Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup

Jeg støtter hermed alle indsigelser mod en solcellepark ved Studstrup.

Jeg er stor tilhænger af grøn energi men det kan og skal gøres med respekt for naturen.
Det er katastrofalt hvis naturen skal betale prisen for den grønne omstilling ved at placere solcelleparker i kystnære områder og tæt på et lokalsamfund.

Ganske usmageligt at en privat virksomhed skal tjene styrtende på bekostning af os, som bor i lokalområdet.
Der findes mange alternative placeringer, så som langs motorveje, på tage af industribygninger mm. Steder som ikke vil genere en hel lokalbefolkning!
En solcellepark vil få ekstremt negative konsekvenser for os som bor her.
Støjgener som kan påvirke vores mentale helbred. Endvidere fald af ejendomsværdi samt frarøvning af den smukke omkringliggende natur, som for mange af os er årsag til, at vi har bosat os netop her.

Aarhus kommune - find nu mere velegnede steder til sådanne parker.
Steder hvor det ikke generer lokalbefolkningens ve og vel samt ødelægger smuk natur, dvs ikke steder som Studstrup.
Som Søren Tønder nævner;
Som det eneste af kommunens udpegede områder til solcelleanlæg, er denne placering i et område med ”særlig god landskabskarakter”!!!
Hvordan kan man forsvare at opføre solcellepark sådan et sted, når der findes alternativer???
Og hvordan kan I politikere i Aarhus kommune forsvare, ikke at holde jer til loven om at de nationale planlægningsinteresser først og fremmest skal sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af nærhed til kysten, hvilket dette anlæg ikke er!!!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lise Vilbert Damgaard Mouritzen

Indsendt

06/09/2023 14:50

Sagsnummer

HS2766190

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00