Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Solceller ved Skødstrup/Studstrup

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod det ansøgte solcelleanlæg i Skødstrup/Studstrup.
Sådan et stort anlæg burde der kunne findes mindre generende placering til. Placeringen nu generer både den smukke natur samt os der skal bo i nærheden af det.

Som en anden borger skriver "Ifølge planloven bør kystområderne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær placering – det er et solenergianlæg ikke, og en placering her vil være i strid med både planloven og kommuneplanen." hvilket jeg er meget enig i.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nadia Kadir

Indsendt

06/09/2023 12:33

Sagsnummer

HS1392516

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00