Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indkaldelse af ideer og forslag

1. Hvilke potentialer du ser i området?
Der er i særdeleshed skøn natur i og omkring Vosnæs Gods og Vosnæs Pynt. 150 m høje vindmøller vil også kunne ses fra Mols Bjerge og Kalø Vig - nogle af de mest naturskønne områder i Danmark. Her er et stort potentiale for at beskytte og værne om naturen. Hvem gavner det at bygge vindmøller her, rettere end ude i havet eller inde i eller nær Århus, hvor det tilsyneladende ikke er et problem, at opføre høje bygninger (La Tour Tower) eller skæmmende bygninger? (Navitas) Man kunne bygge både vindmøller og solceller f.eks. på Mellemarmen i Århus, hvorved man undgår at inddrage landbrugsjord og skæmme et naturskønt område. Der er tage nok i Århus til at bygge alle de solceller, man kunne ønske. Hvad med over parkeringspladser? Der er utroligt mange uudnyttede kvm i Danmark (tage, parkeringsarealer, industribygninger etc.), som man i udlandet ville udnytte til solceller, men som vi ikke gør i her. I stedet vil man gå direkte til at benytte landsbrugsjord - hvorfor ikke bygge på førnævnte først?
2. Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i lokalområdet?
Se (1).
Hvordan fællesskaber kan indtænkes i området?
Hvordan vi skaber en god sammenhæng i området?
Ud fra de indsigelser der er givet indtil videre, er det ikke min umiddelbare vurdering, at opførelse af enten vindmøller eller solceller i området, vil gavne enten fællesskaber eller sammenhæng i området. I området ved Vosnæs Pynt og -Gods er der mange der vandrer og cykler, hvilket utvivlsomt vil reduceres i antal ved opførsel af vindmøller i samme område. Derved gør det området og de nærliggende byer mindre attraktive.

Angående teknologien; Der har i mange år været snak om at bygge et kernekraftværk ved Glatved, hvilket nok kunne forsyne Århus og en hel del til. Før vi ved det, har vi mulighed for at få ufattelige mængder energi fra fusionsreaktorer. Er det blevet taget i betragtning, at en sådan løsning, eller måske mindre og mere decentrale værker snart kan gøre teknologi som vindmøller og solceller overflødige? en vindmølles levetid er 20-25 år og solceller cirka. 30 år, hvilket må betyde en tilsvarende investering - men giver det overhovedet mening, når bedre teknologi er på vej?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Bønløkke Adamsen

Indsendt

01/09/2023 22:09

Sagsnummer

HS5278175

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00