Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod solcelle-anlæg ved Studstrup og vindmøller ved Vosnæs

Tiltag til grøn energi er som udgangspunkt en god idé og noget, jeg generelt går ind for. Sådanne tiltag bør dog udvælges ud fra logistiske parametre, såsom proportionen mellem en eventuel effekt, som ville kunne høstes ved potentiel opsætning kontra generne i det lokalområde, hvor sådan opsættes. Giver det nogen mening at opsætte vindmøller i nærheden af et tæt befolket område? Det vil give store fysiske hørbare støjgener og skyggekast fra vingerne, psykologiske konsekvenser i form af infralyd, som kan drive folk til vanvid og føre til fysiske lidelser (hørehæmmende), samt økonomiske konsekvenser for mange borgere i og omkring området.
Hvilken morale er der i at redde global miljøet ved at ofre de lokale miljøer?
I udpegningen er der heller ikke taget højde for krænkelsen af de naturskønne og kulturelle værdier omkring Kaløvig med de smukke kyster, slotsruinen, Vosnæsskovene m.m. Et område, som besøges af tusindvis af turister hvert år med vandreture, cykling, kajaksejlads og lystfiskeri, som hovedtema. Store industrianlæg, som 150 meter høje vindmøller, vil skæmme natur- og kulturlandskabet på helt urimelig vis. Derudover gøres der opmærksom på at store flokke at grågæs, canadagæs, kortnæbbet gås og svaner raster på de store marker på Vosnæs, når bugten fryser til samt under vintertrækket sydpå og møllerne vil fremover ændre deres trækruter.

Det samme gør sig gældende med opførelsen af så mange hektar solcelleanlæg. At fjerne så meget natur, for at skabe så lidt energi (solceller virker klart bedst med sol og lad os nu for pokker indse, at Danmark ikke er præget af sol i særligt mange dage om året - plus vores vintre nærmest kun er mørke). Omkostninger ved en sådan opførelse vil slet ikke kunne betale sig kontra, hvor meget det økonomisk vil betyde for alle os borgere i området.

Inden jeg skriver det sidste, vil jeg citere et læserbrev fra et debatindlæg i Vejle Amts Folkeblad (d. 22. juli 2023), hvor jeg vil give debatøren fuldstændig ret:
“ Det er dejligt, at børnefamilier har fået øjnene op for kvaliteten af at bo på landet. Du (Anni Mathiesen - medlem af Folketinget for Venstre) nævner roen, naturen, det nære, samfund med videre. Det lyder meget idyllisk.
Men du og mange andre politikere glemmer den virkelige verden, som lige i øjeblikket truer landbefolkningen rigtig mange steder. Nemlig den fuldstændig vanvittige ekspansion af projekterede vind- og solcelleanlæg som aggressive VE-selskaber håber på, at få paniske kommunalpolitikerne og lovgivere til at godkende hen over hovedet på alle os sagesløse, der ufrivilligt bliver naboer til disse industrianlæg.

Hvem ønsker at bo som nabo til kæmpe vindturbiner og solcelleanlæg, der ødelægger dit og dine børns helbred, smadrer din livskvalitet og din økonomi?
Det kan kun gå for langsomt med, at I politikere får øjnene op for den totale manipulation, I er ude for fra VE-branchens side. Stop panikken og det overgreb på de af jeres medmennesker, der ufrivilligt bliver naboer til vindturbiner og solcelle-anlæg, så vil der være håb for både landdistrikter og mennesker.”

Her til sidst vil jeg derfor have jer til at spørge jer selv: “Vil jeg have en 150 meter høj vindmølle og et 63 hektar solcelleanlæg i min baghave til gene for min familie, dyr og natur?
- Nej vel? Så tænk jer dog om.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Horvath

Indsendt

03/09/2023 23:38

Sagsnummer

HS2798178

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00