Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Nej tak til 63 hektar solceller i Studstrup

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod det ansøgte solenergianlæg i Studstrup.
63 hektar solceller i kystnærhedszonen, i det særlige bevaringsværdige landskab – det bliver et nej tak herfra og en ommer hos kommunen.

Ifølge planloven bør kystområderne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær placering – det er et solenergianlæg ikke, og en placering her vil være i strid med både planloven og kommuneplanen.

Argumentet om infrastrukturen ift. placeringen tæt ved Studstrupværket er der sået tvivl om. Det er muligvis slet ikke muligt, at tilslutte anlægget på Studstrupværket. Anlægget kan i det tilfælde kobles på ved Egå. Placeringen nær Studstrupværket er dermed heller ikke et afgørende argument for opførslen af et solenergianlæg.

Området har desuden karakter af særlig bevaringsværdig landskab, som det eneste af, de af kommunen udpegede, områder. Planloven vægter også her, at disse landskaber skal sikres og friholdes.

Den grønne omstilling er uundgåelig, men gør det nu klogt. Det er ikke ok, at der er parter i dette spil, der tjener styrtende, mens andre parter tvinges fra hus og hjem. Der er simpelthen noget grundlæggende galt i måden, hvorpå man vil den grønne omstilling her i landet. Ind imellem får man på fornemmelsen, at dette slet ikke handler om grøn omstilling, men om penge og prestige. Århus Kommune har en enestående chance for at slå i bordet og få regeringen til at se på det her igen – hvem skal tjene pengene og hvor laver man den klogeste grønne energi.

En afsluttende kommentar:
Jeg finder det desuden usmageligt og temmelig hult-klingende, at lodsejer påtager sig den grønneste hat af alle og finder de berørte borgeres argumenter små og usaglige. Mon ikke man skulle lade borgerene, der IKKE kommer til at tjene en formue på dette anlæg (men måske tværtimod, mister værdi), afgøre argumenternes vægt.

Med venlig hilsen
Lotte
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lotte Nielsen

Indsendt

04/09/2023 13:55

Sagsnummer

HS1238506

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00