Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Vedvarende energianlæg ved Studstrup og Vosnæs

VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs

I forbindlese med undersøgelse af mulighed for etablering af to VE anlæg ved Studstrup og Vosnæs har jeg følgende benærkninger.

1. Det underer mig, at Aarhus Kommune vælger at lave én samlet høringsproces på to så forskellige projekter med meget forskellige placeringer. Dels er der tale om et projekt, hvor der skal etableres tre vindmøller med en totalhøjde på 150m og dels et projekt med udlægning af 63 ha til etablering af en solcellepark med tilhørende transformerstation.
De 63 ha udlægges meget bynært og ved tilkørselsveje dels til byen Studstrup og dels til byen Løgten/Skødstrup. Vindmøllerne etableres i en "grøn kile", hvorfra de vil være synlige for langt de fleste borgere, der har udsigt til bugten, såvel på den østlige side og den vestlige side. Vindmøllerne ønskes ligeldes i et naturskønt område med stor rekreativ værdi for både lokale og for "gæster", et område der bruges af mange forskellige naturbrugere.
Det må antages at høringssvarene til de to projekter vi være af væsentlig forskellig karater, og det giver indtryk af, at der ønskes en proces, hvor de enkelte høringssvar kan kan blive blandet sammen og dermed danne grundlag for træffe afgørelser på et uklart grundlag.

2. I forhold til høringen anerkender jeg, at landets kommuner er pålagt at udpege egnede arealer til nye VE-anlæg, ogopgaven er vanskelig grundet borgernes modvilje til at have sådanne anlæg placeret i nærheden af egne boliger, dette uagtet, at borgerne ellers kan vare tilhængere af en grøn omstilling.
Jeg mener, at det er Aarhus Kommunens opgave at tænke den grønne omstilling smart ind i øvrige projekter - således at omstilling til grøn energi ikke sker på bekostning af andre tiltag iværksat for at sikre en mere varieret natur og et øget incitament til at bruge denne.
Den grønne omstillig kunne eksepelvis etableres på allerede eksisterende produktions- eller bygningsanlæg - fx. gennem etablering af solceller på tage af større produktionsanlæg, logistikcentre eller kommunale bygninger.
3. I relation til etableringen af 63 ha solceller ved tilkørselsvejen til Studstrup og Løgten/Skødstrup er min bekymring dels den visulelle "forurening" af området, dels den støj som solcelleanlæg udsender og riskikoen for udslip af forskellige kølemidler anvendt til at køle anlæggene ned.
4. i forhold til etableringen af 3 stk 150m vindmøller i den "grønne kile" ved Vosnæs er mine bekymringer ligeldes den visuelle "forurening", der vil påvirke hele området og vil kunne ses fra hele kysten fra Studstrup til Skødshoved Strand. På samme måde er jeg bekymret for den vedvarende støj der udsendes af vindmøller i drift, og for de gener, der måtte opleves af natrubrugerne i området.

På ovenstående baggund er jeg modstander af de to VE-anlægs placering, og jeg mener, at projekter af denne karakter dels behandles, som selvstændige projekter og dels, at de indtænkes i en større plan for arealanvendelsen i Danmarks næststørste kommune målt på inbyggere.

Venlig Hilsen Christian Sandvei
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Sandvei

Indsendt

07/09/2023 12:34

Sagsnummer

HS9127977

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H666

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00