Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Høringssvar vedrørende placeringen af solcellepark i smuk natur i kystzonen

Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod solcellepark i Studstrup og udtrykke vores bekymring og utilfredshed med placeringen af solcellepark i den smukke natur i kystzonen. Dette projekt vil få betydelige negative konsekvenser for vores lokalsamfund, natur og ejendomsværdier. Vi vil gerne fremhæve følgende bekymringer:

1. Ejendomsværdi: Placeringen af solcellepark i nærheden af vores huse og ejendomme vil medføre et fald i deres værdi. Dette påvirker direkte vores økonomiske situation og livskvalitet.

2. Smuk natur: Området, hvor solcelleparken vil blive opført, er kendt for sin smukke natur, som bruges af mange hver dag. Projektet truer vores naturskønhed og øger risikoen for ødelæggelse af økosystemet.

3. Planloven siger 3 kilometer fra kysten. Dette anlæg har kun ca 800 meter. Man burde ikke kunne ødelægge så smukt et område når der er lovgivning for det.

4. Usikkerhed om tilslutning: Det er blevet påpeget, at der er usikkerhed om, hvorvidt solcelleparken kan kobles effektivt på Studstrupværket. Dette rejser spørgsmål om projektets, beliggenhed, bæredygtighed og effektivitet.

Vi opfordrer derfor kraftigt myndighederne til at genoverveje dette projekt og overveje alternative placeringer på højere beliggende marker, og markerne findes. Fordelen ved højere beliggenhed for solcellenparken med 4 meter højt beplantningsbælte er at det stort set kun er synligt fra luften. Dette vil muliggøre udvikling af vedvarende energi uden at kompromittere vores smukke natur, ejendomsværdier og miljøet i kystzonen. Vi ser frem til, at vores bekymringer bliver taget i betragtning i beslutningsprocessen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Hansen

Indsendt

02/09/2023 17:30

Sagsnummer

HS0606452

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00