Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Endnu en 'Aarhus historie'

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod både placering af vindmøller og solcelleanlæg af følgende grunde:
Først og fremmest, så er jeg bekymret for et markant værditab på min bolig, dette grundet synsmæssige karakter hhv. støjforurening; ydermere kan jeg forstå, at det er inden for kystnærhedszonen, hvilket skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering, samt at solcellernes placering ligger op af drikkevandsboringerne for Studstrup kildeplads - her ser jeg ikke produkterne gennemtestet for fremtidige risiko for PFAS eller andre stoffer, der på sigt kan forurene en allerede knap resurse, i form af rent drikkevand.
Generelt ser jeg absolut INGEN grund til, at placere sådanne bebyggelser på kystlinjen, skovbyggelinje samt generelt ved rekreative områder tæt på beboelsesområder, andet end at Aarhus kommune selvfølgelig ønsker det som et meget kortsigtet prestigeprojekt, for at vise omverdenen at vi har en "grøn tilgang", fremfor at fastholdes vores smukke natur. Placer det nu heller: inde i landet, langs motorveje (den er i jo alligevel i gang med), ude på havet eller på nogle af de mange kommunale og private industribygninger eller p-huse, p-pladser, overdækkede cykelstier, tilskud til private solcellecarporte mv. hvor det ikke er til gene, men derimod nærmere vil være et prestigeprojekt andre byer og lande kan tage ved lærer af.
Såfremt der endelig skulle ske nogen som helst form for bebyggelse langs kysten, så skulle i da overveje på sigt, at lade det udstykke til privat beboelse, Aarhus kommune ønsker jo en yderligere befolkningstilvækst og flere store skatteyder ønsker netop at bygge langs kysten nær Aarhus; Højbjerg, Skåde Bakker, Risskov & Egå er fuldt bebygget nær kyst og Skæring er godt på vej, efter godkendelse af skæring til helårsbeboelse, ergo er den næste mulighed stykket mellem Skæring og Studstrup. - Lad nu for guds skyld værre med at skabe endnu en 'Aarhus historie', vi har allerede mere end rigeligt af dem til bogen - gennemtænk det nu for en gangs skyld.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

André Wissing

Indsendt

31/08/2023 23:53

Sagsnummer

HS1577805

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00