Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Som det ses af kortudsnit, vil det største af de to arealer på i alt 62 ha komme til at ligge kun ca. 250 meter fra 300-meter zonen til drikkevandsboringerne for Studstrup kildeplads.
Det forventes i den videre proces, at der ikke opsættes 35 ha solceller med PFAS-holdig bagsidefolie, som på sigt vil kunne påvirke vores kildeplads. Og ja, der findes nyere typer af solceller, hvor bagsiden er af glas og ikke har PFAS-holdig folie, så det er muligt at undgå.

På vegne af bestyrelsen for
Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Løgten-Skødstrup Vandværk

Indsendt

31/08/2023 15:23

Sagsnummer

HS0972137

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00