Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Vindmøller og solparkanlæg

Jeg mener at vindmølle projektet bør forkastes i relation til til visuelle forhold, landskabet og kystnærhed, samt rekreative formål. De nævnte punkter vil influere hele kysten rundt og med en betragtelig radius. De vil i øvrigt få stor indflydelse på byudvikling, herunder mulighed for fremtidig udnyttelse til gavn for turisme.
Mange tilflyttere kommer netop med begrundelsen, at naturen omkring Løgten/Skødstrup har haft en væsentlig faktor i valget af området.
Hvis solpark anlægget kan pakkes ind i grøn skov og læhegn, kan denne løsning måske accepteres, hvis der ikke vil være genskin fra solcellerne til gene for naboer. Måske en beplantning med nyttetræer tilgængelig for beboere ville fremme velvilje?
Dette er ikke et nej til den grønne omstilling, men at der skal være balance mellem allerede etablerede boliger og nye energianlæg. Der bør kunne findes alternative placeringsmuligheder, måske på Studstrupværket i sydlig retning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Kaysen

Indsendt

29/08/2023 17:36

Sagsnummer

HS2847572

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00