Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

Indsigelse mod solcellepark ved Studstrup:

Jeg støtter hermed alle indsigelser mod en solcellepark ved Studstrup.

Jeg er generelt tilhænger af grøn energi - men det kan og skal gøres med respekt for naturen.

Det er katastrofalt hvis naturen skal betale prisen for den grønne omstilling ved at placere solcelleparker i kystnære områder og tæt på et lokalsamfund.

Ganske usmageligt at en privat virksomhed skal tjene styrtende på bekostning af os, som bor i lokalområdet.

Der findes mange alternative placeringer, så som langs motorveje (ikke tæt op af bebyggede områder), på tage af industribygninger mm. Steder som ikke vil genere en hel lokalbefolkning!

En solcellepark vil få ganske negative konsekvenser for os som bor her.

Støjgener som kan påvirke vores mentale helbred.

Endvidere fald af ejendomsværdi samt frarøvning af den smukke omkringliggende natur, som for mange af os er årsag til, at vi har bosat os netop her.

Langt fra pænt er det heller ikke .... tværtom er der ingen der ønsker at bo op ad et industriområde i den kaliber.


#Aarhus kommune - find nu mere velegnede steder til dette.
Steder hvor det ikke generer lokalbefolkningens ve og vel samt ødelægger smuk natur, dvs ikke steder som Studstrup.

Hvordan kan man forsvare at opføre solcellepark sådan et sted, når der findes alternativer???

Og hvordan kan I politikere i Aarhus kommune forsvare, ikke at holde jer til loven om at de nationale planlægningsinteresser først og fremmest skal sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af nærhed til kysten, hvilket dette anlæg ikke er!!!

Vindmøller ved Vosnæs:
Jeg er tillige modstander mod opførsel af vindmøller ved Vosnæs. Disse vil skæmme vores dejlige natur derude og jeg ryger for de mange dyr (fiskehejre og andre større fugle har yngpladser ude ved engene ned mod Strander ved Vosnæs. Tillige føler jeg også for de mange beboere i sommerhusområdet øst for Vosnæs som vil få påvirket deres fred go ro pga. støjgener fra en brummende vindmøller. At placeringen af Møller tilmed ikke er optimal for at udnytte vindkraft gør ikke tingene bedre. Det er unødvendig at den død og pine skal op indenfor kommunegrænsen ... tæt på bebyggede områder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob Bjørn Mouritzen

Indsendt

06/09/2023 19:30

Sagsnummer

HS4717640

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00