg ved Kaløvig og Skæring Strand- ikke nogen god ide og heller ikke genialt.


Jeg forstår godt hvorfor de to landmænd som driver de to stk.jordarealer det drejer sig om vest for kaløvig bådehavn,inden for havbakkerne,gerne vil leje deres jord ud til selskabet,European Energi som har ansøgt om solcelleparker,da de kan få 5-6 gange mere i indkomst ved at leje ud i 30 år,i stedet for at dyrke afgrøder eller bortforpagte jorden,det er bare ærgeligt at naturen igen skal holde for,økonomi og profit til pengegriske elbaroner og lodsejere,for det er jo sådan det er,men man får det ind under at det er den grønne omstilling man billiger mest,det gør bare ikke så ondt i øjnene at kigge på når man er blevet forgyldt.

Der er endnu ingen rigtige regler opsat for dette,da det hele går meget stærkt lige pludselig i denne branche.
Jeg mener at kommunerne eller staten skal eje noget af solcelleparkerne,ligesom vindmølleparkerne i Nordsøen er begyndt med,så der er kontrol med energiselskabernes store profit.

Tænk Jer godt om denne gang kære politikere i Århus byråd,jeg håber I ved hvad i laver,så vi ikke får naturen smadret herude igen,som da værket blev bygget,og det er nok også desværre den holdning ansøgerne har,at så kan man lige så godt forsætte med det,men hvorfor lave den samme fejl en gang mere,den gang for over 60 år siden vidste man ikke så meget om naturen,eller også var man bare ligeglad,og der var arbejdspladser i det,det har forandret sig nu,folk vil bibevare naturen,det er derfor de er flyttet lidt uden for byen.
Det der med at ledningen bliver kortere når det er tæt på et kraftværk er noget vrøvl,men det bliver billigere for elselskabet at etablere anlægget.

Grøn energi er fint nok i disse tider,da andre muligheder nu er til stede,men det skal være mere gennemtænkt end blot,at udlægge naturperler til industrianlæg med eksport til følge til strømbørsen,hvor multiselskaber sætter det til salg på spotmarkedet til højeste pris ligesom olien,og scorer store gevinster,så kan vi få lov til at betale prisen herhjemme,med vores natur spoleret for evigt,og det kan ikke genoprettes igen.
DN må da også have nogle kommentarer til dette,hvor er de henne i denne diskussion,håber de bliver inddraget.

Sådan et område her burde fredes,ligesom de gjorde det ude i Rodskov for nylig og store dele af Vosnæsgård hvor der også er fredning på,men hvor man i første omgang ville overrule en permanent fredning for solceller til elselskaberne,og da jorden her ikke er særlig attraktiv til at dyrke landbrug på,men der imod til brakmark,som giver biodiversitet osv,men det giver ikke 5 gange indkomst igen i støtte.

Store solcelleanlæg som disse hører ikke hjemme i sådan et naturområde som det her,det er simpelthen så malplaceret,der må da være nogle politikere i byrådet og teknisk afd.der også kan se det er et fejlspor man går ned af igen,lad det ikke komme såvidt,lad os holde kystlinjen fri for industrianlæg og byggeri,som skæmmer dette fantastiske landskab vi har her.
Der er en grund til at der er lavet en 3000 m beskyttelseszone fra kystlinjen,selvom solceller er i en såkaldt god sags tjeneste går det ikke at lempe på disse regler.
Bare det at forklare turisterne som ankommer til Århus,hvad denne store øjebæ til Studstrupværket er for en ting,placeret i så naturskønt et område,får en til at krumme tæer,man er ikke just stolt af det,håber Ørsted gør alvor af deres planer om at nedtage store dele af værket over de næste år.

Der skal ikke nogen handling sættes i gang før dette her er ordentligt undersøgt og belyst til bunds,hvor meget naturen herude kommer til at lide skade osv.,politikerne i Århus kommune har travlt med deres grønne profil og skal have fundet et område snarest muligt,og lodsejerne tænker mest på deres store profit som de er stillet i udsigte fra energiselskaberne,der skal tages hensyn til naturen denne gang og der er ikke meget biodiversitet i solcelleanlæg,og kun energi når solen skinner.

Store dele af solcelleparken mod øst,ligger på gammel strandbund,som er oversvømmet med vand om efteråret,på trods af dræning gennem årene,hvilket betyder at dette opsuger meget CO2 fra atmosfæren,mere end en solcellepark kan kompensere for,og er et enestående naturområde for trækkende fugle.

Området ligger desuden i kystnærhedszonen,og meget tæt på strandbeskyttelsezonen også,hvilket betyder der ikke må anlægges solcelleanlæg uden dispensation fra planloven,og det har planstyrelsen jo lige oplyst Århus kommune om,i en anden verserende sag i nærheden,hvor man igen ville ødelægge naturen til fordel for profit og mennesker,det er bare ikke i orden,at man fortsætter,da der mangler grønne naturområder nord for Århus,som de selv har sagt.
Derfor er det også meget kedeligt at se det er med i Århus strategiplan 25 igen,på trods af afgørelse fra planstyrelsen i København sidste år.

Anlæg solceller på kommunens tage,det kræver en lovændring,men det kan ordnes,der er masser af plads,men det er mere besværligt og ikke så mange penge i det,og ingen eksport til strømbørsen,kun lokalt,man bør kigge på disse muligheder først før man ødelægger naturen med disse parker.
Store solcelleanlæg som disse hører ikke hjemme i sådan et naturområde her.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik M.Iversen

Indsendt

29/08/2023 08:27

Sagsnummer

HS7303751

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00