Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Protest fra en nabo til et muligt kommende solcelleanlæg ved Studstrup

Hvad er der med Århus Kommune og "vores" mark som ligger mellem Studstrupvej og
Åstrup Strandvej mod Studstrupværket og Kaløvig Lystbådehavn.

Først kom Studstrupværket, så kom der forslag om en losseplads - dernæst kom der
forslag om vindmøller og nu forslag om en solcellepark.

Vi bor på Studstrupvej med udsigt ud over ovennævnte mark og med direkte adgang ud på Fjernvarmestien og vi undrer os over - som pænt glade naboer i 40 år på trods af høj-
spændingsledninger og Studstrupværket - hvorfor alt det ingen andre vil se på eller have
som nabo - skal foreslås placeret her?
Det er ikke helt fair, at fordi man har noget træls skal man have mere af det.
Som vi alle har lært skal man dele, - også de trælse ting - og vi føler os efterhånden lidt som en "skraldespand" for diverse upopulære projekter for Århus Kommune og det har gennem årene givet os en del uro og bekymring at skulle forholde sig til - hvilket heldigvis indtil nu har været unødvendigt.

Godt nok er Danmark et lille land - men ikke så lille at det burde være nødvendigt at placerer
sådan en øjebæ som en solcellepark til frit skue ved kysten og det rekreative område vi bor i. Der er mange mennesker på veje og stier og som brugere af området - også en del udefra-
kommende gæster.

- der er vores rideskole, hvor der også er afholdelse af ride stævner de fleste weekender
i sommerhalvåret samt daglig undervisning af voksne og børn fra områderne omkring os.

- der er fiskeri ved værket og vores lystbådehavn som er meget flittigt besøgt.

- samt uendeligt mange cyklister og cykelryttere, og på fjernvarmestien er der motions-
løbere, hundelufter, ryttere og folk på gåtur ud over markerne så der foregår alt det der skal
foregå på et rekreativt område der flittigt benyttes.

Vi har Studstrupværket her ja!! - men det har ligget her i mange år og er vel i dag noget der bare er, noget man ser uden om mens man forholder sig til årstidens scenerier, fugle på marken, en hare eller ræv og er man heldig et rådyr også.
En beslutning omkring en placering her ville kunne genere så mange mennesker rent visuelt
og muligvis også støjmæssigt. (Iht. artikel fra TV2 omkring støjplagede naboer ved en solcel-
lepark i Vandel sidst i juli måned 2023)

For vores eget vedkommende drejer det sig om vores flotte udsigt som vi dagligt nyder. Vi
følger markens udvikling hen over året og med havkig om vinteren. Den udsigt findes ikke
ret mange andre steder her omkring og er vel nærmest ubetalelig og den vil blive fuldstændigt spoleret af denne solcellepark
At vi så også vil kunne komme til at se på den samme øjebæ op mod motorvejen gør
ikke tingene bedre - vi og vores arvinger vil blive stavnsbundet på en ø midt i et
solcellehav de næste 30 år for ikke at snakke om hvad det vil kunne gøre for værdien af
vores ejendom.

Ud fra et lignede projekt på Samsø kan vi se at der er taget hensyn til naboerne med 200
meters afstand hvilket vi selvfølgelig også forventer vil ske her hos os og håber og forventer,
at der vil gå så meget fornuft i projektet at det frafaldes her i vores område, og at man kan
finde bedre egnede lokaliteter længere ude på landet eller udnytte jordene langs- og på
motorvejene - hvilket man kan finde ud af i andre lande - samt anvende tagene på industri-
bygninger, stalde, broer, højhuse i byerne mv.
I tillæg til ovennævnte kan vi overhovedet ikke forstå, at vi skal bruge god landbrugsjord til at
"dyrke" solceller på, det er trods alt der hvor meget af vores fælles føde kommer fra.

Vi kan også foreslå endnu en mulighed - at Studstrupværket kan udnytte deres jorde omkring værket.
Der er beplantning hele vejen rundt mod boliger og solcellerne vil ligge meget i det
skjulte for offentligheden - og i tilgift ville projektet måske slippe for noget af den meget
pæne store godtgørelse i 30 år til de landmænd, der vil lægge marker til på vores alles vegne - en beslutning vi som naboer overhovedet ingen indflydelse har på og som vil forringe vores livskvalitet og vores ejendoms værdi kraftigt.
Men vi kan forestille os, at det vil blive afvist på baggrund af, at det er et rekreativt område og for tæt på beboelse men - hvor er forskellen her ud til hvor vi bor?
Der er dog lige det "men" med Kystsikringslinjen som sikrer vores kysts udseende - også ved Studstrupværket - som ville kunne forhindre opførelsen af tekniske anlæg der ....??

Vedr. beplantning omkring solcelleparken vil det lige som på Samsø også blive nødvendigt
med trådhegn da der er rådyr og heste på marker og stier - hvor heste ind i mellem ved
egen hjælp også bliver fritgående, hvilket jo vil være meget risikabelt for dyrene i en solcelle
park.

Dette er en skrivelse fra hjertet - helt nede i jord højde - hvor vi ikke har beskæftiget os
med alle de store spørgsmål omkring biologi, økonomi, samfundsinteresse, lovgivning m.v.
hvilket vi heldigvis kan se at mange andre gør - det er ikke helt vores gebet, men vi regner
med, at Aarhus Kommune vil se nærmere på forslaget til denne beliggenhed til en solcellepark og forhåbentlig vil kunne se det samme som os og får den omplaceret til et bedre egnet sted.

Så ja tak til grøn energi på de rette placeringer, men nej tak i vores område som er belastet nok i forvejen - men dejligt på trods.

Som en lille fodnote syntes vi også lige at vi vil gøre opmærksom på, at vi overhovedet ikke
tidligere er blevet kontaktet af European Energy før den 22.8.2023 hvilket undre os meget,
da vi jo er nogle af dem der ser ud til at blive hårdest ramt af projektet som det ser ud nu - en meget meget uprofessionel opførsel fra deres side - andre naboer er blevet kontaktet af dem
for længe siden og vi oplevede også, at der uden forvarsel stod to biologer på vores gårds
plads i juli måned og meget gerne ville undersøge vores marker for dyr og planter i forbindel-
se med dette projekt …....
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulla Mechlenburg / Erik Struve

Indsendt

01/09/2023 20:53

Sagsnummer

HS1419780

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00